Lekárenská platforma, ktorá vám zabezpečí lekárnika na počkanie

20. lekárnického kongresu spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť sa zúčastnil aj PharmDr. Ladislav Dubán, PhD., s ktorým sme sa rozprávali o aktuálnych ťažkostiach lekární spojených s nedostatkom pracovnej sily. Práve tento problém bol hlavným dôvodom vzniku nového portálu pre lekárnikov www.zastup.sk.

Prostredníctvom portálu www.zastup.sk si môžu lekárnici vyskúšať nové možnosti práce popri pracovnom pomere, alebo aj úplne bez viazanosti na jednu lekáreň, či prácu v konkrétnej lekárni. Portál tiež umožňuje nájsť lekárňam s jedným farmaceutom za seba náhradu v prípade práceneschopnosti, či dovolenky.

PharmDr. Ladislav Dubán, PhD. na 20. lekárnickom kongrese v Žiline

Autor projektu PharmDr. Ladislav Dubán, PhD. uviedol: „Mojím prvoradým cieľom je pomôcť dosadiť špecialistu na miesto, kde ho potrebujú.“ Portál zaručuje možnosť nájsť relevantný zástup alebo pracovné miesto. Farmaceuti, ktorí sa zaregistrujú, vypĺňajú základné informácie o svojich schopnostiach a aj to, aký lekárenský informačný program ovládajú. Registrovať sa okrem lekárnikov a lekární môžu aj farmaceutickí laboranti, výdajne zdravotníckych pomôcok, bakalári, ktorí sú oprávnení vydávať zdravotnícke pomôcky, ale aj študenti farmaceutických fakúlt.

Portál okrem zástupu v lekárni poskytuje aj ponuku trvalých pracovných miest v lekárni, ale dokonca aj možnosť kúpy alebo predaja lekárne, alebo knižnicu.

Prácu s portálom zvládne každý, stránka www.zastup.sk je prehľadná a intuitívna. Tým najdôležitejším, čo v súčasnosti portál ponúka, sú personálne služby. Základná verzia, ktorá umožňuje vyhľadávať ponuky podľa regiónov a príslušnej profesie, je pre registrovaných užívateľov bezplatná. Jedným z plánov do budúcnosti je rozšírenie portálu o nové funkcie, aby bolo možné podľa psychologických profilov jednotlivých lekárnikov zabezpečiť toho správneho kolegu na tom správnom mieste. Spokojnosť a harmónia v pracovných vzťahoch má podľa jeho slov nevyčísliteľnú hodnotu.

„Cieľom je, aby sme nielen pre lekárnikov, ale aj pre našich lekárov vytvorili priestor, kde by sa v prípade potreby mohli vzájomne kontaktovať a našli tak za seba náhradu“, uzavrel PharmDr. Ladislav Dubán, PhD.