Rokovanie s ministerkou zdravotníctva o negatívnych dopadoch degresívnej marže na nezávislé lekárne

Na ministerstve zdravotníctva sa 19. júla uskutočnilo stretnutie generálneho riaditeľa spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická spoločnosť a prezidenta Asociácie veľkodistribútorov liekov RNDr. Tomislava Jurika, CSc. s ministerkou zdravotníctva doc. MUDr. Andreou Kalavskou, PhD.

Generálny riaditeľ UNIPHARMY rokoval s ministerkou zdravotníctva na tému liberalizácie v lekárenstve a negatívnych dopadoch degresívnej marže na nezávislé lekárne. Spoločne zhodnotili situáciu v liekovej oblasti. Ministerka zdravotníctva prijala návrhy na nápravu degresívnej marže vrátane jej každoročnej valorizácie, ktorú predložil generálny riaditeľ spoločnosti UNIPHARMA a prezident AVEL (v ktorej práve UNIPHARMA tvrdo bojuje za nápravu negatívnych dôsledkov degresívnej marže) RNDr. Tomislav Jurik, CSc. Zásadnú podporu týmto návrhom vyslovil aj podpredseda vlády SR a minister financií Peter Kažimír, s ktorým na danú tému RNDr. Tomislav Jurik, CSc. rokoval na Ministerstve financií 12. júna 2018. Niekoľko stretnutí na túto tému absolvoval aj s predsedom zdravotného výboru NR SR Štefanom Zelníkom s pozitívnym výsledkom. Po tejto sérii rokovaní s kompetentnými funkcionármi generálny riaditeľ UNIPHARMY a prezident AVEL konštatuje: „Som optimista v tom, že naše úsilie – bojovať za nezávislých lekárnikov, ktorí sú najviac postihnutí negatívnymi dopadmi degresívnej marže (viď Úvodník v časopise Lekárnik č. 6) sa zavŕši pozitívnym výsledkom.”

 

spracovala: Mgr. Alexandra Pechová