Vitajte v spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť.

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je už dlhé roky jednou z najväčších distribučných firiem na slovenskom liekovom trhu. Hlavnou činnosťou UNIPHARMY je distribúcia liekov do všetkých verejných a nemocničných lekární a zdravotníckych zariadení na Slovensku v trojzmennej prevádzke, z troch vlastných moderných Obchodno-distribučných stredísk v Bojniciach, Bratislave a Prešove.

História

Spoločnosť UNIPHARMA založil v roku 1992 lekárnik RNDr. Tomislav Jurik, CSc., s cieľom vybudovať obchodnú spoločnosť na distribúciu liekov s účasťou lekárnikov – majiteľov lekární na Slovensku. Novú distribučnú spoločnosť začal budovať v prenajatých priestoroch v obci Koš pri Prievidzi. Malá spoločnosť UNIPHARMA, spol. s r.o. dokázala hneď od začiatku realizovať objednávky do lekární na dennej báze, narozdiel od vtedajšej konkurencie. Kvalita sortimentu a služieb, flexibilita a rýchlosť distribúcie liekov boli od začiatku najväčšou devízou firmy.

Zobraziť viac informácií

Po ukončení pôsobenia v obci Koš (1992 – 1995) sa UNIPHARMA presťahovala do Prievidze (1994 – 1999) a v roku 1999 do vlastného administratívneho a skladového centra UNIPHARMY v Bojniciach. Od roku 1995 zabezpečovala distribúciu aj v Bratislave a v Prešove, avšak zatiaľ len v prenajatých priestoroch. Následne, v roku 2002, zriadila UNIPHARMA vo vlastných priestoroch bratislavskú pobočku  a o dva roky neskôr, v roku 2004, bola otvorená pobočka v Prešove.

Základným cieľom  vzniku obchodnej spoločnosti bolo zapojiť do spolupráce lekárnikov. Kľúčovým rokom sa stal rok 1995, kedy spoločnosť nadobudla celoštátne pôsobenie a lekárnici tak mohli byť zapojení do riadenia lekárnickej distribúcie. Ako najlepšia cesta sa ukázala transformácia firmy na akciovú spoločnosť a následná ponuka akcií spoločnosti lekárnikom – svojim zákazníkom. Týmto spôsobom lekárnici získali majoritný podiel v spoločnosti, ktorá sa postupne stala ich spoľahlivým partnerom a taktiež ochrancom slobodného výkonu lekárnického povolania na Slovensku.

Okrem veľkodistribučných aktivít poskytovala UNIPHARMA od roku 2002 aj zdravotnú starostlivosť vo svojich vlastných zdravotníckych zariadeniach, v rokoch 2002 až 2014 v nemocniciach Košice – Šaca (od roku 2002), Handlová (od roku 2004) a Bánovce nad Bebravou (od roku 2006). Počas tejto doby získala Nemocnica Košice – Šaca ocenenie Slovak Gold Exclusive, ktoré jej bol udelené za výborné hospodárske výsledky a stabilitu. Od roku 2008 UNIPHARMA prevádzkovala špičkové medicínske centrum  uniKLINIKA kardinála Korca v Prievidzi, od roku 2016 pribudlo do portfólia zdravotníckych zariadení  diagnostické medicínske centrum uniCENTRUM v Bojniciach a od roku 2017  uniPOLIKLINIKA  Dubnica nad Váhom


Zlomovým dátumom v histórii spoločnosti UNIPHARMA – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť je 4.apríl 2020. V tento deň došlo po viac ako 25 rokoch k zmene v riadiacich a kontrolných orgánoch. Predsedom predstavenstva sa stal Mgr. Milan Vrúbel, ktorý bol následne predstavenstvom spoločnosti menovaný do funkcie generálneho riaditeľa.

Ukázať menej

Stratégia

Stratégiou spoločnosti UNIPHARMA, stavovskej veľkodistribučnej firmy, riadenej svojím zákazníkom – lekárnikom, je udržať si pozíciu najsilnejšieho distribútora so slovenským kapitálom,  s najlepším sortimentom na slovenskom liekovom trhu, dosiahnuť zisk pre svojich akcionárov a budovať naďalej viacgeneračnú lekárnickú distribúciu.

