Regionálne stretnutia lekárnikov na tému: Pripravme sa na GDPR a legislatívne zmeny v roku 2018.

Keďže sa pomaly blíži jeseň a s ňou pravidelné regionálne stretnutia lekárnikov, pripomeňme si jarnú sériu, ktorá odštartovala 5. apríla v Nitre v hoteli Zlatý Kľúčik, 12. apríla pokračovala v Bratislave v hoteli Bratislava, 18. apríla v Košiciach v hoteli Roca a záverečné stretnutie sa konalo 19. apríla v Banskej Bystrici v hoteli Lux. Organizátormi boli UNIHPARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a regionálna lekárnická komora Trenčín, reklamnými partnermi TEVA, GlaxoSmithKline, MSD, Mylan a NRSYS. Témou akreditovaných regionálnych stretnutí bolo Pripravme sa na GDPR a legislatívne zmeny v roku 2018. Lekárnici sa tak vďaka informáciám, ktoré si mohli zo stretnutí odniesť, môžu lepšie pripraviť na to, čo ich čaká v najbližšom období, najmä v súvislosti s ochranou osobných údajov. Odborným garantom bol už tradične prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
zľava: Ing. Monika Vaľková, prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., Mgr. Andrej Kuklovský, Mgr. Elena Matušková

 

UNIPHARMA a aktuálne výzvy veľkodistribúcie liekov

Úvod stretnutí patril zástupcom spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Mgr. Michael Kotouček, riaditeľ úseku predaja sa postavil pred publikum v Nitre, Jozef Húska, obchodný reprezentant v Bratislave a v Banskej Bystrici a PharmDr. Ondrej Takáč, riaditeľ ODS Prešov v Košiciach. V prezentácii pripomenuli, že UNIPHARMA je najstabilnejšou distribučnou spoločnosťou, ktorá na trhu pôsobí už 25 rokov, ale aj jej históriu, vývoj, certifikáty kvality a ocenenia, či firemné hodnoty a poslanie spoločnosti, ktorým je zachovanie slobodného výkonu lekárnického povolania, ktoré je po celý čas jej pôsobenia nemenné.  Prednášajúci informovali o zmenách, ktoré prinesie novela zákona o liekoch v prípade jej schválenia v NR SR, s účinnosťou od 1. 6. 2018. Jednou zo zmien má byť, že sa predlžuje čas dodávky emergentne objednaného lieku – ak lehota pripadne na nedeľu, lehota bude 72 hodín namiesto 48. Prednášajúci upozornili, že to nerieši sviatky, napr. 4-dňové víkendy ako Veľká noc. V rámci povinnosti súčinnosti pri výkone kontroly zdravotnej poisťovne sa doklady nemajú poskytovať, ale len sprístupňovať alebo overiť a poisťovňa má právo na sprístupnenie resp. overenie len v súvislosti s výkonom kontroly u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým uhrádza úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Aj v predaji liekov medzi lekárňami nastáva zmena, k predaju bude môcť dôjsť najskôr po troch mesiacoch od dodania humánneho lieku veľkodistribútorom. Ďalšou novinkou je FMD – overovanie pravosti humánnych liekov s účinnosťou od 9. februára 2019. Je to legislatívna norma schválená EÚ, ktorá zabraňuje predaju falzifikátov. Pokračoval témou sortimentu, ktorý máme exkluzívne iba v UNIPHARME, prípadne ho máme ako prvý, tzn. že máme konsignačné sklady. Je to vďaka tomu, že máme certifikáty, sklady, know-how, techniku a ľudí. Prednášku ukončil témou centrálne nákupy, šetrenie však bude na úkor niekoho. „To znamená na úkor vašich marží, predajov, a aj našich marží a predajov. Máme z toho len povinnosti“, upresnil Mgr. Kotouček. Nakoniec pripomenul lekárnikom, aby sledovali tieto produkty na stránke poisťovne, aby vedeli, aké produkty prichádzajú do centrálnych nákupov v najbližšom období.

Novinky v oblasti spolupráce s lekárňami PLUS

Mgr. Andrej Kuklovský, riaditeľ pre PLUS LEKÁREŇ sa predstavil s prednáškou PLUS LEKÁREŇ – Novinky v oblasti spolupráce s lekárňami PLUS. Na úvod informoval, že momentálne úspešne spolupracujeme s viac ako 500 lekárňami. „Základom spolupráce s lekárňami PLUS LEKÁREŇ je stabilná spolupráca s výrobnými spoločnosťami. V spolupráci máme viac ako 40 spoločností. Hlavnú spoluprácu máme nastavenú s dvanástimi výrobnými spoločnosťami. Spoluprácu máme nastavenú na viac ako 1700 položiek.”  Informoval Mgr. Kuklovský. Pripomenul aj marketingovú podporu projektu PLUS LEKÁREŇ ktorá je orientovaná hlavne na pacienta a spolupracujúce lekárne. Predstavený bol aj plán marketingových kampaní pre rok 2018. Kompletnou zmenou prešiel leták plus lekáreň, bola spustená spolupráca so slovenskou poštou v neadresnej distribúcii, spustili TV kampaň na TV markíza, spustili podporu v MHD a billboardovú kampaň. Kontakt s pacientom udržiavajú aj cez sociálne siete. Dôležitou témou prednášky boli aj projekty, ktoré PLUS LEKÁREŇ pripravuje. Prvým z nich je Branding lekární. Benefitmi rekonštrukcie sú nárast predaja OTC o 20 %, posilnenie ekonomiky lekárne a prehľadnosť sortimentu OTC pre pacienta. Druhým projektom je právna ochrana lekárne mediPRÁVNIK. Obsah poradenstva je telefonické poradenstvo, služba „NEWSLETTER”, služba „ČLÁNKY”, služba „DOKUMENTY” a právne zastupovanie. Projekt by mal byť spustený od 1. júna 2018. Tretím projektom je Hepatitída C na Slovensku – MSD projekt: PEČEŇ V OHROZENÍ. Lekárnik ponúkne rizikovému pacientovi informačný leták „Pečeň v ohrození”. Pacient si vyhodnotí osobné riziko hepatitídy C. V prípade rizikového pacienta môže lekárnik odporučiť, aby sa hlásil u svojho praktického lekára.

V prednáške pokračovala Ing. Monika Vaľková, marketingový manažér pre PLUS LEKÁREŇ s témou vlastná značka s logom PLUS LEKÁREŇ. Úvodom priblížila, prečo vznikol projekt privátna značka. Dôvodmi boli reakcia na situáciu na trhu, zvýšenie ziskovosti lekárne, výhoda oproti konkurencii a marketingový nástroj na podporu značky PLUS LEKÁREŇ. Pre pacienta prináša produkty za nižšiu cenu pri zachovaní kvality. Zamerala sa aj na vývoj portfólia vlastnej značky, ktorá mala 11 produktov pri spustení projektu v máji 2015. Na konci roka 2017 to už bolo 46 položiek. V súčasnosti je to 50 produktov s logom PLUS LEKÁREŇ, ktoré sa delia na monokomponetné, viaczložkové, čajoviny a tehotenské testy a produkty jedinečného zloženia. Bližšie sa zamerala hlavne na produkty jedinečného zloženia. Na záver prednášky predstavila ciele na rok 2018. Sú nimi rozšírenie portfólia o cca 50 produktov, príprava katalógu pre pacientov, pravidelné zaradzovanie produktov vlastnej značky do dvojmesačných kampaní a edukácia personálu lekární.

Za spoločnosť GLAXO OTC sa predstavili PharmDr. Karel Vašut, Ph.D. a PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D. s témou Intranazálne kortikosteroidy. Terapia alergickej rinitídy je podľa PharmDr. Vašuta založená na troch základných postupoch – na eliminácii alergénov, symptomatickej farmakoterapii a špecifickej alergénovej imunoterapii. K najúčinnejším prípravkom patria nosové kortikosteroidy. Zaoberal sa aj otázkou, ako vybrať vhodný liek v lekárni na alergickú rinitídu. Osmoticky pôsobiace roztoky rozdelil na hypotonické, isotonické a hypertonické soľné roztoky. Bližšie oboznámil publikum aj s Flixonelom. Záverom zhrnul, že intranazálne kortikosteroidy predstavujú bezpečnú formu terapie, je však potrebné poznať ich vlastnosti a riziká. Pre maximálny efekt je dôležitá správna edukácia pacienta.

Remodeling lekární a jej prínos pre lekáreň a pacienta bola témou, ktorú prezentovala Mgr. Ilona Elblová, MBA. Podľa Mgr. Elblovej je dôležité nadviazať s klientom vzťah a získať si jeho dôveru, ale aj používať moderné metódy práce a moderné technológie v spojení s odbornou farmaceutickou starostlivosťou. Mgr. Elblová tiež vymenovala prínosy category managementu – zvýšenie tržieb a zisku, zvýšenie bonusov od výrobcov, zrýchlenie obrátky a redukcia zásob. Práca s category manažmentom v lekárni je stály proces. Aké dobré výsledky a ako rýchlo ich lekáreň dosiahne, závisí na viacerých faktoroch, najmä ochote a spolupráci lekárnikov pri zavádzaní týchto zmien. „Nestačí mať krásnu a vyšperkovanú lekáreň len pri jej otvorení. Pozrite sa na lekáreň očami svojich klientov aj po rokoch prevádzky. Poupratujte, vymaľujte, prekvapte svojich pacientov príjemným prostredím, v ktorom sa budú dobre cítiť a kam sa budú radi vracať.“ Uzavrela prednášku Mgr. Elblová.

