Obchodné služby

Predstavujú súbor obchodných služieb, prostredníctvom ktorých Vám uľahčíme manipuláciu s Vašim tovarom. Dopĺňajú základné obchodné služby a riešia rôzne situácie, ktoré môžu sprevádzať proces distribúcie liekov.

Ponuka obchodných služieb

Marketingové služby

Zahŕňajú jednotlivé možnosti marketingovej podpory predaja Vašich produktov, prostredníctvom ktorých sa snažíme docieliť navýšenie predaja tovaru.

Ponuka marketingových služieb