Aktuálna ponuka pracovných miest (0):

Kontakt na úsek riadenia ľudských zdrojov:

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

Tel.: 046/5154 243
e-mail: 

V prípade záujmu o zamestnanie nám môžete poslať profesijné informácie o sebe na e-mail: .

ĎAKUJEME VŠETKÝM KANDIDÁTOM, ktorí sa u nás uchádzajú o zamestnanie. Všetky žiadosti budú spracované v priebehu pár pracovných dní. VYHRADZUJEME SI VŠAK PRÁVO KONTAKTOVAŤ LEN VYBRANÝCH UCHÁDZAČOV, KTORÍ SPĹŇAJÚ POŽADOVANÉ PODMIENKY.

Ak máte záujem byť vedený v databáze uchádzačov o zamestnanie aj na inú ako zverejnenú voľnú pracovnú pozíciu, uveďte prosím vo svojej žiadosti aj nižšie uvedený súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov sme povinní zlikvidovať osobné údaje neúspešných uchádzačov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Súhlas“) udeľujem súhlas spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť (ďalej len „Prevádzkovateľ“) so spracovávaním mojich osobných údajov obsiahnutých v žiadosti o zamestnanie, životopise a iných dokladoch a priložených listinách za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie a to na obdobie 3 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/á, že poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Ak tento Súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať.

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie o spracúvaní osobných údajov :
Dbáme na ochranu Vášho súkromia, preto nižšie v prílohe vysvetľujeme, ako spracovávame Vaše osobné údaje. Preto si prečítajte pozorne túto informáciu.