UNIKLINIKA – príležitosť na prevenciu a lacnejšiu liečbu 27. septembra 2018 oslávi 10. výročie

UNIKLINIKA kardinála Korca v Prievidzi je projektom spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, ktorá slávnostne otvorila brány medicínsko-diagnostického centra 27. septembra 2008. Na otázku prečo sa UNIPHARMA rozhodla realizovať projekt  práve v Prievidzi, odpovedal v roku 2008 generálny riaditeľ spoločnosti UNIPHARMA RNDr. Tomislav Jurik, CSc. slovami: „Určite nie preto, že je tu sídlo UNIPHARMY. Horná Nitra je ťažko skúšaným regiónom a vysokou koncentráciou emisií a rizikových pracovísk, dôsledkom čoho je vyšší výskyt profesijných a civilizačných ochorení. UNIKLINIKA je dar obyvateľom hornej Nitry, stredného Slovenska a jej služby budú môcť využívať pacienti z celého Slovenska.“  Redakciu časopisu Lekárnik zaujímalo, ako sa za desať rokov medicínsko-diagnostické centrum postupne rozrastalo, vyvíjalo a aké sú jeho ďalšie ciele. Na naše otázky nám odpovedal riaditeľ UNIKLINIKY Ing. Miloš Mladý, MBA.

Ing. Miloš Mladý, MBA

UNIKLINIKA v septembri 2018 oslávi už 10. výročie od svojho založenia. Pripomeňte lekárnikom, ako vznikol nápad realizovať tento projekt, a čo bolo jeho cieľom?

Samému sa mi nechce uveriť, že je to už 10 rokov od vzniku našej UNIKLINIKY. Spomínam si, v akom stave bola mestská poliklinika v našom meste a na postupný odliv lekárov, ktorí si ambulantné priestory zariaďovali už mimo polikliniky. A pacient už nemal špecialistov na jednom mieste. Odpoveďou bola UNIKLINIKA, ktorá všetkých lekárov združuje pod jednou strechou a ako bonus naviac UNIPHARMA vytvorila tri vlastné centrá: Centrum zobrazovacích metód, Centrum fyziatrie a liečebnej rehabilitácie, Centrum špeciálnej diagnostiky, kde pacientom nielen z regiónu, ale aj z celého Slovenska poskytuje diagnostiku, ktorá do otvorenia UNIKLINIKY v regióne úplne absentovala.

Myslíte si, že sa zvýšila úroveň zdravotnej starostlivosti na hornej Nitre otvorením tohto zariadenia? Akým spôsobom?

Rozhodne áno a v mnohých smeroch. Nové moderné priestory s doplnkovými službami, ktoré zabezpečujeme pre lekárov. Vysoký komfort pre pacienta, ktorý má pod jednou strechou 56 ambulancii vrátane diagnostiky a jedinečného prístrojového vybavenia. Zariadenie je robené v koncepcii, ktorá umožňuje rýchle a zároveň kvalitné vyšetrenie. V budove je aj laboratórium a lekáreň. Takže pacient má k dispozícii všetko, čo potrebuje.

Ako sa v priebehu 10 rokov zmenilo vybavenie UNIKLINIKY?

Kvalitné vybavenie spolu s kvalitným personálom sú zárukou úspechu. Jedno bez druhého nemôže fungovať. Som veľmi rád, že UNIKLINIKA zabezpečila eurofondy, vďaka ktorým sme mohli získať novú magnetickú rezonanciu, ktorá disponuje 16 kanálovými cievkami a tým zabezpečuje vysokú kvalitu vyšetrenia. Digitálny RTG prístroj použije presné množstvo žiarenia v závislosti od typu vyšetrenia a konkrétneho pacienta, tým sa minimalizuje samotná dávka žiarenia. Politikou UNIPHARMY je pravidelne investovať do vybavenia a každý rok máme súbor prístrojov, ktoré buď obmeníme za nové, alebo zakúpime prístroj, ktorý sme doteraz nemali.

Čím je výnimočná v porovnaní s inými zdravotníckymi zariadeniami v Trenčianskom kraji?

Výnimočná je veľkosťou. Ide o najväčšiu polikliniku v kraji. Výnimočná je aj tým, že vznikla na zelenej lúke z vlastných finančných prostriedkov, čo nie je v rámci SR bežné.

Myslíte si, že sa ľudia dostatočne venujú svojmu zdraviu? Chodia na preventívne prehliadky?

Smutným faktom je, že na Slovensku väčšina obyvateľov rieši svoje zdravotné problémy až po prepuknutí choroby. Z môjho pohľadu je u nás prevencia málo rozvinutá a pacient sa dostáva do rúk odborníka väčšinou v čase, kedy je už liečba náročná. Pritom včasná a kvalitná preventívna diagnostika je nielen výhodná z pohľadu pacienta, ale aj zdravotných poisťovní.

Čo plánujete v budúcnosti v rámci UNIKLINIKY a ďalších zariadení, ako sú UNICENTRUM a UNIPOLIKLINIKA v Dubnici nad Váhom?

V rámci zariadení určite plánujeme rozširovanie o nové ambulancie a výkony, aby sme naďalej určovali trend v rámci ambulantnej diagnostiky. Intenzívne sledujeme aj výzvy na eurofondy, o ktoré sa pravidelne uchádzame a aj vďaka nim dokážeme zabezpečiť adekvátnu zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov nášho regiónu.

Autor projektu stavby: Ing. Ľubomír Varga

Hlavný dodávateľ stavebných prác: ZIPP s.r.o. Bratislava

Dodávka stavebno-technologických zariadení: EUROS SLOVAKIA s.r.o. Žilina

Plynulé spolufinancovanie projektu: Československá obchodná banka, pobočka v Prievidzi

Dodávateľ rozhodujúceho zdravotníckeho prístrojového zariadenia Siemens, s.r.o. Bratislava

Realizácia projektu: november 2007 – september 2008

 

spracovala: Mgr. Alexandra Pechová