PharmDr. Martina Duhanová: „Degresívna marža neprospieva pozitívnemu vývoju lekárenstva“

Lekárnička PharmDr. Martina Duhanová má na svojej práci má najradšej prácu „lekárnika“. Okrem toho odovzdáva svoje skúsenosti ďalším generáciám, ktorým sa snaží byť inšpiráciou. Viac nám o sebe prezradila v rozhovore.

 

„Narodila som sa v Bardejove a vyrastala som v rodine, kde platili klasické rodinné pravidlá: pomáhať rodičom v domácnosti a vzdelávať sa. Otec pracoval v prostredí Bardejovskej nemocnice ako vedúci dopravnej zdravotnej služby a ja som vždy k tomuto prostrediu inklinovala. Snívala som o profesii lekárky, pokračovaním tohto smerovania bola farmácia. Študovala som na strednej zdravotníckej škole v Košiciach odbor farmaceutický laborant, jeden rok som ako farmaceutická laborantka pracovala v lekárni v Bardejove. Následne som bola prijatá na FaF UK v Bratislave. Aj keď štúdium bolo náročné, našla som si čas na zábavu aj na šport, dokonca som reprezentovala klub Lokomotíva Košice v atletike.“

Na prvom mieste je zdravie pacienta, nie komerčnosť prípravkov

„Postavenie farmaceuta v súčasnosti je odrazom kultúry a smerovania spoločnosti. Spoločnosť vidí farmaceuta ako človeka za tárou, ktorý vyhovie požiadavkám pacienta. Ak sú dané požiadavky adekvátne, je to v poriadku. Internet totiž poskytuje obrovské množstvo  informácií, na základe ktorých si mnohí pacienti sami stanovia diagnózu. Niektorí si v rámci takýchto informácií naordinujú priamo antibiotiká, či iné lieky viazané na Rp a nás to stojí obrovské množstvo energie a času, aby pochopili, že ak ide o vážny stav, musia navštíviť lekára. V prípade, že situáciu posúdime ako menej vážnu, vždy sa snažíme nájsť alternatívu z oblasti voľnopredajných liekov. Tento trend sa nám v lekárni osvedčil. Náš pohľad totiž zahŕňa odbornú stránku a aj niekoľkoročné skúsenosti práce za tárou. V tejto pozícií si treba uvedomiť, že v prvom rade je zdravie pacienta, nie komerčnosť prípravkov.“

Vzdelávanie v lekárni je dôležité, zvyšuje kredit lekárne

„Na svojej práci mám najradšej prácu „lekárnika”. Prácu za tárou, keď pacientovi poskytnem kompletnú lekárenskú starostlivosť, teda výdaj lieku, odborné informácie, prípadne konzultáciu potrebnú pre správnu liečbu. Prácu ktorej výsledkom je, že k nám do lekárne prichádzajú pacienti, poniektorí aj viac ako 20 rokov, prácu, ktorou napĺňam poslanie odovzdávať mladým kolegom maximum odborného aj individuálneho prístupu, profesionality, trpezlivosti, pracovného aj životného entuziazmu. Snažím sa každého mladého farmaceuta smerovať k ďalšiemu vzdelávaniu, čo sa v krátkom čase prejaví na odozve pacientov a zvyšuje to kredit našej lekárne. Ako vedúci lekárnik sa však nemôžem vyhnúť aj menej atraktívnej práci týkajúcej sa servisu, sledovania termínov legislatívnych nariadení, prípadne ich zmien, či daňových a ekonomických zákonov.“

Magistraliter prípravky v lekárni Aeskulap

„Trend vytrácania sa magistraliter prípravy z lekární som poňala ako výzvu pre opačný pohľad a zabezpečila som potrebné vybavenie a zariadenie na prípravu kapsúl, ale aj na prípravu čapíkov pre deti aj dospelých. V tomto ohľade sme naozaj schopní vyhovieť takmer všetkým požiadavkám pacientov. IPL celkovo predstavuje v našej lekárni podstatnú časť našej dennej práce a podieľajú sa na nej aj magistry, aj pani laborantka. Pri téme ohľadom demograficko-geografických kritérií pre vznik lekární mi napadne glosátor pán Milan Lasica: „V reklame odporúčali, že si mám tento prípravok kúpiť vo svojej lekárni, ale ja žiadnu nemám.“

Ako vidíte perspektívu a vývoj slovenského lekárenstva vzhľadom na degresívnu maržu lekární?

„Pamätám si obdobie pred rokom 2000, kedy ešte nebola zavedená degresívna marža, ale zdravotné poisťovne uhrádzali faktúry do 180 dní od vystavenia. Museli sme pracovať aj za takýchto podmienok a ani banky neboli ochotné nás úverovať. Dnes je situácia iná, degresívna marža neprospieva pozitívnemu vývoju lekárenstva, napriek tomu sa snažíme nájsť prostriedky na odbornú prácu pre zabezpečenie štandardov rozvíjajúcej sa lekárne. V okolitých vyspelých krajinách stále platia demograficko-geografické kritériá pre vznik nových lekární a len výnimočne nie sú vlastníkmi lekárni lekárnici. Nestúpa tam spotreba liekov tak, ako u nás, nezvyšuje sa chorobnosť obyvateľstva. Robíme niečo zle? Keď som spomenula zvýšenú spotrebu liekov, môžeme to porovnať s obdobím spred 25 rokov. Naozaj sme za tých 25 rokov stále viac chorí? Alebo je spotreba analgetík vyššia, pretože sme si zvykli na zvýšené dávky a postupne si náš organizmus vytvára rezistenciu? Navyše, stále viac pacientov uprednostňuje perorálnu formu liečiva pred topickou. Saturácia informácií počnúc televíznou reklamou, printovými médiami, cez overené informácie od známych končiac internetom je tak masívna, že len získaním si pozornosti pacienta v lekárni, ktorý nám dôveruje, ho môžeme správne usmerniť v jeho optimálnej  liečbe. A to by mal byť náš cieľ. Získať si pacienta nielen zľavami a výhodnými baleniami doplnkov výživy, ale práve naším odborným prístupom. Pacient, ktorému pomôžeme, sa vždy do našej lekárne rád vráti.”

