Na 21. Lekárnicky kongres prijal záštitu MUDr. Marek Krajčí

S veľkou radosťou a patričnou hrdosťou Vám oznamujeme, že minister zdravotníctva SR, MUDr. Marek Krajčí, sa rozhodol prevziať záštitu nad 21. Lekárnickým kongresom na tému „Moderná lekáreň a pacient 21. storočia- realita, očakávania a výzvy“, ktorý sa uskutoční 21. novembra 2020 v Žiline. Je nám veľkou cťou, že pán minister prijal záštitu nad kongresom a dúfame, že podujatie prispeje ku konštruktívnej výmene skúseností kľúčových predstaviteľov z oblasti farmácie a lekárenstva.

Bude sa konať 21.11.2020 v Žiline v hoteli Holiday Inn. Rezervujte si svoj termín.