UNIPHARMA podporuje úspešné Slovenky

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická a. s. je exkluzívny partner Slovenky roka

 Vyhodnotenie prestížneho ocenenia, Slovenka roka, ktoré vzdáva úctu dámam, museli organizátori pre koronavírus odložiť. Slávnostný galavečer, na ktorom už po dvanástykrát odmenia výnimočné Slovenky, je zatiaľ naplánovaný na 30. august 2020.

 

Vernisáž fotografií nominovaných dám by sa mala konať 10. júna, avšak iba online. „Fotografie budú vystavené v konferenčnej miestnosti spoločnosti Apores v Bratislave. Nominované dámy pripravia aj krátke videá, ako pozdrav. Video z vernisáže a pozdravy budú následne zverejnené na webe,“ povedala Ľubica Janegová, manažérka projektu.

Anketu vyhlasuje týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom. Exkluzívnym partnerom je UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, ktorá je zároveň aj členom nominačnej omisie. Dvoch „našich” nominovaných dám sme sa opýtali, ako zvládajú aktuálne obdobie.

Bc. Adela Olšavská 

Nominovaná v kategórii zdravotníctvo

Bc. Adela Olšavská

  • vedúca pôrodná asistentka Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Nemocnice Košice-Šaca
  • členka Komory sestier a pôrodných asistentiek a Slovenského červeného kríža
  • má takmer 45-ročnú profesionálnu prax
  • aktívne sa podieľa na zavádzaní nových metód starostlivosti v pôrodnej asistencii
  • nominácia na Slovenku roka bola pre ňu prekvapením

Aktuálna situácia vám nedovoľuje užiť si naplno aktivity spojené s nomináciou na Slovenku roka. Zdravotníctvo teraz prechádza ostrou skúškou – ste v prvej línii. Ako vnímate toto obdobie a ako ho zvládate?

Myslím si, že ho zvládam dobre, samozrejme s určitými obmedzeniami. Je to niečo nové, s čím som sa počas svojej dlhoročnej praxe nestretla. Denne počúvame slová ako obmedzenie, opatrenie, pravidlá, povinnosť nosiť rúška, hygiena a dezinfekcia v boji s koronavírusom. Je mi ľúto, že tieto slová nepadajú na úrodnú pôdu, preto musia byť zdravotníci v prvej línii veľmi ostražití. Dezinfekcia rúk, nosenie rúšok a ochranných rukavíc nie je však pre zdravotníka ničím výnimočným.

Pre núdzový stav v zdravotníctve sú zrušené mnohé operácie. Pôrody sa však presunúť nedajú. V čom je to teraz iné oproti bežnému stavu?

To je pravda. Pôrody a akútne operácie sa presunúť nedajú. Tak ako som sa už raz vyjadrila, popri radostiach prináša práca pôrodnej asistentky na pôrodnej sále, ale aj na gynekologickom oddelení, mnoho náročných situácií a jedna z týchto situácií je práve teraz. Na našej pôrodnej sále sa denne rodí. Samozrejme za určitých obmedzení a prísnych hygienických opatrení. Rodička prichádza do pôrodnice s ochranným rúškom, ktoré musí mať aj počas celého pôrodu. V súčasnosti v celej nemocnici stále platí prísny zákaz návštev, takže prítomnosť otecka, alebo inej blízkej osoby, pri pôrode je zakázaná.

Veríme, že do 30. augusta bude kríza okolo koronavírusu zažehnaná. Tešíte sa na galavečer?

Teraz žijeme v čase negatívnych správ. Budem sa tešiť na správu, keď nám oznámia, že kríza okolo koronavírusu je nateraz zažehnaná. Myslím si, že takáto správa poteší nielen mňa, ale všetkých ľudí. Vtedy si ten galavečer určite vychutnám, bude to ako taká čerešnička na torte. Teším sa na takúto správu a dúfam, že do 30. augusta príde.

prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. 

Nominovaná v kategórii veda a výskum

prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

  • kvalifikovaná profesorka vo vednom odbore Farmakológia na Farmaceu-
  • tickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
  • vedúca Oddelenia klinickej farmakológie a farmakoterapie
  • dosahuje významné výsledky v oblasti riešenia farmakoterapeutických problémov u detí, adolescentov a starších ľudí
  • nominácia na Slovenku roka pre ňu znamená ocenenie jej celoživotnej práce

Aktuálna situácia vám nedovoľuje užiť si naplno aktivity spojené s nomináciou na Slovenku roka. Zmenil sa aj spôsob výučby na škole. Ako vnímate toto obdobie a ako ho zvládate?

Epidémia koronavírusu nás všetkých zaskočila. Ani my, pracujúci v školstve, sme neboli pripravení na to, že budeme študentov vzdelávať na diaľku. Môžem ale povedať, že tých niekoľko týždňov, čo vykonávame pedagogické aktivity z domu nás zmenili a dnes už nie je ani pre mňa problémom mať online prednášky či konzultácie s doktorandmi. Určite každému už veľmi chýba normálna komunikácia a mne ako vysokoškolskému učiteľovi priama komunikácia so študentmi.

Na škole ste „vychovali” množstvo farmaceutov, ktorí sú teraz v lekárňach a denne stoja zoči-voči nástrahám tejto doby. Čo by ste im odkázali?

Myslím si, že farmaceuti v lekárňach sú takisto hrdinami týchto dní, aj keď sa tak často nespomínajú ako iní zdravotnícki pracovníci. Od začiatku koronavírusovej pandémie nemohli poľaviť, museli byť k dispozícii pacientom a boli vystavení vysokému riziku nákazy koronavírusom. A čo by som im odkázala? Želám im veľa síl v týchto ťažkých časoch a aby vydržali a boli optimistickí, že onedlho všetko okolo koronavírusu skončí.

Veríme, že do 30. augusta bude kríza okolo koronavírusu zažehnaná. Tešíte sa na galavečer?

Verím, že optimistické čísla z dní, kedy na Slovensku pribudlo minimum nakazených koronavírusom sa do augusta zmenia na nuly a slávnostný galavečer sa napokon bude môcť uskutočniť.

 

O víťazkách môžete ešte stále rozhodnúť aj vy. Hlasovať môžete prostredníctvom SMS a kupónov v časopise Slovenka, ako aj na stránke slovenkaroka.sk

Spracoval: Mgr. Ján Zošák, článok bol uverejnený v časopise Lekárnik 5/2020