MUDR. EMIL PÁLEŠ – VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH