Zástupcovia AVEL rokovali s MUDr. Petrom Musilom, MSc. – generálnym riaditeľom Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR

Zástupcov Asociácie veľkodistribútorov liekov – prezidenta AVEL a generálneho riaditeľa spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, RNDr. Tomislava Jurika, CSc. a výkonného riaditeľa AVEL RNDr. Jozefa Pospíšila, prijal 30. augusta 2018 na ministerstvo zdravotníctva SR na rokovanie MUDr. Peter Musil, MSc. MUDr. Musil je nový generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky. Zástupcovia AVEL ho preto oboznámili so zameraním činnosti a poslaním Asociácie veľkodistribútorov liekov.

Diskutovali aj na tému negatívnych dopadov degresívnej marže z pohľadu lekární a distribútorov liekov. Informovali ho tiež o doterajších rokovaniach, ktoré v danej veci absolvovali s ministerkou zdravotníctva, doc. MUDr. Andreou Kalavskou, PhD, jej predchodcom JUDr. Ing. Tomášom Druckerom, ale aj s podpredsedom vlády a ministrom financií Ing. Petrom Kažimírom.

Zástupcovia AVEL následne predložili návrh na optimalizáciu súčasne nevhodne nastaveného modelu degresívnej obchodnej prirážky pre lekárne i distribútorov liekov s následnou pravidelnou ročnou valorizáciou.

MUDr. Musil sa zo záujmom oboznámil s analýzami a návrhmi na vyriešenie nespravodlivo nastaveného modelu degresívnej obchodnej prirážky pre lekárne i distribútorov liekov, poďakoval za informácie a objasnenie aktuálnych problémov distribučných spoločností a lekární.

„Veríme, že po oboznámení sa s negatívnym vplyvom degresívnej obchodnej prirážky podnikne kroky vedúce k náprave tohto kritického stavu.” – skonštatoval po stretnutí prezident AVEL RNDr. Tomislav Jurik, CSc.

————————————————————————————————————————–

MUDr. Peter Musil študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, atestáciu má zo všeobecnej chirurgie. Do roku 1999 vykonával klinickú prax, následne sa zameral na farmaceutický priemysel. Pôsobil v riadiacich funkciách spoločností Pfizer a Merck Sharp & Dohme. V rokoch 2010 až 2013 bol predsedom predstavenstva Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností, či predsedom predstavenstva Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP).

Od začiatku augusta 2018 je generálnym riaditeľom sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR.

Viac sa dozviete v časopise Lekárnik, kde vám v novembrovom čísle prinesieme rozhovor s novým generálnym riaditeľom sekcie farmácie a liekovej politiky.