Povolenie

Povolenie na predaj drogových prekurzorov
Povolenie na predaj liehu
Povolenie na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok
Povolenie na veľkodistribúciu veterinárnych liekov
Povolenie na veľkodistribúciu omamných a psychotropných látok
Povolenie na výrobu liekov – prebalovňa

V prípade záujmu o zaslanie kópie uvedeného dokumentu pre potreby Vašej lekárne, prosím kontaktujte obchodného reprezentanta alebo referentku predaja Unipharmy

Analytické certifikáty

Certifikát GALVEX
Certifikát FAGRON