“V Anglicku je priam nemožné otvoriť si novú lekáreň”

Lekárenstvo v Anglicku podobne ako u nás na Slovensku patrí k váženým profesiám a lekárnik býva popredným členom miestnych komunít. Počet lekární je stabilizovaný a otvoriť si novú lekáreň je veľmi ťažké až takmer nemožné. Je jednoduchšie kúpiť už fungujúcu lekáreň (staršiu) a potom ju úplne prerobiť podľa vlastného vkusu. Na otvorenie novej lekárne je nevyhnutné mať povolenie od lekárnickej komory. Musíte najprv preukázať, že v danej oblasti nie je žiadna lekáreň a ak je, tak prečo tam je potrebná ďalšia lekáreň. Lekárne na okolí dostanú možnosť sa vyjadriť k danému návrhu.

Len jedna štátna zdravotná poisťovňa

Podľa zákona je v Anglicku len jedna štátna poisťovňa tzv. NHS – National Health System (národný zdravotný systém) a všetci obyvatelia musia byť poistení. Čiže odpadá nekonečné preukazovanie poisťovne pacientom alebo lekárnikom kvôli správnemu poslaniu receptu. A aj keď lekár zle vypíše pacientovi meno na recept, dátum narodenia, adresu, je to v poriadku, pretože nemá byť kde inde poistený.

A s doplatkami je to ešte jednoduchšie. Sú v podstate 2 skupiny. Tí, čo platia a tí, čo neplatia. Ak platíte, tak paušálne za každú položku na recepte vám lekáreň vyúčtuje 9,00 libier. Nezáleží na tom, či vám lekár napr. predpíše 1 alebo 2 Ventoliny, stále platíte 9,00. Tieto peniaze nezostávajú v lekárni, ale odchádzajú hneď do zdravotnej poisťovne. Tá druhá skupina tých, čo neplatia alebo platia len tzv. výnimky zahŕňa všetky deti do 16 rokov, osoby staršie ako 60 rokov, tehotné a matky do 1 roku po pôrode, potom všetkých nezamestnaných a všetkých na podpore v nezamestnanosti. Ešte sú tu aj pacienti s rôznymi chronickými ochoreniami ako napr. diabetici, pacienti s onkologickými ochoreniami, tí čo berú lieky na štítnu žľazu a iní. Existuje ešte aj možnosť predplatiť si lieky a zakúpiť si preukaz na 3 mesiace alebo 1 rok. Vtedy už za lieky neplatíte a vyjde vás to lacnejšie. Ešte k tým doplatkom, antikoncepcia je bezplatná pre všetky ženy.

Generická subsitúcia v Anglicku

V Anglicku máme generickú substitúciu na všetky lieky. Na neustále šetrenie a znižovanie marží sa už zvyklo. Ak sa lekár rozhodne predpísať pacientovi napr. amoxicillin caps na 5 dní, čiže 15 kapsúl tak my oddelíme (odstrihneme) z 21 kapsulového blistru 15 kapsúl a tie potom v novej krabičke dáme pacientovi. Presne koľko lekár predpíše, žiadne navyše. A lekár sa vôbec nemusí starať, že koľko má originálne balenie. Samozrejme, že ak predpisuje lieky na 1 – 2 mesiace, tak lieky sú balené po 28 tabliet.

Zisk nie z marže, ale z odborných služieb

Kde má lekárnik možnosť zvýšiť svoj zisk, keď pri receptoch to býva čím ďalej, tým ťažšie? Odpoveď je v servisoch. Múdri ľudia v zdravotnej poisťovni a na Ministerstve zdravotníctva si uvedomili a zrátali si, že je oveľa lacnejšie poskytovať rôzne úkony, odborné služby v lekárni ako u lekára. A samozrejme aj dostupnosť lekární je omnoho jednoduchšia. Napríklad očkovanie proti chrípke ponúka v Anglicku po splnení kritérií a podmienok daných Ministerstvom zdravotníctva už takmer každá lekáreň. Lekári majú plné ruky práce a dať sa zaočkovať v lekárni trvá maximálne 5 – 10 minút. Pacient tiež buď platí alebo, ak spadá do výnimiek, tak neplatí za tento servis.

Ďalším povinným servisom je tzv. SERVIS NOVÉHO LIEKU alebo SERVIS SPOTREBY LIEKOV. Tieto 2 servisy musí ponúkať každá lekáreň, bez výnimky. Servis nového lieku má za úlohu zlepšiť tzv. compliance užívania, čiže, ak vám lekár predpíše nový inhalátor, lieky na krvný tlak, diabetické lieky a iné vybrané kategórie liekov, my ponúkneme pacientovi, že sa s ním 2 x skontaktujeme po 1. a 3. týždni. Krátkym telefonátom si prejdem s pacientom otázky typu, ako vám sadol nový liek, vedľajšie účinky, či ich užívate pravidelne atď. Po druhom telefonáte dostane lekáreň zaplatených 20 libier.

Servis spotreby liekov môžeme ponúknuť pacientovi, ktorý chodí pravidelne do našej lekárne aspoň 3 mesiace a užíva lieky z vybratých skupín (cardio, diabetes, astma a iné). Počas konzultácie prejdem s pacientom všetky jeho lieky, čas užívania, silu, nežiaduce účinky  a iné. Trvá to od 5 do 10 minút a popri tom ponúknem aj informácie o správnej životospráve, nefajčení atď. Za toto dostaneme zaplatené 28 libier. Skoro v každej lekárni ponúkame STOP SMOKING SERVICE. Môžem vám predpísať žuvačky, náplasti, inhalátor a aj tabletky CHAMPIX. Ďalší servis je cestovné očkovanie. Po konzultácií s pacientom na 15 minút vás môžeme zaočkovať proti besnote, hepatitíde A + B, týfusu, žltej horúčke, HPV a mnoho iného. Takisto vám predpíšem tabletky na prevenciu malárie. Rôzne oblasti v Anglicku ponúkajú rôzne odborné služby. Napríklad zadarmo „morning after pill” tzv. tabletku po alebo antikoagulačný servis a iné. Každý z týchto extra servisov väčšinou vznikol tak, že v danej lokalite, oblasti sa skupina lekárnikov reprezentovaná miestnym spolkom rozhodla ponúknuť daný servis miestnej pobočke zdravotnej poisťovne s dôvodom, prečo je dôležitý práve v ich oblasti, za akú sumu a kto by ho hradil. Vychádza to vždy lacnejšie ponúkať servis v lekárni ako u lekára alebo v nemocnici, čím sa aj odľahčí návštevnosť ambulancií a nemocníc.

Samozrejme, že vydávať lieky na recept patrí k základným funkciám každej lekárne a preto je v záujme každého lekárnika naviazať čo najviac pacientov na svoju lekáreň. Ak užívate tie isté lieky každý druhý mesiac, tak je zbytočné, aby ste chodili k lekárovi na vypísanie receptu, treba šetriť čas vám a aj lekárovi. Preto máte tzv. REPEAT PRESCRIPTION SERVISE = Servis opätovného objednávania receptu. Lekáreň v mene pacienta po písomnej dohode každý mesiac alebo dva objedná daný recept od lekára, a na dohodnutý dátum s pacientom lieky prichystá a pacientovi ich doručí alebo mu pošle SMS, aby si ich prišiel do lekárne vybrať.

Pre pacientov vo vyššom veku alebo takým, čo užívajú veľa liekov, ponúkame prichystanie týždenných boxov rozdelených na 7 dní – ráno, obed a večer s liekmi presne tak, ako ich majú brať.

V posledných 4 rokoch máme zavedený tzv. elektronický recept, keď nám z ordinácie prídu recepty e-mailom. Čoskoro už aj budeme môcť objednávať opakovane recepty takýmto spôsobom.

Finančné ohodnotenie lekárne v Anglicku

Už som spomínal, že šetreniu sa nedá vyhnúť, znižovaniu marží a pod. Na druhej strane štát nám aj niečo dáva, aj keď samozrejme nie zadarmo. Už druhý rok v Anglicku funguje QUALITY PAYMENTS (platby za kvalitu). Každých 6 mesiacov lekáreň musí splniť rôzne požiadavky v oblasti tréningu zamestnancov, zapájaním sa do rôznych zdravotníckych kampaní, spĺňať technologické kritériá a pod., aby bola lekáreň finančne honorovaná. Tieto platby boli zavedené najprv pre lekárov v ordináciách a teraz je to možné už aj pre lekárne.

Spolupráca lekára a lekárnika

Návšteva lekára je bezplatná, ako aj vyhotovenie receptu. V ordináciách vás vždy objednajú na presne stanovený čas a väčšinou máte vyhradených 10 min. s lekárom. Vzťah lekára a lekárnika býva korektný a kolegiálny. Napríklad s ordináciou, ktorá je najbližšie pri mojej lekárni máme veľmi dobré vzťahy, často nám telefonujú GPs (všeobecní lekári) a konzultujú klinické záležitosti. Okrem toho, máme pravidelné stretnutia, na ktorých máme možnosť vzájomne konzultovať ako funguje naša spolupráca a čo by sa dalo poprípade zlepšiť.

Na záver by som chcel povedať, že ako na Slovensku, tak aj v Anglicku ide vždy najmä o pacienta a jeho zdravie. Jeho cesta v zdravotníckom odvetví môže byť rozdielna, ale vždy pri kontakte s lekárnikom by mal dostať tú najlepšiu starostlivosť a odbornú pomoc.

Autor: Peter Muška

Článok bol publikovaný v časopise Lekárnik 5/2019