Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariaďuje stiahnutie lieku z trhu: