ArmoLIPID PLUS – ďalšia možnosť pre pacientov s dyslipidémiou

Autor: MUDr. Barbora Zoboková

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Malacky

Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtia Slovákov. Takmer synonymom je zvýšená hladina cholesterolu, ktorá je jednou z podmienok rozvoja aterosklerózy. Hypercholesterolémia je aj jedným z najbežnejších geneticky podmienených ochorení. Nemalý podiel na tejto poruche má aj nezdravá strava.

Podľa štandardných terapeutických postupov by mal pacient s diagnostikovanou poruchou metabolizmu tukov dostať príslušnú liečbu. Často sa však stáva, že lekárom a lekárnikom odporúčanú terapiu z rôznych dôvodov tento pacient odmieta alebo netoleruje. Najčastejším dôvodom bývajú nežiaduce účinky a to najmä bolesti svalov a zvýšenie hepatálnych enzýmov pri liečbe statínmi.

Od apríla 2018 máme aj na slovenskom trhu k dispozícii Armolipid plus, výživový doplnok určený pre pacientov, ktorí majú mierne zvýšenú hladinu cholesterolu alebo netolerujú lieky na hypercholesterolémiu a samotné diétne opatrenia nestačia na dosiahnutie cieľových hladín lipidov.

ArmoLIPID PLUS je kombinácia šiestich výlučne prírodných látok, ktoré pôsobia synergicky. Jednotlivé zložky rôznymi mechanizmami ovplyvňujú hladiny tukov v krvi a majú aj antioxidačný účinok. Základom je červená fermentovaná ryža, ktorá obsahuje monakolín K. Monakolin K je prírodný statín štrukturálne podobný lovastatínu, v dávke, ktorá nevedie k nežiaducim účinkom. Synergicky na zníženie syntézy cholesterolu v pečeni účinkujú aj polikozanoly z voskov cukrovej trstiny. Berberín – extrakt z kôry himalájskeho kra, má komplexný účinok: zvyšuje vychytávanie cholesterolu z krvi, znižuje syntézu triacylglycerolov a zlepšuje inzulínovú senzitivitu. Kyselina listová je nevyhnutná pre správny metabolizmus homocysteínu a ľudské telo si ju nevie syntetizovať. Hyperhomocysteinémia je nezávislým rizikovým faktorom srdcovocievnych ochorení. Koenzým Q10 je silný antioxidant, ktorý je odporúčaný pri liečbe statínmi, pretože minimalizuje riziko svalových komplikácií. A nakoniec je to astaxantín, v súčasnosti najpotentnejší antioxidant.

ArmoLIPID PLUS bol vyvinutý v roku 2007 a vyrába sa v Taliansku a jeho zloženie je chránené patentom (európsky patent 2007429).

Účinnosť a bezpečnosť ArmoLIPID PLUS bola potvrdená veľkým počtom randomizovaných placebom kontrolovaných klinických štúdií, ktoré potvrdili účinok na zníženie lipidov a súčasne dobrú znášanlivosť.

Najrozsiahlejšie klinické sledovanie, ktorého výsledky boli publikované už v roku 2011 (Trimarco B. et al. Mediterr J. Nutr Metab (2011) 4 : 1  3 – 19) zaradilo 1 751 osôb v primárnej prevencii na 248 pracoviskách (ambulancie GP´s). Osoby s dyslipidémiou boli rozdelené do 2 skupín – 1. skupina dodržiavala iba odporúčanú diétu, 2. skupina dodržiavala odporúčanú diétu + užívala ArmoLIPID PLUS (1 tbl denne).

Vstupné parametre a hodnoty lipidov v obidvoch skupinách boli porovnateľné, sledovanie trvalo 16 týždňov

Tak ako sa uvádza v literatúre, aj tu sa potvrdilo, že samotnou diétou sa dosiahne redukcia celkového cholesterolu o maximálne 10 %. V skupine s Armolipid plus výsledky ukazujú významný pokles celkového aj LDL cholesterolu.

V tejto klinickej štúdii bol dosiahnutý 23,5 %-ný pokles LDL a súčasne nebolo pozorované zvýšenie pečeňových enzýmov ani bolesti svalov.

ArmoLIPID PLUS predstavuje most medzi zmenou životného štýlu a farmakoterapiou. Pozitívne ovplyvňuje celkový aj LDL cholesterol, HDL a triglyceridy. ArmoLIPID PLUS sa odporúča osobám s dyslipidémiou, ktorí majú zvýšené KV riziko, ale ešte nie sú indikovaní na liečbu statínom (lekár odporúča režimové opatrenia), alebo ktorí netolerujú statínovú liečbu.