UNIPHARMA ohodnotená ako spoľahlivý partner za rok 2017

Lekárnická distribúcia UNIPHARMA, a. s. s 25 ročnou pôsobnosťou na slovenskom trhu získala za rok 2017 Pečať spoľahlivosti od spoločnosti SIMS, a.s. pod registrovanou ochrannou známkou Národné informačné stredisko Slovenskej republiky®.

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť bola ohodnotená ako spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní. Na základe tohto hodnotenia bola UNIPHARME, a.s. v hodnotiacom informačnom systéme udelená Pečať spoľahlivosti, ktorú získalo v roku 2017 z 24.637 dodávateľov verejných obstarávaní 24,8 % vysoko hodnotených podnikov.

Hodnotenie 100 % spoľahlivý partner predstavuje vysokú spokojnosť obstarávateľov a poukazuje na serióznosť a odbornosť spoločnosti v prístupe a jednaní pri realizácii všetkých projektov, do ktorých sa zapája.