RIEŠENIE ANÉMIE Z NEDOSTATKU ŽELEZA

autor: MUDr. Daniela Babincová, Hematologická ambulancia, Nemocnica Malacky

Anémia z nedostatku železa je častým zdravotným problémom. Prvým krokom pre diagnostiku a správny manažment liečby je zistenie príčiny nedostatku železa (Fe) a jej odstránenie s následnou náhradou chýbajúceho železa.

Železo je súčasťou všetkých živých buniek v organizme. Je zapojené do mnohých enzymatických procesov a je podstatnou zložkou pre syntézu krvného farbiva – hemoglobínu (Hb), ktorý zabezpečuje prenos kyslíka v organizme. Dospelý človek má v tele 3,5 – 5 g železa. Železo sa dostáva do organizmu potravou. V žalúdku sa za prítomnosti HCl (kys. chlorovodíkovej) ionizuje a do krvi sa absorbuje v dvanástorníku a v hornej časti tenkého čreva ako dvojmocné. Už za 2 – 4 hodiny po jedle sa dostáva do krvnej plazmy, kde sa viaže na transportnú bielkovinu – transferín, ktorý ho prenesie do cieľových orgánov.

 

Prejavy a príčiny anémie z nedostatku železa

Typická anémia z deficitu železa vzniká obvykle v dlhšom časovou úseku, je prejavom dlhšie trvajúcej príčiny či už nedostatkom Fe v príjme, alebo pri zvýšených krvných stratách. Pacient sa na daný stav adaptuje, príznaky anémie prichádzajú pozvoľna podľa stupňa závažnosti. Subjektívne sa uvádza  zvýšená únava, malátnosť, znížená fyzická výkonnosť, dušnosť, palpitácia, bolesť hlavy. Častými príčinami je nedostatočný príjem v potrave, zvýšená potreba Fe v určitých obdobiach života (dospievanie, tehotenstvo, laktácia), akútne straty krvi pri úrazoch a operáciách, krvácania pri poruchách zrážania krvi, chronické krvné straty pri ochoreniach zažívacieho traktu, gynekologické ochorenia, urologické patológie spojené s krvácaním do moču, rozsiahle popáleniny, deskvamačné procesy na koži a iné.

Súčasné možnosti riešenia anémie z nedostatku železa

  1. ak zistíme príčinu deficitu železa, odstránime ju (zmena stravovacích návykov, odstránenie zdroja krvných strát)
  2. podávanie liekov a prípravkov s obsahom železa

Pokiaľ sa príčinu deficitu železa podarí odstrániť, jeho doplnenie je otázkou niekoľkých týždňov. Avšak veľa pacientov je odkázaných na dlhodobú liečbu železom. V súčasnosti je k dispozícii celý rad ferropreparátov. Aj keď väčšina pacientov dobre toleruje ferropreparáty, časť udáva ich intoleranciu, ktorá sa prejavuje úpornou zápchou, žalúdočnou nevoľnosťou, kovovou chuťou v ústach, urtikáriou, hnačkou.

Výsledky sledovania doplnkovej terapie na podporu krvotvorby výživovým doplnkom HEMOPLUS

Pozorovanie sa realizovalo na dvoch súboroch pacientov. Prvý súbor tvorilo 55 žien, kde príčinou anémie boli zvýšené gynekologické straty, chronické krvné straty zo zažívacieho traktu, anémia v gravidite a pri dojčení, deficit železa z nedostatočného príjmu v strave a z neznámej príčiny. Pacientky užívali HEMOPLUS 2×2 cps. Druhý súbor tvorilo 50 gravidných žien s anémiou z nedostatku železa. Pacientky užívali prípravok HEMOPLUS určený aj pre tehotné ženy v dávkovaní 2×1 cps. Obe skupiny užívali prípravok 2 mesiace.

Výsledky

V prvom súbore 44 pacientok (80 %) dosiahlo úplnú normalizáciu všetkých sledovaných lab. parametrov, 8 pacientok (14,5 %) malo čiastočné zlepšenie. Tri pacientky, u ktorých sme nezaznamenali zlepšenie lab. parametrov, mali dg. myomatózneho uteru a počas liečby opakovane masívne krvácali. Ich stav bolo nutné riešiť chirurgickým zákrokom.

V druhom súbore sme po 2 mesiacoch užívania prípravku zaznamenali štatisticky významný vzostup hladiny Hb a Fe.

Zaujímavým poznatkom bolo, že u všetkých sledovaných pacientok došlo k zvýšeniu hodnoty MCH t.j. obsahu hemoglobínu v jednej červenej krvinke, čo je pre prenos kyslíka veľmi dôležité. Všetky pacientky doplnok tolerovali dobre a vedľajšie nepriaznivé účinky sa nevyskytli. Pacientky udávali už počas liečby vymiznutie únavy a subj. zlepšenie celkového stavu.

 Záver

Výsledky sledovania v oboch súboroch boli prekvapivo pozitívne. Normalizácia parametrov krvného obrazu a železa zodpovedala efektu ferropreparátov s bonusom výbornej tolerancie prípravku. Prípravok HEMOPLUS môže byť alternatívou pri liečbe anémie z nedostatku železa v širšom meradle, nielen u pacientov s intoleranciou ferropreparátov.