Odbornosť farmaceuta legislatíva nezabezpečí

„Legislatíva je odrazom úrovne spoločnosti. Odbornosť farmaceuta však legislatíva nezabezpečí, a preto je dôležité, aby si každý lekárnik zodpovedne vykonával svoju prácu. Ako povedal pre Lekárnik 02/2018 prezident PGEU Pharm. Jesús Aguilar Santamaria: „My v Španielsku staviame zdravie pred biznis“. Chceli by sme, aby to takto fungovalo aj na Slovensku.“

Ako podľa vás v súčasnosti funguje spolupráca lekár – lekárnik?

„Vzájomná spolupráca lekára a lekárnika v mnohom závisí od potreby vzájomnej komunikácie. Ak sa lekár s dôverou obracia na lekárnika v oblasti dostupnosti, ale aj kontraindikácií liekov, prípadne individuálne pripravovaných náhrad za nedostupné lieky, je to znakom profesionálneho prístupu k liečbe pacienta. Žiaľ, nie vždy to tak funguje a lekár komunikuje s lekárnikom len prostredníctvom pacienta. Ak takúto komunikáciu lekárnik príjme, prestáva byť tento vzťah rovnocenný. Môj nebohý svokor Dr.PhMr. Eugen Duhan, ktorý bol okresným lekárnikom v Bardejove viac ako 30 rokov, často spomínal, že práca a postavenie lekára a farmaceuta má byť na jednej úrovni, vtedy sa bude zvyšovať úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti. A to je naším cieľom. Ideálom je správne stanovená diagnóza, čo je úlohou lekára a správne podané informácie o liečbe, čo je úlohou farmaceuta.

Overovanie originality liekov

„Z hľadiska overovania pravosti liekov sa zatiaľ oboznamujeme s tým, čo nás čaká. Špecifický identifikátor aj nástroj proti neoprávnenému manipulovaniu s obalom musí zabezpečiť výrobca. My musíme špecifický identifikátor porovnať s tým, ktorý je uložený v národnom registračnom systéme, čo predstavuje vybavenie lekárne daným zariadením. Dobrá správa je, že SLeK má záujem kompenzovať náklady spojené s implementáciou tohto systému.”

Vzťahy s UNIPHARMOU sa prehĺbili aj vďaka PLUS LEKÁRNI

„Unipharmu registrujeme úplne od začiatku, keďže naša lekáreň existuje už 24 rokov. Pri tejto spolupráci si vysoko cením rovnocennosť, a to v obchodnej aj odbornej línii, čo nie je pre všetky distribučné spoločnosti samozrejmé. Využívame tú výhodu, že naša lekáreň sídli v blízkosti UNIPHARMY a na rýchle dodávky sme si zvykli my a aj naši pacienti.”      Vznikom projektu PLUS LEKÁREŇ sa naše vzťahy s UNIPHARMOU prehĺbili. PLUS LEKÁREŇ zhodnocuje našu každodennú prácu, čoho výsledkom je spokojný pacient a následne aj kolektív lekárne. Stále môžeme slobodne vykonávať našu prácu, prácu lekárnika, ktorý je presvedčený o tom, že pacientovi ponúka maximum a získava si tým jeho dôveru.

Inšpirácia pre mladých v práci aj vo vzdelaní

„Vzdelanie je devíza. Snažím sa byť inšpiráciou pre mladých, tak v práci ako aj vo vzdelaní. V našom malom kolektíve využívame maximum možností pre vzdelávacie aktivity, či už formou prednášok, e-learningu, alebo vzdelávacích kurzov. Pred niekoľkými rokmi som z FaF UK dostala ponuku na prácu asistenta na Katedre galenickej farmácie. Po dôkladnom zvážení a porade v kolektíve lekárne som ponuku prijala. Moje kolegyne sú farmaceutky telom aj dušou, preto som mohla takúto kombináciu mojej práce zvažovať a v lekárni sa na nich spoľahnúť. Je to zodpovednosť, štúdium navyše, ale keď nastúpi do lekárne študent na prax a vidíte výsledky svojej práce, je to veľké zadosťučinenie. Okrem vedomostí môžem odovzdávať aj praktické lekárenské skúsenosti, mnohí totiž nemajú predstavu, čo ich v lekárni čaká, a preto sa im to snažím počas výučby priblížiť.”

Autorka: Mgr. Ing. Denisa Ižová

Foto: autorka

Článok bol publikovaný v časopise Lekárnik v čísle 06/2018