Zmena v riadiacich a kontrolných orgánoch UNIPHARMY

Vážení obchodní partneri,

Milé kolegyne a kolegovia,

dovoľujeme si vám oznámiť, že Mimoriadne valné zhromaždenie našej akciovej spoločnosti  rozhodlo o zmene v obsadení riadiacich a kontrolných orgánov UNIPHARMY –  1.slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti.

Za nového predsedu predstavenstva a.s. bol zvolený Mgr. Milan Vrúbel,  ktorý bol zároveň na zasadnutí Predstavenstva a.s. ,s platnosťou od 15.04.2020, menovaný do funkcie generálneho riaditeľa UNIPHARMY. 

Doterajší generálny riaditeľ RNDr. Tomislav Jurik, CSc., ktorý od roku 1995 nepretržite pôsobil  vo funkciách Predsedu predstavenstva i generálneho riaditeľa, bude v ďalšom období pôsobiť na pozícii predsedu Dozornej rady UNIPHARMY – 1.slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti.