Obchodné služby

Predstavujú súbor obchodných služieb a logistických služieb, prostredníctvom ktorých Vám umožníme zabezpečiť dostupnosť produktov pre zákazníkov, šetrenie nákladov a nárast predaja.

Individuálne nastavenie cien a marketingových akcií

Zobraziť detaily služby

Predstavuje nastavenie marketingovej akcie so zníženou cenou, kde na základe Vašej požiadavky a definície podmienok akcie nastavíme akciu v systéme. Táto služba je bezplatná, avšak zahŕňa kompenzáciu rozdielu ceny oproti zníženej cene.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Ukázať menej

Logistické služby

Zobraziť detaily služby

Poskytneme Vám komplexné skladovacie a logistické služby spojené s prevádzkovaním a predajom tovaru zo skladov vo Vašom vlastníctve v celom reťazci.

Výrobca – distributér – lekáreň.

A) Prenájom skladovacích priestorov,
B) Prevádzka konsignačného skladu,
C) Pre – wholesaling,
D) Direct to pharmacy,
E) Služby informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Všetky logistické procesy pozostávajú z kombinácie základných činností

Proces príjmu s činnosťami: paletová vykládka tovaru, kontrola počtu kartónov podľa priložených dokumentov, kontrola neporušenosti stavu tovaru, kontrola počtu produktov vo zvyškových kartónoch, kontrola paliet, zaskladnenie a zaevidovanie tovaru vo Warehouse Management System, monitoring dodacích teplotných podmienok, podrobná kontrola produktov – jazyková mutácia dodaného produktu, zabezpečenie karanténneho režimu, mailová alebo SMS notifikácia príjmu zásielky.

Proces skladovania s činnosťami: fyzická inventúra produktov, skladovanie produktov v teplotných režimoch 2-8 °C, 8-15 °C a 15-25 °C, poistenie zásob, zabezpečenie skladu pred vniknutím nežiadaných osôb (elektronický zabezpečovací systém), ochrana proti výpadku napájania elektrickou energiou, denný elektronický monitoring teplôt a jeho vyhodnotenie (pre všetky spôsoby uchovávania), validácie teplotného režimu, sanitácia (čistenie, dezinfekcia), ochrana proti hlodavcom a hmyzu (dezinsekcia, deratizácia), riadenie kvality a procesných odchýlok, interné kontroly kvality poskytovaných služieb, farmakovigilancia.

Proces reklamácie s činnosťami: zablokovanie tovaru, pohybu produktov v informačnom systéme a prevoz do karanténneho priestoru.

Proces riadenia objednávok a expedície s činnosťami: prijatie objednávky od zákazníka, zadanie pokynu na vyskladnenie tovaru, pripravenie zásielky podľa dodacieho listu, realizácia výstupnej kontroly, balenie zásielok, expedícia k odberateľovi podľa teplotných režimov a trvalý monitoring teploty počas transportu.

Proces informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov s činnosťami: prevádzka softvéru na príjem objednávok, verifikácia splnenia podmienok na vybavenie objednávky, trvalá dostupnosť call centra, sledovanie hladiny zásob pre vybavenie objednávok, trvalá telefonická a e-mailová dostupnosť call centra každý deň v roku a detailný reporting pohybov lieku.

Ukázať menej

Reporting o pohybe tovaru a elektronická výmena dát

Zobraziť detaily služby

Pravidelne alebo obratom Vám vieme zaslať informácie o stave zásob, predajoch z konsignačných skladov, predajoch na individuálnych zákazníkov, kompletný prehľad o pohybe tovaru, vyhodnotenie úspešnosti marketingovej podpory predaja produktov. Ide o bezplatnú službu.

Bližšie informácie Vám poskytne Váš nákupca.

Ukázať menej

Stiahnutie z trhu

Zobraziť detaily služby

Na vyžiadanie Vám vieme poskytnúť logistické služby v súvislosti so stiahnutím produktov z lekární, čo predstavuje distribúciu, certifikovanú likvidáciu i reporting. Ide o spoplatnenú službu.

Bližšie informácie Vám poskytneme na emailovej adrese:

Ukázať menej

Likvidácia tovaru

Zobraziť detaily služby

Zabezpečíme pre Vás likvidáciu liekov a zdravotníckych pomôcok certifikovanou spoločnosťou v zmysle podmienok Správnej distribučnej praxe. Ide o spoplatnenú službu.

Bližšie informácie Vám poskytneme na emailovej adrese:

Ukázať menej

Výroba - balenie do vonkajšieho obalu

Zobraziť detaily služby

Na základe Vami zadanej požiadavky upravíme vonkajší obal inojazyčných balení:

a) registrovaných liekov za podmienok dodržania legislatívnych požiadaviek zo strany držiteľa registrácie,
b) výživových doplnkov,
c) zdravotníckeho materiálu,
d) veterinárnych liekov,

ako držiteľ povolenia MZ SR na výrobu liekov v rozsahu „balenie do vonkajšieho obalu“ a držiteľ Certifikátu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o dodržiavaní Správnej výrobnej praxe. Ide o spoplatnenú službu.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Ukázať menej

Logistické služby v súvislosti s klinickými štúdiami

Zobraziť detaily služby

V prípade záujmu Vám vieme zabezpečiť logistické služby v súvislosti s klinickými štúdiami čo zahŕňa príjem, skladovanie, expedíciu, zber i likvidáciu produktov štúdií. Ide o spoplatnenú službu.

Bližšie informácie Vám poskytne:

existujúci dodávateľ  – Váš nákupca

nový dodávateľ

Ukázať menej

Špeciálne podmienky predaja a vyskladnenia

Zobraziť detaily služby

Predstavuje prácu s tovarom v osobitnom režime, čo zahŕňa zber individuálnych objednávok od zákazníkov, evidencia a sumarizácia, kontrola voči receptom, príjem a zasielanie na základe prevzatých objednávok. Ide o bezplatnú službu.

Bližšie informácie Vám poskytne Váš nákupca.

Ukázať menej