Stanovisko k medializovaným informáciám ohľadom distribúcie rýchlotestov na COVID 19

Spoločnosť UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, dlhoročný distribútor liekov a zdravotníckych pomôcok na slovenskom liekovom trhu, si vyhradzuje právo upresniť medializované informácie, ktoré boli publikované/odvysielané 23. júla 2020 prostredníctvom slovenských médií. Informácie sa týkali distribúcie údajne falošných rýchlotestov na COVID-19 do slovenských lekární.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vykonal vo štvrtok 23. júla 2020 v našej spoločnosti inšpekciu COVID-ových testov dodávaných na trh v Slovenskej republike spoločnosťou Laverna trade s.r.o., Bratislava.  ŠÚKL u dvoch testov tejto spoločnosti zistil nedostatky v dokumentácii k testom – v jednom prípade chýbajúci riadny návod na použitie v slovenskom jazyku a v jednom prípade aj neoprávnené označenie výrobku označením certifikátom zhody CE.  Toto označenie  pripája k výrobku výrobca, ktorý nesie zodpovednosť za jeho pravosť. Testy uviedol na trh v Slovenskej republike distribútor Laverna trade, s.r.o., Bratislava, od ktorého ich nakúpila v polovici apríla  UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť na základe predloženého certifikátu CE,  s príbalovým letákom v slovenskom jazyku a s návodom na použitie v slovenskom jazyku. V dokumentácii spoločnosti Laverna trade, s.r.o. zistil ŠÚKL nedostatky, na základe čoho vyzval 24.7.2020 spoločnosť Laverna trade, s.r.o. na stiahnutie testov z trhu v dobrovoľnom režime.

Na rozdiel od liekov, nie je legislatívna povinnosť vybaviť zdravotnícke pomôcky bezpečnostnými prvkami, prostredníctvom ktorých by malo byť možné určiť a overiť pravosť jednotlivých zdravotníckych pomôcok v súlade s FMD (Falsified Medicine Directive). UNIPHARMA pozastavila predaj týchto zdravotníckych pomôcok do lekární a vyžiadala si stanovisko od spoločnosti Laverna trade, s.r.o. k chybnej dokumentácií, z ktorého vyplýva, že ŠÚKL už začiatkom júna 2020 mal priamo od Laverna trade, s.r.o. dokumentáciu k rýchlotestom, a preto vykonanie inšpekcie v našej spoločnosti sa javí ako nadbytočné, keďže už na základe podkladov zaslaných priamo spoločnosťou Laverna trade, s.r.o. mohol ŠÚKL vyzvať spoločnosť Laverna trade s.r.o. k stiahnutiu rýchlostestov z trhu.

Stanovisko spoločnosti Laverna Trade s.r.o.:

„Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv sme poslali ešte začiatkom júna 2020 všetky certifikáty a povolenia k testom a odvtedy sme ohľadom tejto problematiky nedostali žiadne ďalšie stanovisko ani vyjadrenie. Po takmer dvoch mesiacoch nasledovala v  Obchodno-distribučnom stredisku spoločnosti  UNIPHARMA v Bratislave kontrola zo strany ŠÚKL. Ten nás až dnes 24.7. 2020 vyzval na dobrovoľné stiahnutie testu SARS-CoV-2 z trhu do 48 hodín.

SARS-COV-2 test/Tozax od obidvoch výrobcov má návod na použitie v slovenskom jazyku, jeden textový a druhy grafický/obrázkový. Popisy obrázkov sú v slovenskom jazyku. CE certifikát pri obidvoch testoch je platný. Notifikovaná osoba na certifikáte je existujúca.“ (Mgr. Tomáš Pospíchal, Laverna Trade s.r.o.)

Medializácia

Spoločnosť UNIPHARMA pravdepodobne využije právo na odpoveď a opravu podľa tlačového zákona a bude vyžadovať opravu medializovaných informácií, ktoré nezazneli korektne a poškodili dobré meno spoločnosti. Medializácia sa udiala za zvláštnych okolností bezprostredne potom,  ako bola inšpekcia vykonaná v spoločnosti UNIPHARMA, mediálny výstup za ŠÚKL neposkytla hovorkyňa ŠÚKL, tak ako to býva obvyklé, ale priamo inšpektor Adam Greksa, na ktorého pred budovou UNIPHARMY už čakala televízia.  Informovanie médií zo strany ŠÚKL sa udialo predtým, ako by bolo zistené stanovisko firmy Laverna trade, s.r.o., o ktorého stanovisko sa nezaujímali ani médiá.  Stredobodom medializácie v televízii Markíza tak bola spoločnosť UNIPHARMA napriek tomu, že covid testy na Slovenský trh sprístupňuje spoločnosť Laverna trade, s.r.o., ktorá za sprievodnú dokumentáciu k testom zodpovedá, na čo sme Markízu pred uverejnením reportáže upozornili v našom stanovisku. Reportáž uverejnená na Markíze vytvorila u verejnosti dojem, že UNIPHARMA sa pokúšala  obchádzať zákon, vo veľkom rozsahu,  že je predmetom vyšetrovania a že zámerne dodávala do lekární rýchlotesty, ku ktorým dokumentácia vykazuje nedostatky,  pričom v reportáži sú tieto testy označené ako falošné a nelegálne.  UNIPHARMA považuje reportáž  televízie Markíza za silne tendenčnú a nevyváženú, obsahujúcu nepravdivé, neúplné a pravdu skresľujúce skutkové tvrdenia, ktoré sa dotýkajú dobrej povesti spoločnosti UNIPHARMA.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo potreby objasnenia medializovaných informácií nás neváhajte kontaktovať.

Spoločnosť s dlhoročnou tradíciou

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť sa od roku 1992, kedy vznikla stala jednou z najväčších distribučných firiem na slovenskom liekovom trhu. Hlavnou činnosťou UNIPHARMY je distribúcia liekov do všetkých verejných a nemocničných lekární a zdravotníckych zariadení na Slovensku, z troch vlastných moderných Obchodno-distribučných stredísk v Bojniciach, Bratislave a Prešove.

Filozofiou našej spoločnosti je, že lekárnik – akcionár svojou obchodnou stratégiou ovplyvňuje prosperitu nielen svojej lekárne, ale zároveň aj prosperitu distribučnej spoločnosti, ktorej je spoluvlastníkom.

Kontaktná osoba:
Mgr. Alexandra Pechová
hovorkyňa spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická a. s.
e-mail:
Tel.: +421 918 713 037