UNIPHARMA – Váš skúsený partner PLUS pre zdravie.

Tradícia, inovácia, edukácia.

Mgr. Michal Tuma

V augustovom čísle časopisu Lekárnik sa čitateľom prihovoril riaditeľ divízie obchodu a člen predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Mgr. Michal Tuma:

Vážení čitatelia, milí farmaceuti!

Som jedným z vás, a aj keď nie som za tarou, nestretávam sa denne s pacientmi, v spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická a. s. robím všetko pre to, aby ste vy mali lepšie podmienky a aby ste mali motiváciu byť s nami a vytvárať tak výnimočné partnerstvo lekárnika a distribučnej spoločnosti pre lepšiu zdravotnú starostlivosť na Slovensku.

K lekárenstvu ma priviedla moja mama, doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc., ktorá svoju profesionálnu kariéru zasvätila Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už odmalička som vnímal povolanie lekárnika ako odborníka na lieky s jasne definovaným poslaním pomáhať pacientom. Preto som si aj ja vybral štúdium farmácie. Po úspešnom ukončení školy som sa vydal smerom k originálnemu farmaceutickému priemyslu, kde som mal možnosť spolupracovať na uvedení viacerých inovatívnych liekov pre slovenských pacientov v rôznych terapeutických oblastiach. Pracoval som vo farmaceutických spoločnostiach, ako je Novartis a Servier, kde som v priebehu rokov zastával viacero funkcií a pozícií. Naučil som sa, že ak má niečo fungovať, je potrebné zladiť srdce a odbornosť, skĺbiť tradíciu s inováciou a nájsť vo svojom vnútri odhodlanie posúvať veci dopredu prostredníctvom efektívneho riadenia.

Po zmene vedenia v spoločnosti UNIPHARMA som dostal ponuku zužitkovať svoje znalosti a schopnosti na pozícii riaditeľa divízie obchodu a člena predstavenstva. Úmyslom nového manažmentu je vytvoriť jednotnú spoločnosť, kde všetky jej časti pracujú na dosiahnutí spoločného cieľa. Cieľom je byť modernou, inovatívnou, a úspešnou lekárenskou spoločnosťou, ktorá sa na svojich chybách učí a svoje silné stránky ešte viac posilňuje. Chceme si brať príklad z iných úspešných slovenských a zahraničných spoločností tak, aby sme aktívne prispievali k zlepšeniu prostredia slovenského zdravotníctva.

Požiadavky pacientov v 21. storočí sa menia, musí sa preto zmeniť aj lekáreň. UNIPHARMA chce byť pri každej takejto zmene a vždy bude chcieť ponúknuť to najlepšie na trhu, lekárnikovi aj pacientovi. To, čo nás všetkých spája a je našou prioritou, je spokojnosť a zdravie pacienta. To vieme spoločne zabezpečiť vďaka trojlístku tradícia, inovácia, edukácia.

Zachovávame spolu s vami, zdravotníckymi pracovníkmi, tradíciu stavovskej slovenskej lekárenskej akciovej spoločnosti, no sme odhodlaní prinášať pokrok / inovácie. Ako váš skúsený partner v zabezpečení správneho lieku v správny čas pacientovi plánujeme zabezpečiť ešte viac kvalitných edukačných projektov a programov pre zdravotníckych pracovníkov ako aj samotných pacientov. Teším sa na osobné stretnutia s vami, vážení lekárnici, už na jeseň tohto roku na odborných podujatiach spoločnosti UNIPHARMA.

 Mgr. Michal Tuma

riaditeľ divízie obchodu

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická a. s.