• Odborníci diskutovali o využití umelej inteligencie v medicíne a rádiológii

  Odborníci diskutovali o využití umelej inteligencie v medicíne a rádiológii

  Umelá inteligencia a jej využitie v medicíne a rádiológii bola ústrednou témou medzinárodného sympózia, ktoré sa v Martine konalo 20. februára 2020. Moderné technológie čoraz markantnejšie vstupujú do rôznych oblastí ľudského života a zdravotníctvo nie je výnimkou. V oblasti využitia umelej inteligencie medicína zaznamenala v posledných rokoch výrazný pokrok. Pribúdajú algoritmy, ktoré sú schopné rýchleho

  Read more
 • Medicamenta Nova 37. seminár

  Medicamenta Nova 37. seminár

  Aktuálne problémy liečby metabolického syndrómu Kríza stredného veku sa určite netýka Seminára Medicamenta Nova. Tento rok sa totiž uskutočnilo jeho 37. pokračovanie v priestoroch veľkej posluchárne NTÚ (Nové teoretické ústavy) Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK). Aj tento rok to bolo vďaka spolupráci Ústavu farmakológie LF UK a Slovenskej lekárnickej komory (SLeK). Čo je však vzácne,

  Read more
 • I. KOMÁRŇANSKÁ ONKOLOGICKÁ KONFERENCIA

  I. KOMÁRŇANSKÁ ONKOLOGICKÁ KONFERENCIA

  I. Komárňanská onkologická konferencia sa uskutočnila 21. novembra 2019 v Konferenčnom centre Univerzity J. Selyeho v Komárne. Odborné podujatie zorganizovala Nemocnica Komárno s. r. o. v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Regionálnou komorou medicínsko-technických pracovníkov, Slovenskou lekárskou komorou a Sekciou nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory. Konferencia sa konala

  Read more
 • Závery 8. pracovnej konferencie klinickej farmácie v rámci X. zjazdu Slovenskej farmaceutickej spoločnosti

  autorka: PharmDr. Mária Göböová, PhD. Interná klinika FN Nitra V rámci X. zjazdu Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, ktorý bol venovaný 100. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave, sa konala 8. pracovná konferencia klinickej farmácie. Prvá časť konferencie Prvá časť konferencie sa zamerala na aktuálnu situáciu na Slovensku v odbore klinická farmácia. Odbor klinická farmácia má dlhoročné ukotvenie v

  Read more
 • Kybernetická bezpečnosť v zdravotníctve

  Kybernetická bezpečnosť v zdravotníctve

  Ako ostať imúnny voči „chorobám“ systému a chrániť citlivé dáta? Problémovou a citlivou v zdravotníctve sa v súčasnosti stáva okrem jeho efektivity a financovania aj otázka bezpečnosti dát. Téma kybernetickej bezpečnosti sa aktuálne týka všetkých zdravotníckych zariadení – nemocníc, lekární, dokonca aj farmaceutických firiem. Cieľom útoku hackerov nemusí byť len finančný zisk, môže sa ním stať aj získanie

  Read more
 • II. celonárodný snem lekárnikov 2019

  II. celonárodný snem lekárnikov 2019

  http://www.vasilekarnici.cz/cz/aktuality-z-domova/aktualita/iicelonarodni-snem-lekarniku-2019 Seznam přednášejících a přednášek (průběžně aktualizován) Nedopil A., Mgr., Předseda spolku Vaši Lékárníci CZ, spolumajitel nezávislých lékáren U bílého lva s tradicí od roku 1738. (Česká Republika): Jsou lékárny v ČR a jejich pacienti vhodným místem pro experimenty nadnárodních řetězců a monopolu? —————————————————– Kasper E., Mag., Secretary-General European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (Belgie) Boj proti