Vízia

Zobraziť víziu spoločnosti

Víziou spoločnosti je vytvoriť viacgeneračnú stavovskú lekárnickú akciovú spoločnosť riadenú svojím  zákazníkom – lekárnikom za účelom zabezpečenia dlhodobej prosperity spoločnosti a všetkých jej akcionárov.

Ukázať menej

Filozofia

Zobraziť filozofiu spoločnosti

Filozofiou našej spoločnosti je, že lekárnik – akcionár svojou obchodnou stratégiou ovplyvňuje prosperitu nielen svojej lekárne, ale zároveň aj prosperitu distribučnej spoločnosti, ktorej je spoluvlastníkom.

Ukázať menej

Misia

Zobraziť misiu spoločnosti

Misiou lekárnickej akciovej spoločnosti, ako stavovskej veľkodistribučnej firmy, je zachovať slobodný výkon lekárnického povolania, zabezpečiť istotu a perspektívnu budúcnosť pre slovenských lekárnikov.

Ukázať menej

Zásady 5 x S – Sortiment, Servis, Stabilita, Spoľahlivosť, Serióznosť

Zobraziť zásady 5xS

Sortiment

O tento aspekt činnosti firmy sa stará celý tím divízie obchodu – úsek nákupu a výroby, ktorý zabezpečuje čo najširší sortiment a dostatok tovaru na všetkých obchodno-distribučných strediskách. Unipharma taktiež spravuje niekoľko konsignačných a colných skladov. 

Servis

UNIPHARMA priniesla na slovenský farmaceutický trh spoločensky zodpovedné podnikanie. Poskytuje lekárnikom, ako i dodávateľom, komplexný servis na špičkovej úrovni, čo zaručuje bezproblémový prísun potrebných liekov aj koncovým zákazníkom – pacientom. Spoločnosť sa zaviazla prinášať svojim klientom nadštandardné služby. Práve preto ponúka UNIPHARMA možnosť využívať doplnkové služby cestovnej kancelárie Pharmaeduca a vzdelávať sa prostredníctvom odborno-vzdelávacích a akreditovaných podujatí. Aktuálne informácie z diania v oblasti zdravotníctva, farmácie a liekovej politiky prináša lekárnikom odborno–informačný mesačník Lekárnik.

Stabilita

Počas mnohých rokov svojej existencie sa UNIPHARMA ako stabilná firma s overenými procesmi pevne zaradila medzi najsilnejšie podnikateľské subjekty na Slovensku. Stabilitu UNIPHARMY dokresľujú nielen dlhodobo priaznivé hospodárske výsledky, ale aj pravidelné umiestnenia na prvých priečkach v prestížnych rebríčkoch najúspešnejších firiem na slovenskom trhu. Dlhodobý úspech a dôvera zo strany lekárnikov a dodávateľov nasvedčujú tomu, že UNIPHARMA je vnímaná ako stabilný a dôveryhodný partner.

Spoľahlivosť

Najdôležitejším cieľom ostáva kontinuálne udržovanie a rozvíjanie dôveryhodného a transparentného vzťahu spoločnosti s lekárnikmi a farmaceutickými spoločnosťami. UNIPHARMA sa snaží s obchodnými partnermi pravidelne komunikovať a vytvárať tak nielen pocit vzájomnej dôvery, ale aj úprimné priateľstvo a pocit bezpečia. Pravidelne zverejňuje svoje hospodárske výsledky a umožňuje svojim akcionárom spolupodieľať sa na svojom úspechu. UNIPHARMA nie je iba distribučnou spoločnosťou, ale aj serióznym partnerom a ochrancom lekárnikov v slobodnom výkone ich povolania.

Serióznosť

UNIPHARMA zakladá svoje podnikanie na odbornosti a serióznom, partnerskom prístupe k lekárnikom, dodávateľom a obchodným partnerom. Kvalifikovanosť v odbore umožňuje dodávať do lekární produkty, ktoré si žiada zdravotný stav občanov. UNIPHARMA je stabilnou a serióznou firmou s plným sortimentom a kvalitným servisom, na ktorú sa zákazníci vždy môžu spoľahnúť.

Ukázať menej