Stiahnutie lieku ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých