Referenti predaja – telefonickí operátori call centra Unipharmy denne komunikujú so zákazníkmi – lekárnikmi a pravidelne monitorujú stav zásob v ich lekárňach, a tiež spokojnosť zákazníkov so servisom spoločnosti. Zamestnanci call centra nemajú na starosti len predaj, ale aktívne komunikujú s lekárnikmi o ich potrebách a požiadavkách. Informujú ich o novinkách v sortimente a marketingových akciách prostredníctvom telemarketingu, čo prispieva aj k súdržnosti a rozvíjaniu partnerského až priateľského vzťahu s UNIPHARMOU – 1.slovenskou lekárnickou akciovou spoločnosťou.

Pre zákazníkov - lekárnikov zabezpečujeme nielen objednanie a dodanie tovaru, ale aj vždy aktuálne a overené informácie:

  • ISMOL – Emergentný informačný systém / Informačný systém na mimoriadne objednávanie liekov
  • Aktuálny stav Vašich pohľadávok aj v elektronickej forme
  • Zaslanie elektronického dodacieho listu v požadovanom formáte
  • Sumarizácia dodacích listov a faktúr za požadované obdobie
  • Informácie o zmenách v kategorizácii, o zmenách doplatkov pacienta
  • Informácie o dostupnosti lieku, aktívna komunikácia na výrobcu
  • Informácie o aktuálnej špeciálnej cene
  • Vybavenie mimoriadnych dovozov na základe požiadavky lekára
  • Stav vašej reklamácie – nesprávne dodaný tovar, nedostatočná kvalita, vady v dokladoch
  • Informácia o exspiráciach, aktuálnych marketingových akciách
  • Informácie o stiahnutí prípravkov na základe stiahnutia z trhu
  • Informácie o nezhodách v čase dodávky – napr. meškanie vozidla