Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie oslávila 70 rokov

Slávnostným zasadnutím akademickej obce 16. septembra si Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach pripomenula 70. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa stretli predstavitelia univerzít, zástupcovia samosprávy, štátnej správy, kultúrneho, spoločenského a hospodárskeho života.

Vedenie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie na slávnostnom zhromaždení akademickej obce k 70. výročiu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie

Rektorka UVLF Jana Mojžišová pripomenula historické súvislosti, ktoré stáli pri konštituovaní jedinej vysokej školy svojho druhu u nás. Slovensko bolo pred II. svetovou vojnou poľnohospodárskou krajinou, no chýbala adekvátna veterinárna starostlivosť. Vojnové roky vychýlili naše poľnohospodárstvo z optimálnych polôh. Výrazný pohyb vojsk spôsobil, že chovy zvierat boli ohrozované viacerými nákazami. Neskôr situáciu komplikovalo zakladanie jednotných roľníckych družstiev, pretože prinieslo nekontrolované premiestňovanie a chaotické sústreďovanie zvierat do spoločných chovov, čím sa nákazová situácia ešte viac skomplikovala. Počty veterinárnych lekárov stagnovali, ale úlohy pre túto profesiu narastali. V tejto zložitej situácii sa našli osvietení politici, ktorí presadili vytvorenie školy na východnom Slovensku. Zápis do 1. ročníka sa konal 3. októbra 1949 a 12. októbra bol za prvého rektora vymenovaný prof. MVDr. Ján Hovorka. Škola začala svoju činnosť v skromných podmienkach, prakticky bez vybavenia. Získala areál niekdajšej Košickej kráľovskej polepšovne pre mladistvých, ktorý postavili na prelome 19. a 20. storočia. Dnes má stabilné miesto v systéme vysokoškolského vzdelávania. V zložitom a náročnom procese ju medzinárodne uznávané autority zaradili k dovtedy 11 veterinárskym vzdelávacím inštitúciám z celkového počtu 96, so statusom evalvovaná a akreditovaná (Viedeň, Londýn, Oslo, Gent, Kodaň, Helsinky, Budapešť, Bologna, Utrecht, Zürich/Bern a Nottingham).

Súčasťou osláv bola aj medzinárodná odborná konferencia ŠKOLA – VEDA – PRAX, na príprave ktorej sa podieľala aj Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Komora veterinárnych lekárov SR a Slovenská lekárnická komora. Jej cieľom bolo prezentovať najnovšie poznatky, výsledky výskumov a grantových úloh, klinických štúdií a rôznych ďalších foriem výskumu, na ktorých odborníci pracovali v uplynulých rokoch. Odborníci o aktuálnej problematike hovorili v šiestich sekciách: choroby spoločenských zvierat, exotických zvierat, koní, hospodárskych zvierat, farmácie a v spoločnej sekcii hygiena a technológia potravín, infekčné a parazitárne choroby, hygiena chovu zvierat a životného prostredia, verejné veterinárske lekárstvo.

Rektorka UVLF Jana Mojžišová (uprostred) medzi autorkami knihy Zloženie potravín a potravinových surovín – zľava Tatiana Hrušková, Judit Süli, Anna Sobeková a Zuzana Bujdošová.

Medzi čitateľov sa dostala publikácia Zloženie potravín a potravinových surovín, ktorá vyšla vo vydavateľstve Osveta Martin. Jej autorky sú odborníčky z Ústavu lekárskej chémie, katedry chémie, biochémie biofyziky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach RNDr. Judit Süli, PhD., doc. Ing. Anna Sobeková, PhD., RNDr. Zuzana Bujdošová, PhD. a RNDr. Tatiana Hrušková, PhD. „Potraviny a stravovanie sú enormne medializované témy. Mediálny tlak na konzumentov je obrovský. Aj keď sa vedecké poznatky o potravinách a výžive každý deň rozširujú a prehlbujú, vo virtuálnom svete sa šíri čoraz viac nezmyslov a marketingových poloprávd. Dokážeme proti nim bojovať iba vedomosťami, posilnením chemických základov vedy o výžive a účinnou osvetou. Pevne dúfame, že táto kniha bude malým príspevkom v boji na strane pravdy,” vysvetľuje Judit Süli. Knihu zrnkami pšenice vyprevadila medzi čitateľov rektorka UVLF.

 

Text: Zuzana Bobriková
Foto: Šimon Halás

článok bol uverejnený v časopise Lekárnik 10/2019