Zámerom nového vedenia VšZP v oblasti liekovej politiky je rozšíriť centrálne nákupy liekov

V júlovom čísle časopisu Lekárnik sa čitateľom v úvodníku prihovorila MUDr. Beata Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne:

Vážené farmaceutky, vážení farmaceuti,

nový koronavírus zmenil nielen svet, ale i nazeranie mnohých z nás na vašu náročnú profesiu. V mene Predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa vám chcem poďakovať, že ste v hektickej dobe poznačenej obavami z nepoznanej hrozby zostali pri pacientoch. A pridali sa k ďalším zdravotníkom, ktorým sme cez rúška síce nevideli do tváre, ale cítili sme ich srdce.

Dnes sa spolu vyrovnávame s dôsledkami koronakrízy a aj z vašich radov zaznievajú otázky, ako poznačí poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Z pohľadu financovania je pre vás zrejme kľúčovým fakt, že VšZP si dlhodobo plní všetky svoje záväzky a tento stav predpokladáme i naďalej. Napriek tomu, že pandémia spôsobila výpadok príjmov zdravotnej poisťovne, v dodatkoch k zmluvám sme od 1. júna 2020 zachovali zvýhodnenú skrátenú 10-dňovú splatnosť faktúr za erecepty.

Zámerom nového vedenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne v oblasti liekovej politiky je rozšíriť centrálny nákup, vďaka ktorému už dnes mnohé lieky zabezpečujeme oveľa výhodnejšie v porovnaní s cenami uvedenými v kategorizačnom zozname. Len vlani VšZP centrálnymi nákupmi ušetrila 24,5 milióna eur. Sami najlepšie viete, ako rýchlo napreduje vývoj v oblasti inovatívnych liekov, ktoré posúvajú hranice medicíny a sú nádejou pre mnohých vážne chorých pacientov. Centrálnymi nákupmi chceme dosiahnuť ešte väčšiu dostupnosť nových, moderných, finančne náročných liekov pre našich poistencov. Budeme tiež podporovať vstup biosimilárnych liekov a generík na trh s liekmi. Aj v tejto oblasti vidím veľký priestor na vzájomnú spoluprácu a podporu pri edukácii pacientov.

Rada by som vás ubezpečila, že vedenie najväčšej zdravotnej poisťovne na Slovensku má aj do budúcnosti záujem o korektné a partnerské vzťahy s poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti. Lekárnické váhy sú povestné svojou citlivosťou. Rovnako citlivo a zodpovedne chceme aj my v Predstavenstve Všeobecnej zdravotnej poisťovne pristupovať k spolupráci s vami i k riešeniu problémov, s ktorými sa v praxi stretávate.