„Veľkou témou, nad ktorou sa treba po voľbách zamyslieť, je marža kategorizovaných liekov“

Mgr. Mária Šajdíková – Lekárne M-pharm a Nádej, Borský Mikuláš

Sympatická farmaceutka si s manželom v roku 2013 otvorila vlastnú verejnú lekáreň M-pharm v Borskom Mikuláši. O rok neskôr sa rozrástli o ďalšiu pobočku v neďalekej obci Dojč. Hoci boli v tejto oblasti „nováčikovia“ rýchlo sa zorientovali a dnes si k nim chodia po rady pacienti z celého okolia. Mgr. Šajdíková nám v rozhovore povedala, aké témy by podľa nej mala riešiť nová vláda, ale aj to, čo ju ako lekárničku trápi.

Už ako študentke vám bola blízka biológia a chémia, ale v rodine ste nemali žiadneho farmaceuta. Neľutujete toto rozhodnutie?

V čase dospievania som sa rozhodovala medzi štúdiom medicíny a farmácie. Keďže som rodinne založená, po zvážení všetkých faktorov u mňa zvíťazila farmácia. Dodnes toto rozhodnutie neľutujem a potvrdzujú sa mi slová môjho starého otca, ktorý mi kedysi povedal: „Svoje povolanie musíš brať ako poslanie, iba vtedy má tvoja práca zmysel a naplnenie.“

Lekáreň M-pharm ste si otvorili na základe spoločenskej objednávky obyvateľov pomerne veľkej obce Borský Mikuláš. Od decembra minulého roka ste v nových priestoroch. V tejto obci však máte dve lekárne. Kedy prišla takáto možnosť?

Popri našej prevádzke fungovala ešte jedna lekáreň. Keď v roku 2017 nadobudla pani doktorka dôchodkový vek, dohodli sme sa na odkúpení tejto dlhoročnej prevádzky. Kompletne sme ju zrekonštruovali a otvorili pod názvom Lekáreň Nádej. Keďže to kapacity zdravotného strediska umožňovali, rozhodli sme sa v spolupráci s miestnou mladou lekárkou zrealizovať projekt špecializovanej ambulancie. Internú ambulanciu prevádzkujeme od marca 2019.

V rubrike Ako to vidím ja sme sa tento mesiac pýtali obchodného reprezentanta, lekárnika, lekára a politika, čo je potrebné ako prvé zmeniť po voľbách v zdravotníctve a farmácii. Čo by ste zmenili vy?

S príchodom nového ministra by sa hlavne nemalo postupovať, ako niektoré subjekty prezentovali – zbúrať terajší stav a všetko zmeniť. Dobré si ponechajme a vylepšujme. V oblasti zdravotníctva je problémom starnúce zloženie lekárov a v oblasti farmácie je veľkou témou, nad ktorou sa treba zamyslieť, marža kategorizovaných liekov. Jej zvýšením by sa zlepšila životaschopnosť verejných lekárni a nezostávali by primárne odkázané na objem vydaných OTC produktov.

Povolanie nezávislých lekárnikov ohrozujú sieťové lekárne. Ako by sa podľa vás dal „zachrániť“ slobodný výkon tohto krásneho povolania?

Formálnou odpoveďou je zmena legislatívy. Tu však dlhodobo narážame na neochotu vládnych strán tak radikálny krok vykonať. Riešenie dnešnej doby je – POMÔŽ SI SÁM. Dobrým krokom je práve združovanie sa vo virtuálnych zoskupeniach nezávislých lekární. Veľmi podstatný je milý a erudovaný prístup k pacientovi. Emócie a empatia veľkou mierou prispievajú k zdravotnému stavu pacienta.

Ponúkate pacientom vo vašej lekárni nejaké doplňujúce služby, ako je napríklad meranie tlaku a podobne?

Polročne uskutočňujeme fyzikálne a biochemické vyšetrenia v lekárni. Spolupracujeme s neziskovou organizáciou „Zdravie do lekárne“. Je to projekt s dobrou myšlienkou, ktorý dáva možnosť rozvoja mladým budúcim farmaceutom. Do budúcna plánujeme zaradiť aj poradenstvo o správnej indikácii a správnom užívaní vitamínov a minerálov.

Máte dvoch synov. Vidíte ich v budúcnosti ako lekárnikov, alebo ich to k farmácii zatiaľ vôbec neťahá?

Martinko a Jakubko sú našim najväčším darom. Momentálne sú v predškolskom veku, ich záujem o rôzne profesie sa mení veľmi dynamicky. Ak by sa do budúcnosti slobodne rozhodli pre toto pekné a zodpovedné povolanie, budú mať našu plnú podporu.

Čo radi robíte, ak máte voľno a nemusíte myslieť na povinnosti v lekárni?

Všetok voľný čas sa snažíme venovať aktivitám s deťmi. Tie sú po mamine a radi cestujú, takže podľa ročného obdobia je to návšteva kúpalísk, turistika a spoznávanie krás Slovenska.

Vaša lekáreň je členom virtuálneho zoskupenia PLUS LEKÁREŇ. V čom vidíte najväčšie výhody tohto členstva?

Nepochybne je to profesionalita, šírka spektra, dobrý manažment. Značka je dlhodobo zžitá a verejnosťou jasne vnímaná cez kampane na billboardoch, TV reklamu i letákové kampane.

Prečo dajú pacienti podľa vás prednosť produktom PLUS LEKÁRNE pred inými značkami?

Veľkým benefitom je, že produkty sú certifikované a majú garantovaný obsah účinných látok. V dnešnej finančne náročnej dobe pacient určite ocení, keď dostane rovnakú kvalitu za lepšiu cenu.

V podnikaní je dobré mať po boku silného a stabilného partnera. Je ním UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť? Ako hodnotíte túto spoluprácu?

S UNIPHARMOU spolupracujeme od začiatku a sme veľmi spokojní. Postupom času sme si vytvorili dobré vzťahy založené na korektnosti a vzájomnej osobnej dôvere so zástupcami spoločnosti. V súčasnosti je UNIPHARMA voľbou číslo 1, spoločnosť, ktorá do lekárenskej starostlivosti vkladá svoje srdce. Spolupráca je v oblasti dodávok tovaru na profesionálnej úrovni. Zároveň si vážime i organizovanie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských akcií. Tie dávajú šancu spoznať nových partnerov a posúvať sa ďalej. UNIPHARMA je pre nás určite silným a stabilným partnerom.

Spracoval: Mgr. Ján Zošák

Celý rozhovor nájdete v marcovom čísle časopisu Lekárnik