SLOVENKA ROKA 2016

Počas prvej tohtoročnej júnovej nedele sa v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov 8. ročníka ankety Slovenky roka. Na jednom mieste sa tak na okamih stretlo množstvo výnimočných žien z celého Slovenska.  Pri udeľovaní cien nechýbala ani UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť ako hlavný reklamný partner ankety a jej predseda predstavenstva a generálny riaditeľ RNDr. Tomislav Jurik, CSc. Záštitu nad anketou Slovenka roka prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý Slovenky roka pozdravil vo svojom príhovore a osobne prišiel nominantkám zablahoželať aj Marek Maďarič, minister kultúry a predseda poroty ankety Slovenka roka. K nominantkám sa prihovoril i primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

V kategórii Zdravotníctvo odovzdávali ocenenie RNDr. Tomislav Jurik, CSc., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a Roman Dušil, generálny riaditeľ spoločnosti Pierre Fabre Dermo–Cosmétique pre Českú a Slovenskú republiku. Absolútnou Slovenkou roka a víťazkou v kategórii Zdravotníctvo sa stala PhDr. Beáta Bernadičová.

Príjemným večerom sprevádzala divákov moderátorská dvojica Jozef Vajda a Ján Koleník, skvelí herci Slovenského národného divadla. Hostia i diváci nezabudnuteľného večera mali pripravený bohatý kultúrny program. Tomáš Bezdeda vystúpil s hudobníčkami z The Lady Ensemble. Divákov svojím vystúpením očarila operná speváčka Adriána Kučerová, Mária Čírová, The Hope Gospel Singers a Fragile, ktorí vzdali hold skupine Queen. Nechýbala tanečná skupina The Pastels s Linou Mayer, tanečné zoskupenie Čarovné ostrohy, famózny klavirista Jozef Hollý, Sisa Lelkes Sklovská, český spevák Dalibor Janda a hviezda večera Celeste Buckingham v sprievode skupiny King Shaolin.

Všetkým úspešným ženám a najmä víťazkám srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník ankety Slovenky roka.

Výherkyne v jednotlivých kategóriách:

Kategória Zdravotníctvo a Absolútne Slovenka roka

PhDr. BEATA BERNADIČOVÁ, vedúca sestra na Klinike chirurgickej onkológie SZU a NOÚ v Bratislave. Svoju funkciu vykonáva od roku 1990, keď ju prijala ako 26-ročná, v tom čase najmladšia vedúca sestra na Slovensku. Zaslúžila sa o vybudovanie lôžkovej časti chirurgického oddelenia, ktoré je dnes v rámci Slovenska špičkovým klinickým pracoviskom na vysokej profesionálnej úrovni. Odborne aj skúsenostne k výkonu jej funkcie prispeli okrem vysokoškolského štúdia aj 3 roky strávené na Intensive care unit v General Hospital Misurata v Líbyi, ako aj študijný pobyt v Albany Medical Centre v USA. Nadštandardným prístupom k pacientom, ktorý okrem odborných vedomostí charakterizuje úsmev, humor, trpezlivý prístup a láskavé slovo, posúva hranice vnímania ošetrovateľskej starostlivosti.

Kategória Umenie a kultúra:

TÁŇA PAUHOFOVÁ, herečka, členka činohry Slovenského národného divadla. Už počas štúdia na VŠMU hosťovala na našej prvej scéne a od roku 2007 je členkou súboru činohry. Za jednu zo svojich prvých postáv – Manon v Nezvalovej hre Manon Lescaut získala ocenenie DOSKY 2006 aj Cenu literárneho fondu. Jednu z najnáročnejších hlavných úloh stvárnila vo filme Horiaci ker a zažiarila aj v úlohe herečky Lídy Baarovej v rovnomennom českom veľkofilme. Právom je považovaná za najvýraznejšiu slovenskú herečku mladšej generácie.

