Terapeutické využitie náplastí na princípe FIT – Far Infrared Therapy

autor:

MUDr. Peter Marko, MPH

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Veľká Lomnica  www.marko.navstevalekara.sk

Spektrum súčasných liečebných možností pri ochoreniach pohybového aparátu a menštruačných bolestiach u našich pacientov dopĺňa od 1. mája 2019 novinka, účinkujúca na fyzikálnom princípe odrazu ďalekého infračerveného žiarenia, produkovaného telom samotného pacienta. Koncept FIT – Far Infrared Therapy bol vyvinutý talianskymi odborníkmi vo forme náplastí s obsahom zmesi rôzne veľkých zŕn oxidu titaničitého, aplikovaných na bolestivé miesta. Náplasť sa používa pri chronických aj akútnych, napr. poúrazových bolestiach chrbta, kĺbov a svalov.

Aké sú liečebné účinky ďalekého infračerveného žiarenia?

Infračervené žiarenie Far Infrared Radiation (ďalej FIR) sú elektromagnetické vlny s vlnovou dĺžkou 3 000 nm – 0,1 mm. Toto žiarenie má energiu fotónu 3 – 100 Thz. Terapeutická modalita FIR sa v populárnej literatúre uvádza tiež ako „bioenergetické žiarenie”. Ďaleké infračervené vlny s frekvenciou medzi niekoľko sto gigahertzami a niekoľko terahertzami preukazujú pozitívne účinky na muskuloskeletárne a neurologické ochorenia. Vlnová dĺžka je príliš dlhá na to, aby bola vnímaná zrakom, telo však vníma túto energiu ako jemné sálavé teplo, ktoré môže preniknúť 4 až 9 cm pod kožu. Energia FIR je dostatočná na to, aby aktivovala rotačné a vibračné módy pohybu vo väzbách na molekuly a rezonovala s bunkovými frekvenciami. Výsledná teplota pokožky je vyššia, keď je epidermis ožarovaná FIR, v porovnaní s použitím podobných tepelných záťaží kratších vlnových dĺžok. Avšak dávky žiarenia FIR, ktoré nespôsobujú žiadny tepelný šok, môžu mať aj biologické účinky. Tento objav umožňuje do  budúcna široké využitie pri výrobe náplastí, bandáží a obväzov a nielen v terapii ochorení pohybového aparátu. (1) Observačná klinická štúdia u 20 zdravých dobrovoľníkov vo veku 25 – 60 rokov preukázala videokapilaroskopickým meraním signifikantne zlepšené prekrvenie prstov rúk po aplikácii náplasti s využitím konceptu FIT – Far Infrared Therapy

Aký terapeutický efekt majú náplasti s konceptom FIT – Far Infrared Therapy?

Nová zdravotnícka pomôcka má formu náplasti s obsahom „titánovej fólie”. Táto sa správa ako zrkadlo a odráža vyžarované infračervené vlny FIR pacienta späť do jeho vlastného poškodeného tkaniva. Aplikuje sa na kožu v oblasti poškodenej úrazom, preťažením, alebo zápalom, kde pôsobením uvedených faktorov vznikla lokálna acidóza. Pôsobením zadržaného FIR sa zlepšuje cirkulácia krvi a metabolizmus v poškodených tkanivách, urýchľuje sa hojenie a následne sa zmierňujú muskuloskeletárne ťažkosti a bolestivosť. (2) „Rezonančná vibrácia” prináša aktiváciu buniek, zvyšuje metabolickú výmenu medzi rôznymi vnútornými štruktúrami tela, prispieva k rýchlejšej eliminácii kyseliny mliečnej (Obrázok 1). Náplasti prinášajú úľavu od bolestivých symptómov a pôsobia myorelaxačne. Odporúčajú sa hlavne na úľavu od bolesti: celej chrbtice vrátane krčnej a krížov, sedacieho nervu, ramena, lakťa, kolena, členku, zápästia, ďalej pri svalovom preťažení a napätí, zápale šliach, artritíde, artróze, pomliaždeninách, vyvrtnutí a pri menštruačných bolestiach. Terapeutická náplasť je registrovaná ako zdravotnícka pomôcka triedy I, môže zmenšovať bolestivé príznaky bez použitia liekov, alebo je možné ju zaradiť do komplexnej liečby pacientov, ktorí už pokračujú v prebiehajúcej farmakoterapii a rehabilitačných procedúrach. Náplasť pozostáva z polypropylénovej tkaniny, akrylového spojiva a zmesi rôzne veľkých zŕn oxidu titaničitého.

Aké sú výsledky najnovšej štúdie, publikovanej v Asian Journal of Medical Sciences?

Najnovšia retrospektívna observačná štúdia o účinnosti modernej terapeutickej náplasti s využitím konceptu FIT – Far Infrared Therapy bola publikovaná 1. septembra 2019 v Asian Journal od Medical Sciences. Experimentálne štúdie zistili 100 % emisivitu titánovej náplasti pri vlnovej dĺžke FIR medzi 7 – 11 μm. V tomto vlnovom rozsahu je účinnosť terapie maximálna. Miestom najčastejšej aplikácie náplastí boli: krčná chrbtica, driekovo-krížová chrbtica, bedrovo-stehnová oblasť, stehnovo-píšťalová oblasť, akromioklavikulárny kĺb, rameno, lakeť, koleno a členok. V skupine 100 pacientov vo veku 29 – 86 rokov po dobu 30-dňovej aplikácie bola vyhodnocovaná kvalita života a intenzita bolesti na vizuálnej analógovej škále (VAS). V sledovaných parametroch došlo u pacientov k signifikantnému zlepšeniu stavu, pričom neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky, ani žiadne alergické kožné reakcie. Štatistickou analýzou došlo k signifikantnému zlepšeniu nasledovných parametrov: fyzického skóre, celkového zdravotného skóre, skóre bolesti (Graf 1) a emočného skóre. (3)

 Ako sa aplikujú terapeutické náplasti na bolestivé miesta?

Náplasti sa nalepujú na bolestivú oblasť, prípadne miesto vzniku bolesti, na čistú a suchú pokožku bez nadmerného ochlpenia. Aplikujeme ich najčastejšie na krčnú chrbticu, ostatné časti chrbta, na rameno, lakeť, koleno, členok a podobne. Pri menštruačných bolestiach nad 3. driekový stavec lumbálne a nad vaječníky obojstranne. Po nalepení náplasť pritláčame a pacient zostáva 2 minúty v kľude, aby sa náplasť úplne prilepila na pokožku. Pôsobiť ju nechávame 5 dní, môžeme jej aplikáciu podľa potreby opakovať až do zlepšenia príznakov. Náplasť je vodeodolná, účinkuje aj po namočení, pacienti sa môžu sprchovať. Náplasť pôsobí na fyzikálnom princípe, je nesterilná, neobsahuje žiadnu formu lieku, preto nemá nežiaduce účinky ani interakcie. Ergonomický dizajn z materiálov najvyššej kvality umožňuje výber najvhodnejšieho tvaru náplasti individuálne podľa liečenej časti tela pacienta a náplasť je možné prispôsobiť miestu aplikácie strihaním. Počas terapie sa môže vyskytnúť prirodzený proces „liečebná kríza”, keď je telo v procese odstraňovania toxínov. V tomto prípade sa odporúča pokračovať v terapii. Pri intenzívnej bolesti sa odporúča dočasne pozastaviť používanie náplasti a potom znovu pokračovať. Nesmie sa používať na rany, alebo poranenú, či začervenanú pokožku. V prípade nejakej reakcie na náplasť, ako je napríklad svrbenie, alebo začervenanie, ju okamžite odstránime z pokožky. (4)

Aký rýchly je nástup účinku terapeutickej náplasti?

Rýchlosť nástupu účinku je rôzna, podľa zdravotného stavu konkrétneho pacienta. Prvé priaznivé účinky náplasti na princípe Far Infrared Therapy, najmä analgéziu a myorelaxáciu, je možné pociťovať po niekoľkých minútach, najneskôr do 24 hodín, Liečivé pôsobenie jednej náplasti pretrváva minimálne 120 hodín, t. j. 5 dní. V prípade potreby pokračujúcej liečby sa náplasť vymení po piatich dňoch za novú náplasť.

Aké sú výhody liečby náplasťou na princípe Far Infrared Therapy?

Inovatívna terapeutická náplasť zmierňuje bolestivé symptómy na základe využitia fyzikálneho princípu odrazu infračerveného žiarenia späť do tela až do hĺbky 9 centimetrov. Použitie nemá kontraindikácie a ani interakcie, nakoľko neobsahuje žiadne liečivo. Môžu ju používať všetci pacienti, aj alergici. Náplasti boli klinicky testované aj na citlivej pokožke. Sú vodeodolné, majú dlhé trvanie účinku – až 5 dní, čo prináša nízke náklady na potrebnú dobu terapie. Náplasti sú vyrobené z materiálov najvyššej kvality s ergonomickým dizajnom a možnosťou voľby tvaru náplasti podľa miesta aplikácie na telo. Náplasť sa môže strihaním prispôsobiť na ktorékoľvek bolestivé miesto.

