MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.: „Vývoj nových liekov je rizikový, ale pre pokrok nevyhnutný“

Hlavný odborník MZ SR pre medicínu drogových závislostí.

Pán doktor, začnime náš rozhovor aktuálnou témou, ktorá znie „cannabis ako liek“. v Českej republike je od apríla 2013 legálna liečba marihuanou (Cannabissativa), a to ako podporná liečba na zmiernenie ťažkostí u dospelých trpiacich rakovinou, sklerózou multiplex či vírusom HIV/AIDS. Boli by ste ako riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí za legálnu liečby marihuanou aj na Slovensku?

K uvedenej otázke by sa mali v prvom rade vyjadriť odborníci, ktorí sú špecialistami v onkológii, neurológii či infektológii. Nie je to primárne otázka pre odborníka v adiktológii. Ak by prešla niektorá indikácia cez medicínske skúšania, bola by akceptovaná Európskou medicínskou agentúrou a ŠÚKL-om na liečbu, bolo by ju možné aj u nás používať tak ako iné lieky. I dnes používame viaceré látky s vysokým potenciálom vyvolať závislosť, napríklad morfín či dolsin a nik sa vo verejnosti nad tým nepozastavuje. Prečo to však nie je v prípade marihuany také jednoduché? Lebo okrem spomenutého je tu problém aj s účinnou látkou. Marihuana obsahuje okrem THC celú radu ďalších substancií. Lieky s obsahom THC sú dostupné, ale tie sa podľa proponentov liečebného využitia marihuany nevyrovnajú liečivým účinkom „plnej“ marihuany. V dávnejšej minulosti sa mnohé lieky dostali do liekopisu bez predchádzajúceho rigorózneho skúšania. Ale v súčasnosti by to malo byť v rámci postupov medicíny založenej na dôkazoch až na základe výsledkov rigorózneho vedeckého skúmania. Inak by išlo skôr o metódu alternatívnej medicíny. Preto aj v Česku, kde marihuanu akceptovali ako oficiálne liečivo, súčasne založili inštitúciu na jej výskum. Trochu to imponuje akoby sa prehodilo logické poradie krokov.

V Českej republike je výdaj viazaný na lekársky predpis, ktorý v súčasnosti môžu vydať len lekári v rámci ústavnej liečby a len prostredníctvom elektronického receptu. Boli by ste pri prípadnej legalizácii konope na Slovensku za viazanosť výdaju len na lekársky predpis?

Často sa v médiách nevedome zamieňajú pojmy či vedome sa manipuluje s pojmami. Legalizácia konope a marihuany sú dve odlišné veci. Legalizácia konope je však verejnosťou často ponímaná ako jeho pestovanie za účelom výroby marihuany či prípadne hašišu na rekreačné užívanie. Na to by bol v dnešnej dobe potrebný spoločenský konsenzus a je to skôr otázka na politikov a nie na odborníka. Odborník sa vyjadruje k rizikám a možným benefitom v rámci poľa jeho odbornosti. Pestovanie technického konope je za presných zákonných noriem možné aj dnes. Ak máme na mysli predpis marihuany na lekárske účely, na to nie je potrebný zvláštny nový legislatívny akt, predpis. Všetky nové lieky pred ich registráciou majú jasne stanovené podmienky ako bolo uvedené už vyššie. Preto ak niekto hovorí o legalizácii marihuany, skôr sa to blíži k použitiu na rekreačné účely ako iné komodity obsahujúce psychoaktívne látky (alkoholické nápoje, tabakové výrobky). V takom prípade by nebol potrebný recept ani predaj viazaný na lekárne. Nie je to ale už oblasť zdravotníctva. V prípade ak by ale išlo o „lege artis“ registrovaný liek, bol by som podobne ako pri iných liekoch s obsahom psychoaktívnych látok, ktoré môžu vyvolať závislosť za to, aby bol výdaj viazaný striktne na lekársky predpis.

Myslíte si, že povolenie cannabis ako lieku môže viesť k väčšej propagácii marihuany a k rozšíreniu závislosti na tejto rastline?

V prípade preverenia účinnosti a minimálneho rizika negatívnych vedľajších zdravotných účinkov či komplikácií by v prípade dôsledne dodržiavanej indikácie nehrozilo významné rozširovanie počtu ľudí so závislosťou od marihuany. Napríklad pri predpise na tie ochorenia ako bolo uvedené v prvej otázke. Obdobne ako onkologicky ťažko chorý pacient, ktorý dostáva morfín, nie je z psychologického hľadiska závislý od opiátov. Závislosť je čisto somatická, čím nespĺňa kritériá pre diagnózu závislosti ako duševnej choroby. Máme u nás len málo prípadov ľudí, ktorí sa stali závislí od medicínsky podávaného morfínu. Všetko by však záviselo od miery regulácie. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať po tejto stránke situácia so závislosťou tam, kde je marihuana na predpis. Závislosť nie je jedinou možnou komplikáciou. V Colorade v USA napríklad stúpol počet nefatálnych intoxikácií marihuanou na urgentných príjmoch. Aj miera propagácie závislí od úrovne regulácie. Ak nejde o voľno predajný liek, ale liek viazaný na lekársky predpis, nie je jeho propagácia oficiálne možná.

Nedávno svetom otriaslo úmrtie pacienta, ktorý sa podrobil klinickému skúšaniu na nový liek obsahujúci marihuanu. Ďalšie skúmania však zistili, že nešlo o marihuanu – testovaná látka len pôsobila na rovnaké receptory v mozgu ako táto droga. Aj napriek tomu ovplyvnil tento prípad váš názor na liečivá s obsahom marihuany?

Medicínske vedy stoja na vedecky založených dôkazoch a preto odmietam do svojich vyjadrení vnášať moje názory. Ide o prírodné vedy, teda po anglicky „hard sciences“. Prírodné zákony nepustia. Odborné názory sú možné a nevyhnutné len v tzv. mäkkých vedách, ako je napríklad právo. Preto spoločnosť môže diskutovať a meniť zákony na to či bude alebo nebude marihuana legálna, ale nemôže meniť poznatky o jej medicínskom využití, to môže len vedecké skúmanie. Vami citované informácie som z médií zaregistroval, ale v žiadnom odbornom lekárskom časopise som nenašiel nič o skúmanom lieku, čo je vzhľadom na fázu skúšania pochopiteľné. V zásade preto nemám nijaký názor konkrétne k marihuane. Iba sa potvrdzuje to, že vývoj všetkých nových liekov je rizikový, ale pre pokrok nevyhnutný.

Prejdime teraz priamo k marihuane, ktorej účinky sú rôzne. Ako sa najčastejšie prejavujú na ľuďoch?

Sú to krátko trvajúce stavy eufórie, neraz spojené s ťažko ovládaným smiechom, ale aj stavy úzkosti či možné halucinácie. Začervenanie očných spojiviek, zvýšený apetít. Pri častejšom užívaní dochádza k oslabeniu motivácie, vôle, strate iných záujmov a k závislosti. U školákov zhoršenie prospechu, pasivita. U každého takéhoto užívateľa je to zvýšená laxnosť k dodržiavaniu termínov, pasivita.

A ako sa prejavujú abstinenčné príznaky?

U predtým pokojného človeka, u pravidelného užívateľa „trávy“ – ak sa už stal od nej závislým a chýba mu – sa naopak stáva viac nervóznym, podráždeným až agresívnym, objaví sa nechutenstvo, poruchy spánku a časté sú u neho výkyvy nálady s prevahou navonok nepochopiteľných depresívnych rozlád.

Ako prebieha liečba závislých pacientov na marihuane?

Liečba je z časového hľadiska náročná, dlhodobá. Ide o komplex medicínskych, často symptomatických farmakologických intervencií spojených s intenzívnou psychoterapiou a režimovou liečbou. Významnú časť tvorí zmena vonkajšieho prostredia pacienta, sociálnych kontaktov, podpora rodiny.

Čo vedie ľudí k závislostiam? Kde vzniká ten prvotný popud a príčina?

Najčastejšie je to zvedavosť, ktorá je zvlášť typická pre adolescentov. Veľkú rolu hrá aj vonkajší tlak okolia, v ktorom sa človek nachádza. Vidieť to jasne v prípade mnohých alkoholikov. Až na druhom mieste podľa častosti výskytu dôvodov užívania psychoktívnych látok sú osobné problémy, kedy drogy vedú k dočasnej úľave.

Vizitka

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Bol odborným asistentom na Psychiatrickej klinike a v období rokov 1989 – 1993 pôsobil v rámci medzinárodnej technickej pomoci v Zambii. Je psychiatrom a odborníkom na liečbu závislostí. Je hlavným odborníkom MZ SR pre medicínu drogových závislostí, takisto je riaditeľom Centra pre liečbu drogových závislostí.


Spracovala: Mgr. Radka Križanová

Foto: archív MUDr. Ľubomíra Okruhlicu, CSc.