Zastupovanie v zdravotníctve, ale aj dostupnosť liekov

PharmDr. Ladislav Dubán, PhD.

Ako ste sa už dočítali na stránkach časopisu Lekárnik, v minulom roku vznikli nové portály, www.zastup.sk a www.zasobyliekov.sk. Prvý z nich umožňuje zdravotníckym zariadeniam kedykoľvek, aj počas víkendov a sviatkov, osloviť uchádzačov prostredníctvom webstránky a nájsť takýmto spôsobom kvalifikovaný zdravotnícky personál na zastupovanie, alebo na tvalé pracovné pozície. Lekárnici, lekári ale aj iní zdravotnícki pracovníci môžu ponúkanú prácu prijať jedným „kliknutím“. Portál www.zasobyliekov.sk pôvodne ponúkal možnosť kúpy a predaja lekárenského sortimentu medzi jednotlivými lekárňami. Cieľom je zabezpečiť liek pre všetkých pacientov. V súčasnosti už slúži aj pacientom, ktorí si na tomto portáli dokážu vyhľadať lekáreň, ktorá má požadované lieky na sklade.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu s pandémiou COVID-19 by práve uvedené portály mohli pomôcť lekárnikom. Ako? „Pomocou portálu www.zasobyliekov.sk si pacienti dokážu vyhľadať svoje lieky na webe (aj prostredníctvom mobilného telefónu) a vyzdvihnúť si ich v najbližšej lekárni, ktorá ich má práve na sklade. Takto dokážeme zabezpečiť uspokojenie požiadaviek zo strany pacientov a tiež eliminovať paniku a zbytočný nápor pacientov v jednotlivých lekárňach. Zároveň by sa mala uvoľniť aj atmosféra nedostatku liekov, ktorá tu práve vládne,“ uviedol PharmDr. Ladislav Dubán, PhD., zakladateľ portálu.
Napriek tomu, že lekární je na Slovensku veľa, Slováci si robia zásoby liekov. Kvôli tomu sa možno k liekom nedostanú tí, ktorí ich naozaj potrebujú a tiež je možné, že veľa z nich po vypršaní času exspirácie skončí v zbere nepoužitých liekov.
Zaujímalo nás, či sú v tomto období portály využívané viac ako zvyčajne. Oslovili sme preto PharmDr. Ladislava Dubána, PhD., zakladateľa portálov a položili mu pár otázok.

Ako hodnotíte aktuálnu situáciu na Slovensku? Myslíte si, že nakupovanie zásob liekov občanmi je opodstatnené?
Súčasná situácia v zdravotníctve je doslova kritická. Všetci sú maximálne vystresovaní, vrátane zdravotníckeho personálu. Enormné zásobenie obyvateľstva liekmi sa dalo očakávať aj z dôvodu častých výpadkov liekov v nedávnej minulosti. Ale táto situácia je už doslova živelná.

Evidujete v súčasnosti väčší záujem o využívanie služieb, ktoré poskytujú portály www.zastup.sk a www.zasobyliekov.sk?
V čom by mohli lekárnikom pomôcť v aktuálnej situácii?
Od prepuknutia pandémie COVID-19 sa požiadavky o zastupovanie v lekárenstve ale aj v medicíne znásobili. Lekárenské siete preventívne pozatvárali desiatky lekární, čím sa ešte viac zvýšil nápor na nás ostatných. Lekárnici už dnes padajú do kolien, takže iba vďaka portálu a stovkám obetavých kolegov sa nám darí pomáhať udržať prevádzky nezávislých lekární pri živote.
Portál www.zasobyliekov.sk, ktorý bol pôvodne koncipovaný za účelom vzájomnej pomoci jednotlivým lekárňam, doslova praská vo švíkoch. Počty žiadostí od pacientov z celého Slovenska sú priamo úmerné panike, ktorá tu práve panuje. Kvôli takémuto nárastu dopytu po liekoch práve v týchto dňoch spúšťame plneautomatizovaný systém, ktorý umožní pacientom vyhľadať svoje lieky kedykoľvek a po celom Slovensku.

Čo vám pomáha zvládať situáciu, ktorá je na Slovensku? Poradili by ste niečo svojim kolegom?
V prvom rade sa snažím vyhýbať negatívnym informáciám,
takže vypínam všetky médiá počas dňa, ktoré nonstop informujú o koronavíruse. Snažím sa vybehnúť na čerstvý vzduch, nachvíľu vypnúť pri pohľade na nebo a hviezdy, ktoré je teraz neskutočne čisté.
Ak by som svojim kolegom mohol niečo odporučiť, tak je to memento vlastnej smrteľnosti. Zamyslieť sa nad sebou, nad životom. Nájsť v sebe odpovede, čo v živote je pre nás naozaj to najvzácnejšie. Aj my predsa sme len obyčajní ľudia, ktorí potrebujú príjemné slovo, lásku a opateru.

Aké opatrenia by ste ešte uvítali v boji proti koronavírusu?
Nosenie rúšok, karanténa a opatrenia, ktoré robíme sú skvelé. Slovensko sa postavilo tejto pandémii naozaj statočne. Pri dodržaní týchto opatrení s pokorou, trpezlivosťou a štipkou odvahy to dáme na jednotku!

spracovala: Mgr. Ing. Denisa Ižová

článok bol uverejnený v aprílovom UP PLUS 2020