Študentské okienko v časopise Lekárnik – činnosť Slovenského spolku študentov farmácie

Pohľad späť a krok vpred

Hovorí sa, že človek by mal svoje konanie a činy prehodnocovať neustále. Zo skúseností však vieme, že bilancovanie prebieha najlepšie, keď povinností na chvíľu ubudne a premýšľanie o aktivitách minulých i budúcich nie je narúšané neúprosnými termínmi. V živote študentov sú takýmto obdobím letné mesiace medzi akademickými rokmi a podobná filozofia sa vzťahuje aj na činnosť Slovenského spolku študentov farmácie (SSŠF). Poďme teda bilancovať.

Slovenský spolok študentov farmácie má za sebou úspešný rok nabitý rôznymi osvedčenými aj inovatívnymi podujatiami a projektmi. Väčšina bola určená študentom farmácie, mnoho z nich zahŕňalo osvetovú činnosť a ich cieľovým publikom bola široká verejnosť. V minulých číslach časopisu Lekárnik sme o nich pravidelne informovali a pozornému čitateľovi nemohlo uniknúť, že jednotlivé aktivity pokrývali široké spektrum tém – od zdravého životného štýlu cez kariérne možnosti až po cezhraničnú študentskú mobilitu. Môžeme konštatovať, že Slovenskému spolku študentov farmácie sa aj tento rok podarilo prepojiť mnoho vzdialených brehov a prekonať mnoho prekážok.

Tradične najväčším podujatím SSŠF boli Kariérne dni farmaceutov. Konali sa v rámci Týždňa farmaceutického vzdelávania a kariéry na pôde FaF UK v Bratislave a kládli si za cieľ zoznámiť študentov farmácie s ich potenciálnymi zamestnávateľmi. Dva marcové dni privítali dovedna 26 farmaceutických spoločností a organizácií, ktoré tu dostali priestor na svoju prezentáciu. Študenti i vystavovatelia hodnotili toto podujatie – najväčšie svojho druhu na Slovensku a v Českej republike – veľmi pozitívne. S odstupom času si mnohí absolventi práve vďaka Kariérnym dňom farmaceutov našli svoje vysnívané pracovné miesta a zamestnávatelia zase spoľahlivých pracovníkov.

Zo vzdelávacích akcií Spolku bol najúspešnejšou novinkou celoročný projekt s názvom Kvapka plná informácií (KPI). KPI sa skladá z viacerých podujatí, ktoré na seba nadväzujú a tvoria kvalitný teoretický podklad pre správnu prax. Zmyslom celého projektu je podučiť študentov technikám merania rôznych biochemických hodnôt – glykémie, hladiny cholesterolu, triacylglycerolov a iných. Okrem teórie k nemu neodmysliteľne patrí aj praktické zúročenie nadobudnutých vedomostí, ktoré sa tento rok konalo v rámci rôznych podujatí propagujúcich zdravý životný štýl na viacerých fakultách Univerzity Komenského. Naši študenti tu mali možnosť zisťovať rôzne biochemické hodnoty návštevníkom týchto podujatí a ochotne im poskytovali konzultácie. Vzhľadom na veľký záujem plánuje SSŠF aj ďalší ročník projektu.

Na poli zahraničných aktivít sa SSŠF tradične angažoval v projektoch, z ktorých sa našich študentov najvýraznejšie dotýkajú projekty SEP a Twinnet. Oba sa venujú zahraničnej mobilite študentov. Student Exchange Programme (SEP), sa koná pod záštitou Medzinárodnej federácie študentov farmácie (IPSF) a umožňuje študentom absolvovať odbornú stáž v nimi zvolených krajinách po celom svete. Účastníci majú na výber spomedzi množstva verejných i nemocničných lekární, výrobných závodov, výskumných laboratórií i farmaceutických firiem a môžu sa tak špecializovať na oblasť farmácie, ktorá ich zaujíma najviac. Ďalší ročník SEP-u prebieha aj v týchto týždňoch. Twinnet je naopak projektom krátkodobých mobilít z dielne Európskej asociácie študentov farmácie (EPSA). Prebieha vždy medzi (aspoň) dvoma členskými organizáciami EPSA, ktorou je aj SSŠF. Tento rok slovenskí študenti úspešne absolvovali exkurziu do srbského sveta farmácie a na oplátku sme aj my hostili delegáciu zo Srbska.

Slovenský spolok študentov farmácie sa dlhoročne venuje aj publikačnej činnosti. Okrem stálych publikácií, časopisu Farmakoviny a Sprievodcu prváka, sa tohto roku SSŠF rozhodol aj pre vydanie novej publikácie s názvom Sprievodca absolventa. Ide o rukoväť pre absolventov odboru farmácia, ktorá im má pomôcť zorientovať sa v povinnostiach a možnostiach čerstvého farmaceuta. Okrem praktických rád venuje priestor aj potenciálnym zamestnávateľom budúcich absolventov, ktorí sa týmto spôsobom môžu zviditeľniť a hľadať si nových zamestnancov. Hoci je tento projekt ešte len v zárodku a potrebuje vyrásť, záujem oň narastá a Spolok sa bude snažiť o jeho rozvoj.

Vymenovali sme viacero aktivít, ktorým sa Slovenský spolok študentov farmácie v uplynulom roku venoval, a predsa je to len zlomok z ich celkového počtu. Práca SSŠF je rozsiahla a náročná a nefungovala by bez množstva šikovných študentov a ďalších obetavých ľudí. Keďže v apríli prebehli voľby novej správnej rady, bude stáť Spolok opäť na nových základoch. Veríme, že aj tentoraz budú tieto základy pevné a že SSŠF dotiahne všetky svoje vytýčené plány do úspešného konca.

 

Autorka: Martina Podžubanová, predsedníčka pre publikácie SSŠF 2019/2020