UNIPHARMA opäť na Kariérnych dňoch farmaceutov

Tento rok sa UNIPHARMA už tradične, štvrtýkrát zúčastnila podujatia „Kariérne dni farmaceutov 2018”. Ide o podujatie určené pre študentov, ako aj pre absolventov farmácie. Študenti sa mohli dozvedieť dôležité informácie o možnostiach kariérneho uplatnenia sa na pracovnom trhu. Kariérne dni farmaceutov sa tento rok konali 13. – 14. 3. 2018 opäť na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem UNIHARMY sa podujatia zúčastnilo viacero zamestnávateľov z lekární, ale aj z farmaceutických firiem. Potenciálni zamestnávatelia mali možnosť prezentovať svoje ponuky na zamestnanie pre absolventov farmácie na rôznych pracovných pozíciách.

Záujem o prácu v UNIPHARME

Bližšie informácie o podujatí nám poskytla Ing. Veronika Naštická, personalista – interný lektor spoločnosti UNIPHARMA: „Pri stánku UNIPHARMA sa za dva dni pristavilo okolo 150 študentov a absolventov, 141 z nich vyplnilo dotazník. V dotazníku odpovedali na rôzne otázky, napr. či poznajú UNIPHARMU, akú majú predstavu o práci po skončení VŠ. Musím povedať, že najväčší úspech u študentov nižších ročníkov mala letná brigáda, až 89 % z  nich reagovalo na danú otázku kladne. S vyššími ročníkmi však, pochopiteľne, stúpal záujem o prácu v UNIPHARME po skončení vysokej školy. Skoro 100 % opýtaných zo 4. a 5. ročníka uviedlo, že má po absolvovaní vysokej školy záujem o prácu v UNIPHARME. Študenti prejavili najväčší záujem o prácu, či letnú brigádu v hlavnom meste Bratislava. Najviac nás však potešila správa, že viac ako 85 % opýtaných študentov poznalo spoločnosť UNIPHARMA ešte pred tým, ako sa zúčastnilo Kariérnych dní farmaceutov.”

Najväčšiu pozornosť vzbudila pozícia odborného zástupcu

Študentom boli okrem brigády ponúkané rôzne pracovné pozície z viacerých úsekov UNIPHARMY. Vedomosti o našej firme študentom rozšírili aj ďalší kolegovia z UNPHARMY, MVDr. Branislav Klopan (riaditeľ úseku nákupu a výroby) a Mgr. Katarína Petrovičová (odborný zástupca ODS BA).

Ing. Naštická k tomu uviedla: „Najväčší úspech medzi budúcimi farmaceutmi mala pozícia odborného zástupcu, no pozdávali sa im aj pozície referent predaja, obchodný reprezentant, ako aj pozície na úseku nákupu. Výbornou možnosťou propagácie našich voľných pracovných pozícii, bola možnosť prezentácie v aule FaF UK. MVDr. Klopan so svojou prezentáciou získal pozornosť mnohých mladých ľudí a nakoniec, samozrejme, aj búrlivý potlesk.”

Riaditeľ úseku nákupu a výroby MVDr. Branislav Klopan študentom prezentoval vlastnú skúsenosť s kariérnym rastom v spoločnosti UNIPHARMA, sám začítal ako brigádnik.

Projekt PLUS LEKÁREŇ

Tím UNIPHARMY študentom priblížil aj jedinečný projekt pre podporu nezávislých lekární, PLUS LEKÁREŇ, s vlastnou marketingovou podporou. Tú okrem plagátových akcii v súčasnosti tvorí aj televízna kampaň. Študentov najviac zaujali produkty vlastnej značky s logom PLUS LEKÁREŇ, ktorých je už 50.

Ponuka zamestnať sa vo firme s 25 ročnou tradíciou na trhu s liekmi, ktorej poslaním je zachovať slobodný výkon lekárnického povolania a zabezpečiť pre slovenských pacientov istotu a pre farmaceutov perspektívnu budúcnosť, študentov zaujala.

 

spracovala: Mgr. Ing. Denisa Ižová

foto: autorka