UNIPHARMA poskytuje kvalitnú ambulantnú starostlivosť v Dubnici nad Váhom

Po roku a pol intenzívnej práce, auditov, analýz a rokovaní sa na prelome augusta a septembra uskutočnilo slávnostné podpísanie zmluvy medzi mestom Dubnica nad Váhom a UNIPHARMOU – 1. slovenskou lekárnickou akciovou spoločnosťou, v priestoroch Bojnického zámku.

Predchádzalo tomu schválenie memoranda o spolupráci 24. novembra 2016 na mestskom zastupiteľstve. Spoločnosť vznikla dňom zápisu do OR 17. februára 2017. Od prvého septembra 2017 zdravotnú starostlivosť pre občanov zabezpečuje nová spoločnosť, uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a. s. Orgány spoločnosti sú tvorené zástupcami UNIPHARMY a mesta Dubnica nad Váhom. Predstavenstvo tvoria predseda RNDr. Tomislav Jurik, CSc., členovia Ing. Miloš Mladý, MBA, Ing. Jozef Gašparík. Predsedom dozornej rady sa stala Ing. Mariana Páleniková, členovia Ing. Róbert Rafaj, Ing. Klára Straková.

Hlavným cieľom spoločnosti je zabezpečiť pre občanov kvalitnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť a vniesť do regiónu nové výkony, ktoré doteraz boli k dispozícií iba vo väčších zariadeniach. Ide o plánovanú dlhodobú spoluprácu, v ktorej mesto poskytlo priestory na 20 rokov a spoločnosť UNIPHARMA svoje know how, aby sa tento projekt úspešne zrealizoval.

UNIPHARMA prevádzkuje tiež UNIKLINIKU kardinála Korca v Prievidzi, kde už takmer 10 rokov poskytuje výnimočnú zdravotnú starostlivosť. Od minulého roka tiež UNICENTRUM v Bojniciach s najmodernejším vybavením. V podobnej línií má záujem budovať aj UNI-POLIKLINIKU, kde sa zatiaľ nachádzajú ambulancie ako rádiologické pracovisko, rehabilitácia, dve interné ambulancie, psychológia, reumatológia, diabetológia, LSPP, ADOS.

 

článok bol publikovaný v časopise Lekárnik – október 2017