  Read more
 • VII. jarná konferencia klinickej farmácie

  VII. jarná konferencia klinickej farmácie

    Časť organizačného výboru sprava: prof. M. Kuželová, dr. M. Göböová, Dr. H. Komjáthy a dr. L. Černušková VII. jarná konferencia klinickej farmácie sa uskutočnila 25. mája 2018 v Konferenčnom centre Univerzity H. Selyeho v Komárne na tému: „Riešenie farmakoterapeutických problémov liekov ovplyvňujúcich krvné zrážanie“. Organizačný výbor konferencie rozhodol o konaní tohtoročnej jarnej konferencie v Komárne z dôvodu,

  Read more
 • Farmakoekonomika na Slovensku XXXV. – „Farmakoekonomika a hodnotenie zdravotníckych technológií v realite liekovej a zdravotnej politiky v SR a ČR“

  Farmakoekonomika na Slovensku XXXV. – „Farmakoekonomika a hodnotenie zdravotníckych technológií v realite liekovej a zdravotnej politiky v SR a ČR“

  čestné predsedníctvo Dňa 13. júna 2018 sa v Bratislave, na Ministerstve zdravotníctva SR, konala vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Farmakoekonomika na Slovensku XXXV. – „Farmakoekonomika a hodnotenie zdravotníckych technológií v realite liekovej a zdravotnej politiky v SR a ČR”. Podujatie bolo súčasne 12. Slovenskou a českou farmakoekonomickou konferenciou. Konferencia bola venovaná 70-tinám prof. J. Holomáňa, CSc., v kontexte

  Read more
 • PHARMASUMMIT 2018

  PHARMASUMMIT 2018

  V nádhernom prostredí Horného hodrušského tajchu v hoteli Salamandra Resort sa uskutočnila 20. a 21. mája 2018 odborná konferencia pod názvom PHARMASUMMIT. Generálnym reklamným partnerom bola firma MYLAN, ktorá je v súčasnosti  jedným z popredných svetových výrobcov liekov a špecializovaných farmaceutík, ktorý svoje produkty dodáva do približne 145 krajín a regiónov. Garantom odborného podujatia bol prof. PharmDr.

  Read more
 • Farmakon SR 2018 – Tradičné stretnutie zástupcov farmaceutického priemyslu

  Farmakon SR 2018 – Tradičné stretnutie zástupcov farmaceutického priemyslu

  Konferencia Farmakon SR,  ktorá sa venovala aktuálnym témam slovenského lekárnictva farmaceutického priemyslu, sa uskutočnila 17. apríla 2018 v Austria Trend hoteli Bratislava. Na úvod prítomných privítali organizátori konferencie zo spoločnosti conforum s.r.o. a moderátor konferencie prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. Prvým prednášajúcim bol RNDr. Hynek Valerián, CSc., MBA, senior manager, offering management, Czech and Slovak

  Read more
 • Regionálne stretnutia lekárnikov na tému: Pripravme sa na GDPR a legislatívne zmeny v roku 2018.

  Regionálne stretnutia lekárnikov na tému: Pripravme sa na GDPR a legislatívne zmeny v roku 2018.

  Keďže sa pomaly blíži jeseň a s ňou pravidelné regionálne stretnutia lekárnikov, pripomeňme si jarnú sériu, ktorá odštartovala 5. apríla v Nitre v hoteli Zlatý Kľúčik, 12. apríla pokračovala v Bratislave v hoteli Bratislava, 18. apríla v Košiciach v hoteli Roca a záverečné stretnutie sa konalo 19. apríla v Banskej Bystrici v hoteli Lux. Organizátormi boli UNIHPARMA –

  Read more
 • 1.	celonárodný snem lekárnikov v Brne

  1. celonárodný snem lekárnikov v Brne

  „Českí lekárnici zjednoťme sa, hrozí nám, že lekárenstvo prestane byť slobodným povolaním. 1. celonárodný snem lekárnikov organizovaný spolkom Vaši lekárnici CZ, z.s. sa uskutočnil 2. februára 2018 na Farmaceutickej fakulte Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne. Generálnymi partnermi odborného podujatia boli Grémium majiteľov lekární (GML) a výrobná firma Galmed a.s. Cieľom snemu bolo zjednotiť českých lekárnikov

  Read more