14. Dni mladých lekárnikov v Bojniciach pojednávali o IPL a HVL

V Bojniciach sa konalo stretnutie mladých lekárnikov, ktoré zorganizovala UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Slovenská lekárnická komora, Regionálna lekárnická komora Trenčín, družstvo nezávislých lekární PLUS LEKÁREŇ v spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK Bratislava. Podujatie sa nieslo v duchu témy: Individuálna príprava liekov vs. hromadne vyrábané liečivé prípravky – konkurenti alebo partneri? Poskytovanie lekárenskej starostlivosti z pohľadu aspektov individuálnej či hromadnej prípravy a liekovej terapie.

Lekárnici sa po roku opäť stretli na odbornom seminári tentokrát venovanom individuálne pripravovaným liekom, výhodami i nevýhodami takto pripravovaných liekov vo verejných lekárňach. Záujem vzbudila moderná príprava IPL – nové liekové formy, nové suroviny a tiež IPL v liečbe vybraných závažných infekcií oka. Rovnaký priestor dostala aj téma hromadne pripravovaných liečivých prípravkov. Účastníci seminára získali nové poznatky v oblasti výroby vakcín a ich používania a prof. Ján Kyselovič, vedúci oddelenia farmakologickej propedeutiky FaF UK, predniesol prednášku o vakcinácii. Ďalej spoznali inzulíny novej generácie a novinky v liečbe cukrovky 2. typu. Zarezonovali aj témy súvisiace s poradenskou činnosťou v lekárňach, ktorým sa venoval vo svojej prednáške prezident Českej lekárnickej komory, Lubomír Chudoba, ale pozornosť sa sústredila aj na špecifiká farmakoterapie v detskom veku, liekom ako bežnej súčasti domácnosti, tému predniesla Miroslava Snopková zo Slovenskej lekárnickej komory a posledná téma bola venovaná mamičkám a užívaniu liekov počas dojčenia.

14. dní mladých lekárnikov sa zúčastnilo takmer 100 lekárnikov, ktorí majú záujem sa zdokonaľovať a zlepšovať poradenskú činnosť v lekárňach, poskytovať pacientom lepšiu individuálnu starostlivosť a pokiaľ budú pre to vytvorené podmienky aj individuálne pripravované lieky.  Zároveň zachovávať status lekárnika – odborníka a takisto pre pacientov zlepšovať zdravotnícky servis. Ich spoločné stretnutie dospelo k záverom, že IPL má svoje miesto v lekárňach pôsobiacich pri zdravotníckych strediskách pre individuálne potreby pacientov a sú vo vzájomnej symbióze s HVL.