Nedostatok železa – úskalia a výhody jeho substitúcie. Menej je niekedy viac.

autorka: prim. MUDr. Eva Luptáková

Oddelenie klinickej hematológie UNB, Nemocnica akademika L.Dérera, Bratislava

Železo ako biogénny kov má najvyšší výskyt v živých organizmoch. Prítomný je v jednobunkových organizmoch (kvasinky, baktérie, v bunkách rastlín) od bezstavcových živočíchov až po telá cicavcov. U žien je v množstve cca 35 mg/kg a u mužov 45 mg/kg. Vzhľadom na to, že je toxické a môže poškodiť tkanivá v metabolických procesoch pri premene peroxidu vodíka na voľné kyslíkové radikály, vyvinul organizmus proteíny viažuce železo pri jeho transporte a ukladaní. Rozloženie železa v tele je vo forme hemoglobínu 70 %, myoglobínu 10 %, v zásobnom železe uloženom v pečeni, slezine a črevných bunkách vo forme feritínu a hemosiderínu 20 %. Nájdeme ho aj ako súčasť cytochrómov  a iných enzýmov. Ako zaujímavosť uvediem, že kompletne saturovaný feritín obsahuje až 2 000 atómov trojmocného železa v kryštalickej mriežke.

Hlavnou funkciou železa je transport kyslíka, syntéza DNA, RNA a niektorých bielkovín. Spolupodieľa sa na riadení bunkového cyklu, na syntéze myelínu a na formovaní dendritov neurónov (ovplyvňuje napr. aj učenie a pamäť).

S nedostatkom železa sa v stretávam pri svojej ambulantnej praxi u gravidných žien, u žien so zvýšeným menštruačným krvácaním, pri stratách krvi tráviacim traktom (napr. hernie žalúdka, onkologické procesy, Crohnova choroba). Tiež pri zhoršenom vstrebávaní železa napr. pri celiakii a pri diétnom stravovaní (vegetariáni, vegáni).

K prejavom sideropénie patrí únava, slabosť, zníženie pracovného výkonu, bolesť hlavy, poruchy spánku, hučanie v ušiach. Ženy často pozorujú vypadávanie vlasov, lámavosť nechtov. Starší pacienti udávajú „syndróm nepokojných nôh”. Býva zvýšený sklon k infekciám.

V objektívnom náleze dominuje bledosť kože, „kútiky” úst, lámavé nechty a modrasté skléry (bielka očí). Pri ťažkom deficite a anémii je fonendoskopom počuteľný systolický šelest srdca. V laboratórnych nálezoch nájdeme pokles hladiny hemoglobínu, nižšie zásobné železo, zvýšený solubilný transferínový receptor a zvýšenú väzbovú kapacitu pre železo.

Existujú dva zdroje železa, hémové a nehémové. Hémové nájdeme v mäse, pečeni. Hémové železo je viazané na myoglobín a hemoglobín, ľahko sa vstrebáva a navyše lipofilná štruktúra nespôsobuje iritáciu tráviaceho traktu. Hém sa z hemoglobínu a myoglobínu uvoľňuje kyselinou soľnou v žalúdku a v tenkom čreve pomocou fermentov tráviacich štiav. V žalúdku podporuje vstrebávanie bielkovina gastroferín. Objavený bol transportný proteín pre hém – Hem carrier protein 1 (HCP1). Absorbuje sa až 1/3 prijatého hémového železa potravou a pri zvýšených nárokoch až 50 %. Na absorpciu negatívne vplýva jedine kalcium.

Na nehémové železo je bohatá šošovica, petržlen, orechy, marhule, mak. Toto železo sa vstrebáva predovšetkým v duodene a strednom jejune. V oblasti apikálnej membrány enterocytu je vstrebávanie nehémového železa regulované ferienreduktázou Dcytb (duodenálny cytochróm b), ktorá umožňuje redukciu Fe3+ na dvojmocnú formu a tá je následne transportným proteínom DMT1 prenesená do cytoplazmy.

Redukcia na dvojmocnú formu železa je uľahčená exogénnymi faktormi vstrebávania, ktorými sú  kyseliny (napr. vitamín C, víno, ocot), fermentované potraviny, prítomnosť živočíšneho tkaniva  v potrave. K endogénnym faktorom patrí duodenálny cytochróm b (Dcytb), kyselina askorbová uvoľňovaná z gastrických buniek.

Absorpciu železa znižujú fytáty, ktoré sú obsiahnuté najmä v obilninách, orechoch, v cereálnych výrobkoch. Taníny prítomné v čaji a káve, kakau tiež znižujú vstrebávanie železa. Je známe, že pitie čierneho čaju spolu s jedlom znižuje vstrebávanie železa až o 60 – 70 %. Vápnik a iné minerály konkurujú železu pri vstrebávaní v tenkom čreve. K zníženiu absorpcie železa o 50 % stačí 165 mg vápnika, t.j. asi 20 g syra alebo 1 pohár mlieka.

So stúpajúcim množstvom železa v tabletke (nad 60 mg) sa často zvyšujú nežiaduce účinky. Sú to hlavne ťažkosti zo strany gastrointestinálneho traktu ako sú nauzea, bolesti žalúdka, zápcha, hnačka, plynatosť. Súvisí to pravdepodobne s nadbytkom nevstrebaného železa, ktoré je v lumene čreva oxidované za vzniku ďalších voľných radikálov. Tieto následne spôsobujú iritáciu sliznice čreva a zápalové reakcie a spomalenie tranzitórného času črevného obsahu so zvýšenou absorpciou vody z čreva a následnou obstipáciou. Dlhodobé užívanie vysokých dávok železa môže prispieť k vzniku kolorektálneho karcinómu, obzvlášť pri mutácii APC (tumor supresorového génu).

Množstvo železa v stolici ovplyvňuje črevný mikrobióm. Železo je rastovým faktorom pre mnohé baktérie. Pri nedostatku železa klesá počet baktérií vyžadujúcich Fe ako kofaktor. Rastú kmene, ktoré ho nevyžadujú (napr. laktobacily). Pri suplementácii dochádza k zvýšenému metabolizmu baktérií a premnožovaniu i patogénnych kmeňov a následne k rýchlejšiemu vyprázdňovaniu čreva – hnačkovitej stolici, alebo naopak k spomaleniu peristaltiky, flatulencii a obstipácii. Kaye et kol. publikoval zaujímavú retrospektívnu štúdiu endoskopických a bioptických zmien v sliznici žalúdka v súvislosti s užívaním vyšších dávok železa. Boli popísané difúzne gastritídy až erózne ulcerácie pri užívaní 325 mg síranu železnatého denne. Predpokladá sa, že železo eroduje sliznicu priamym korozívnym účinkom, ktorý následne spôsobuje lokálne poškodenie sliznice spôsobom závislým od koncentrácie.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je dôležité na doplnenie chýbajúceho železa mať predovšetkým vyváženú stravu bohatú na železo, dodržiavať odstup potravín znižujúcich vstrebávanie (mliečne výrobky) a konzumovať viac promótorov vstrebávania železa. Keď toto nestačí, tak treba pristúpiť k suplementácii nedostatku železa tabletkou formou.

 

Použitá literatúra:

Penka, Bulíková  a kol. Neonkologická hematológie Grada Publishing, a.s.,2009, 25-28.

Fabryová a kolektív Anémie Osveta,Martin 2017,47,59.

Juríček :Úskalia a výhody suplementácie železom, Gynekológia pre prax 1/2018; 16 (1): 45-47

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4435261/