Kategória Biznis a manažment:

MUDr. LUCIA FILOVÁ, majiteľka Súkromnej kliniky dermatológie a estetickej medicíny Dermarevolta. Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave pôsobila na Dermatovenerologickej klinike FN Královské Vinohrady v Prahe. Jej túžbou bolo spojiť tím špičkových odborníkov, najmodernejšie technológie a ľudský prístup k pacientom. Po získaní skúseností a viacerých stážach v zahraničí vybudovala kliniku dermatológie a estetickej medicíny, ktorej základnou hodnotou je zdravie pacienta. Dnes je klinika, ktorej je majiteľkou, jednou z najprogresívnejších a technicky najmodernejších na Slovensku, úspešným medicínskym centrom, podieľajúcim sa na viacerých vzdelávacích a výskumných projektoch s prestížnymi svetovými kapacitami.

Kategória Charita:

Ing. ĽUDMILA KOLESÁROVÁ, marketingová manažérka neziskovej organizácie Dobrý anjel. Šesť rokov sa v tejto najväčšej slovenskej nefiremnej charite venuje pomoci rodinám, ktoré sa kvôli rakovine alebo inej zákernej chorobe dieťaťa ocitli vo finančnej tiesni. Organizácia každý mesiac dokáže pomôcť trom tisícom rodín a vrátiť im nádej a ľudskú dôstojnosť. Práca je aj jej hobby a venuje sa jej aj vo voľnom čase. Príbehy, s ktorými sa stretáva, pretavuje do známych blogov a presviedča ľudí, že pomáhať sa oplatí.

Kategória Veda a výskum:

Prof. Ing. VIERA STOPJAKOVÁ, PhD., prodekanka pre vedu a výskum, profesorka na Ústave elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Pracuje v oblasti mikroelektroniky, konkrétne v návrhu a implementácii obvodov a systémov integrovaných na čipe. Podieľala sa na riešení viac ako dvadsiatich domácich a medzinárodných projektov základného a aplikovaného výskumu. Vedie výskumný kolektív, ktorý spolupracuje s našimi aj zahraničnými inštitúciami. Absolvovala stáže a výskumné pobyty v USA, Kanade, Belgicku. Je autorkou dvoch US patentov.

Kategória Podpora a vzdelávanie mladých talentov:

PhDr. JOLANA LAZNIBATOVÁ, CSc., riaditeľka Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave. Ako prvá v strednej Európe sa pred viac ako tridsiatimi rokmi začala venovať vzdelávaniu nadaných detí a mládeže. 1.1.1998 vznikla Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave, ktorej sa stala riaditeľkou. Podľa jej Projektu bola na Slovensku otvorená sieť 28 základných škôl s triedami pre nadané deti. Všetky pracujú podľa Programu APROGEN, ktorého je autorkou. Výskumne sa venovala problematike nadaných detí s ADHD, s Aspergerovým a Tourettovým syndrómom. Ako expertka sa podieľa na vzdelávaní učiteľov na Slovensku, v Českej republike a Poľsku.

Kategória Šport:

ANNA OROSZOVÁ, paralympijská reprezentantka Slovenska v disciplíne cyklistika zdravotne znevýhodnených. Ako šestnásťročnú ju úraz pripútal na invalidný vozík. Nikdy sa však nevzdala, vydala sa, má dcéru a celý život športuje. Začala s atletikou telesne postihnutých, zúčastňovala sa na košických maratónoch, lyžuje, hrala stolný tenis. Dvadsať rokov sa venovala tlaku na lavičke a patrila k najlepším telesne postihnutým športovcom v tejto disciplíne na Slovensku. V ostatných rokoch sa venuje cyklistike zdravotne znevýhodnených, na paralympijských hrách v Londýne získala v dvoch disciplínach 7. a 10. miesto a tohto roku bude Slovensko reprezentovať aj v Riu na svojej už štvrtej paralympiáde.

Kategória Médiá a komunikácia:

ADRIANA KMOTRÍKOVÁ, moderátorka televízie JOJ. Jedna z najskúsenejších slovenských televíznych moderátoriek začínala ako hlásateľka v Slovenskej televízii. Od roku 2004 sa stala jednou z najznámejších tvárí Televízie JOJ, kde moderuje Televízne noviny. Často sa zapája do charitatívnych projektov, na základe vlastnej životnej skúsenosti je zvlášť citlivá k problémom rodín so zdravotne postihnutými deťmi. V minulom roku ukázala svoju silu a profesionalitu, keď sa už krátko po náročnej operácii vrátila na televíznu obrazovku.

