Rekonštrukcia verejnej lekárne vo fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici s pomocou UNIPHARMY

Kolektív lekárne Naša lekáreň FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica s Mgr. Elblovou a p. Lapuníkovou

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica otvorila v pondelok, 11. marca 2019, zrekonštruované priestory verejnej lekárne. Pri slávnostnom otvorení lekárne pod názvom Naša lekáreň nechýbala ani UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Slávnostného otvorenia zrekonštruovanej lekárne sa za spoločnosť UNIPHARMA zúčastnili Mgr. Radovan Krahulec – obchodný reprezentant, Ing. Veronika Koláriková – obchodná reprezentantka pre PLUS LEKÁREŇ. Za rekonštrukciou stojí Mgr. Ilona Elblová, MBA – Ilipharm, ktorá svoje dlhoročné bohaté skúsenosti z riadenia 20 lekární pretavuje do praxe počas rekonštrukcií lekární v Čechách a na Slovensku a spolupracuje aj s virtuálnym zoskupením PLUS LEKÁREŇ. Nejde však len o estetické zmeny, pri rekonštrukciách sa dbá aj na odborné školenia personálu zrekonštruovaných lekární a na celkovú implementáciu obchodných, riadiacich a školiacich procesov.

Zrekonštruovaná lekáreň sa nachádza priamo v poliklinickej časti nemocnice a denne si v nej vyberú predpísané lieky stovky vyšetrených pacientov. „Záleží nám na tom, aby sme našim pacientom poskytli modernú lekárenskú starostlivosť. Pri návrhoch interiéru sme si nechali poradiť odborníkmi v tejto oblasti – konkrétne tímom Ilonky Elblovej a na ich odporúčanie sme upravili aj category management. Dávame si záležať aj na cenovej politike, ceny voľnopredajných liekov sú u nás jedny z najnižších, ak nie najnižšie, v meste,“ približuje premeny lekárne Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, ktorá nám v rozhovore povedala viac o spolupráci nemocnice a spoločnosti UNIPHARMA.

lekáreň pred rekonštrukciou

po rekonštrukcii

Ako hodnotíte spoluprácu s UNIPHARMOU na tomto projekte? Prečo ste sa rozhodli pre rekonštrukciu lekárne a prečo práve pod vedením Mgr. Ilonky Elblovej?

FNsP FDR: Naša Lekáreň vo FNsP FDR funguje v správe nemocnice od roku 2013, kedy sme ju prevzali aj s vybavením a zariadením od vtedajšieho nájomcu a prevádzkovateľa verejnej lekárne. Lekáreň sa nachádza priamo v poliklinickej časti nemocnice a denne si v nej vyberú predpísané lieky stovky vyšetrených pacientov. Neraz sa stávalo, že pacienti čakali v rade siahajúcom až pred lekáreň. Lekáreň kapacitne svojím usporiadaním nepostačovala pre súčasné potreby našich pacientov. Záleží nám, aby sme našim pacientom poskytli modernú lekárenskú starostlivosť a vnímali sme veľký potenciál na zlepšenie jej poskytovania. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre rekonštrukciu lekárne. V tomto nám významne pomohol jeden z našich najväčších dodávateľov, UNIPHARMA, ktorý nám odporučil a sprostredkoval kontakt so spoločnosťou Ilipharm a jej projektovou riaditeľkou p. Elblovou. Ilipharm má v reštrukturalizácii lekární dlhoročné bohaté skúsenosti a významne nám poradila nielen v projektovaní dizajnu lekárne, ale aj v oblasti category managementu. Poskytla nám cenné rady, ako zariadenie lekárne usporiadať od výdajných miest, až po počet zásuviek a poličiek. Priestor lekárne sme rozšírili, čím nám pribudli dve výdajné miesta, ktoré nám umožnia rýchlejšie vybavenie pacientov. Nové rozvrhnutie zariadenia nám umožní rozšíriť sortiment voľnopredajných liekov a naše služby sme rozšírili aj o výdajňu zdravotníckych pomôcok. Po rekonštrukcii a otvorení lekárne naša spolupráca nekončí, pomôže našim zamestnancom v lekárni zdokonaliť sa v komunikačných zručnostiach a starostlivosti o našich pacientov.

Ako vnímate zmenu usporiadania liekov v rámci category managementu, aké výsledky očakávate?

FNsP FDR: Do rekonštrukcie sme šli v prvom rade so zámerom skvalitniť poskytovanú lekárenskú starostlivosť. Avšak budeme veľmi radi, ak sa nám podarí zvýšiť obrat lekárne a priniesť tak vyššie zdroje do rozpočtu nemocnice, ktoré by nám pomohli pri ďalšom rozvoji nášho zdravotníckeho zariadenia.

Aké boli reakcie pacientov v prvý deň otvorenia vynovenej lekárne?

FNsP FDR: Naši pacienti prijali zmeny v lekárni veľmi pozitívne, oceňujú pekné nové prostredie, ktoré je jednoliate s dizajnom vstupnej haly. Potešil ich širší sortiment voľného predaja. Takisto k nám radi chodia vďaka priaznivým cenám, ktoré patria medzi najnižšie v našom meste. Zaznamenali sme dokonca prípady, kedy pacienti počkali, kým sme lekáreň po týždňovej uzávierke otvorili, aby si mohli u nás vyzdvihnúť lieky a zakúpiť lieky, na ktoré nie je potrebný predpis.

Spracovala a foto: Mgr. Alexandra Pechová

Článok bol uverejnený v časopise Lekárnik 4/2019