UNIKLINIKA kardinála Korca v Prievidzi dostala špeciálne ocenenie od poisťovne Dôvera

Ing. Martin Kultan – generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera udelil Uniklinike kardinála Korca v Prievidzi špeciálne ocenenie za aktívne využívanie služby Bezpečné lieky online a prínos v rozvoji bezpečnej a kvalitnej liečby pacienta. Podľa vyjadrenia riaditeľa Unikliniky kardinála Korca v Prievidzi Ing. Miloša Mladého, MBA „ide o zavádzanie moderných trendov, ktoré sú v záujme zdravotníckych zariadení prevádzkovaných spoločnosťou UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Tieto inovácie zvyšujú efektívnosť liečby pre pacientov.“

zľava: Ing. Miloš Mladý, MBA (UNIKLINIKA), Ing. Mária Bednárová (Dôvera), Ing. Martin Kultán (Dôvera)

Služba Bezpečné lieky online od zdravotnej poisťovne Dôvera poskytuje vyššiu kvalitu a bezpečnosť liečby pacientov. Pacienti poistení v zdravotnej poisťovni Dôvera vďaka službe Bezpečné lieky online získavajú základné údaje o liekových interakciách a lekári dostávajú podrobnejšie informácie aj s odporúčaním ako postupovať pri liečbe ich pacientov.

 

Spracovala:

Mgr. Alexandra Pechová