Ženy najlepšie vedia, akú silu má pochvala

Romanom Dušil, generálnym riaditeľom spoločnosti Pierre Fabre Dermo-Cosmétique pre ČR a SR

Ako vznikla myšlienka, že ste sa stali súčasťou Slovenky roka 2016?

Francúzska spoločnosť Pierre-Fabre dermo-cosmétique je od nepamäti úzko spätá s projektmi, ktoré majú charitatívny a ľudský rozmer. Anketa Slovenka roka každoročne prináša oceňovanie úspešných žien, ktoré vo svojich profesiách priniesli ľuďom viac, ako je len ich bezprostrednou náplňou práce. Preto sme sa rozhodli podporiť krásnu anketu Slovenka roka 2016. A hoci každá kategória si zaslúži obrovský obdiv a uznanie, ako farmaceutická a dermokozmetická spoločnosť sme mali pochopiteľne najbližšie ku kategórii Zdravotníctvo.

Komu a v rámci akej kategórie ste odovzdávali ocenenie?

Som veľmi rád, že som mal tú česť odovzdať cenu nominovanej PhDr. Beate Bernadičovej, ktorá je vedúcou sestrou na Klinike chirurgickej onkológie SZU a NOÚ v Bratislave a ktorá sa zároveň stala aj Absolútnou Slovenkou roka 2016. Pani Bernadičová sa zaslúžila o vybudovanie lôžkovej časti chirurgického oddelenia a vďaka svojmu nadštandardnému prístupu k pacientom posunula hranice ošetrovateľskej starostlivosti.

Na okamih sa v SND stretli výnimočné ženy Slovenska, aký to bol pocit, pre Vás ako muža, keď bolo okolo toľko úspešných žien?

Mám obrovskú radosť, že dnes existuje množstvo krásnych a úspešných žien, ktoré sa popri starostlivosti o domácnosť a rodinu dokázali presadiť do takej miery, že si za svoju húževnatosť a vytrvalosť zaslúžia celospoločenské uznanie. Je radosť v dnešnej uponáhľanej dobe vidieť ženy, ktoré svoju prácu považujú za poslanie a vykonávajú ju s takou láskou a odhodlaním. Takéto ženy sú inšpiráciou aj pre nás mužov.

Ako vnímate úspech?

Tak to je trošku filozofická otázka a odpoveď na ňu môžem len zovšeobecniť. Úspech pre každého človeka reálne predstavuje niečo iné a každý z nás by prirodzene odpovedal inak. Závisí to od hodnotového rebríčka každého človeka. Úspech ale vždy sprevádza spokojnosť a sebarealizácia. Meradlom úspechu je spokojnosť s naplnením svojich túžob a cieľov. Myslím si, že človek by mal ísť za tým, čo ho bude skutočne napĺňať.

Ste spokojný s výsledkami tohtoročnej ankety Slovenky roka?

Hoci sa víťazkou konkrétnej kategórie vždy môže stať, podľa pravidiel súťaže, len jedna, veľký potlesk si zaslúžia všetky. Všetky nominované ženy sú pre mňa víťazkami. To, že si ich prácu národ všimol natoľko, že ich spomedzi všetkých žien vybral a doprial im celospoločenské uznanie, je mimoriadny úspech a veľké zadosťučinenie za ich pracovné nasadenie. Verím, že ich toto uznanie povzbudí a dodá energiu aj do ďalších rokov.

Myslíte si, že má anketa Slovenka roka budúcnosť aj pre ďalšie generácie?

Som presvedčený, že anketa Slovenka roka má veľký zmysel a budúcnosť. Je ohromnou motiváciou a inšpiráciou aj pre ďalšie generácie žien vo svojich profesiách. Ženy najlepšie vedia, akú silu má pochvala a vedomie, že si ich prácu niekto naozaj váži. Na základe mojich skúseností si dokonca myslím, že pre ženy je pochvala veľakrát viac ako iné materiálne hodnoty.


Autorka: Mgr. Soryana Hádenová

Zdroj: STAR production

Foto: STAR production