Aké sú moje skúsenosti s liečbou pacientov náplasťami s konceptom Far Infrared Therapy?

V období 1. 1. – 31. 3. 2019 som používal a vyhodnocoval terapeutické náplasti s využitím princípu Far Infrared Radiation u 10-tich pacientov s ochoreniami pohybového aparátu. Išlo o prípady, keď aplikácia náplasti predstavovala popri režimových opatreniach jedinú liečbu. Ďalšia časť pacientov s chronickými ochoreniami mala náplasti pridané do existujúcej farmakoterapie najmä perorálne užívanými nesteroidnými antireumatikami, myorelaxanciami a rehabilitačnou liečbou.

Miestom aplikácie boli: krčná chrbtica, drieková chrbtica, rameno, lakeť, kolená, členok. Pacienti obdržali dotazník s VAS tabuľkou, do ktorej zaznamenávali intenzitu bolesti počas prvých 5 dní liečby, keď mali nalepenú prvú náplasť. U všetkých 10 sledovaných pacientov došlo po aplikácii náplasti k zmierneniu bolestí na 10-stupňovej škále bolesti. Väčšina liečených pacientov sa rozhodla pre pokračovanie terapie ďalšími náplasťami. Počas sledovania sa nevyskytli žiadne nežiaduce účinky, ani žiadna lokálna kožná reakcia. Terapia nemusela byť u žiadneho pacienta predčasne ukončená. V nasledujúcom období do 31. 8. 2019 som sa stretol s opakovanou požiadavkou pacientov na terapeutické využitie tejto inovatívnej náplasti. Niekoľkí pacienti deklarovali zníženú potrebu užívania analgetík a nesteroidných antireumatík pri lokálnej aplikácii náplasti na bolestivé miesta.

Zhrnutie liečebného účinku náplastí s konceptom FIT

Terapeutické náplasti podľa konceptu FIT zlepšujú symptómy u pacientov pravdepodobne interakciou s kožnými potnými žľazami, ktorých kanály pôsobia ako špirálová anténa THz vyžarovaním zosilneného infračerveného žiarenia, odrazeného náplasťou. Zatiaľ čo zahriatie tkanív vyvolané náplasťou pôsobí priamo v mieste aplikácie, symptomatické účinky náplasti s konceptom FIT sú vyjadrené vzdialene. Náplasti s konceptom FIT predstavujú perspektívnu liečebnú metódu, redukujúcu spotrebu analgetík a NSAID. Pôsobia na fyzikálnom princípe, sú bezpečné pre všetkých pacientov, nemajú žiadne nežiaduce účinky ako liečivá, účinnosť a bezpečnosť bola potvrdená prospektívnou štúdiou, dermatologicky sú dobre tolerované aj na citlivej pokožke, vodeodolnosť a 5-dňová trvanlivosť jednotlivej náplasti prináša ekonomickú efektivitu dlhodobejšej terapie pre pacientov s muskuloskeletárnymi bolesťami.

Inovatívne terapeutické náplasti s konceptom FIT (Fare Infrared Therapy) predstavujú užitočnú možnosť liečby pacientov ako v ambulanciách prvého kontaktu, tak i špecialistov. Zostáva dúfať, že pacienti aj lekári zužitkujú reálnu možnosť, ako redukovať množstvo užívaných nesteroidných antireumatík a analgetík. Moje skúsenosti potvrdili očakávaný terapeutický prínos náplastí v liečbe muskuloskeletárnej bolesti a stali sa preto využívanou metódou liečby v našej ambulancii všeobecného lekára pre dospelých.

 

Použitá literatúra:

  1. Vatansever F., Hamblin M.R.: Far infrared radiation (FIR) Its biological effects and medical aplications, Photonics Laser Med, 2012, November 1, 4: 255-266
  2. Palmieri B., Laurino C. et al: The FIT therapy for the treatment of musculosceletal and neurological disorders related symptoms: A retorspective observational study, Asian Journal of Medical Science, Sep-Oct 2019, Volume 10, Issue 5
  3. Martuliak Igor: Farmakoterapia bolesti pre lekárov a farmaceutov, Martimed, 2019, 132 – 133
  4. Návod na použitie FIT Therapy náplasti, Zentya, 2019, Bratislava