 

MUDr. Ľubica Piesecká, PhD., Infekčná klinika FSVaZ pri UKF v Nitre prezentovala tému PEČEŇ V OHROZENÍ – Ako prispieť k eliminácií hepatitídy C za spoločnosť MSD. MUDr. Piesecká informovala, že liečba HCV dnes spočíva v kombinácii tzv. priamo pôsobiacich antivirotík (DAAs). Odporučila tiež, ako má postupovať pacient, ak má podozrenie na toto vírusové ochorenie a upozornila na možné dôsledky oneskorenej diagnostiky pre pacienta. Informovala o kampani „vaša pečeň v ohrození“. Pripravený je leták, informácie sa dozvedia aj z kampane v autobusoch na Slovenku. Záverom uviedla, že chronická hepatitída C je liečiteľná, priemerná dĺžka liečenia trvá 3 mesiace. Príchod nových antivirotík a rýchly rozvoj bezinterferónových režimov priniesol výrazný nárast úspešnosti liečby a umožnil liečbu aj doteraz kontraindikovaným pacientom. Potrebné je predovšetkým zlepšiť skríning hepatitídy C.

JUDr. Ivan Humeník, PhD. a Mgr. Katarína Tomková, h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., prezentovali tému za spoločnosť TEVA „Nový” spôsob ochrany osobných dát podľa nariadenia EÚ, tzv. GDPR v praxi lekárne. Ochrana osobných údajov v lekárenskom sektore sa vzťahuje nielen na pacientov, ale aj na zamestnancov lekárne. Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetkých poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. Za implementáciu a dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov zodpovedá samotný poskytovateľ lekárenskej starostlivosti, ktorý je v pozícii prevádzkovateľa. Avšak samotná ochrana osobných údajov pri poskytovaní osobných údajov sa týka všetkých subjektov zúčastnených na spracovaní v akejkoľvek podobe. Podľa novej právnej úpravy pribúdajú aj nové povinnosti, napr. poskytovanie informácii na žiadosť pacienta, povinnosť oznamovať porušenie ochrany osobných údajov v určitých prípadoch Úradu na ochranu osobných údajov a pacientom alebo posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov. Novou povinnosťou je aj predchádzajúca konzultácia s Úradom na ochranu osobných údajov, v prípade, že výsledkom posúdenia vplyvu je vysoké riziko a nie je možné prijať účinné a primerané prostriedky na jeho zmiernenie. Veľmi dôležitou a v súčasnosti aj nejednoznačne stanovenou povinnosťou je určenie zodpovednej osoby. Takúto osobu má lekáreň povinnosť určiť v prípade, ak spracúva osobitné kategórie osobných údajov vo veľkom rozsahu. Príležitosť, ktorú lekárne môžu z novej úpravy čerpať je možnosť správne nastaviť procesy týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

Ing. Jozef Fiebig zo spoločnosti NRSYS sa zameral na tému GDPR v praxi z pohľadu lekárnika a informačného systému. Ako uviedol, GDPR je aktuálne často skloňovanou témou u všetkých podnikateľov. Dôležité je vedieť, prečo GDPR vlastne zavádzame. V dnešnej dobe o nás zbiera údaje množstvo firiem. Nielen o banky a štát, máme tu aj sociálne siete, múdre telefóny, kamerové systémy… Komu teda naozaj odovzdávame svoje osobné údaje? A čo z nich dokáže vyskladať? Zdravotníctva sa to dotýka o to viac, že v ňom pracujeme s citlivými údajmi o pacientoch. Čoraz viac týchto informácií uchovávame v digitálnej forme – okrem kamerových systémov, bankových terminálov tu máme aj ezdravie, prichádza aj robotizácia a umelá inteligencia, ktorá sa čím ďalej tým viac stáva súčasťou mnohých zdravotníckych zariadení. Dôležité je vedieť aj to, že GDPR nie je len o informačnom systéme. Ide o pracovné procesy, ktoré v lekárňach máme zavedené. Ing. Fiebig upozornil, že lekárne by mali preto mať jednak vypracovanú dokumentáciu o bezpečnosti GDPR, overiť si u svojho dodávateľa LIS, že zabezpečil potrebné úpravy softvéru, ale aj poučiť personál o náležitostiach tohto zákona a svojich pacientov o ich právach.

Za spoločnosť Mylan sa predstavila Mgr. Jana Širková s prednáškou Nutraceutiká v KV prevencii – od zmeny životného štýlu k farmakoterapii. Nutraceutiká sú naturálne alebo modifikované potraviny alebo potravinové zložky s jednou alebo viacerými súčasťami, ktoré majú nezávisle od nutričnej hodnoty merateľný priaznivý vplyv na fyziologické funkcie v zmysle zlepšenia zdravia a prevencie ochorení. Novým nutraceutikom na slovenskom trhu je ArmolipidPlus, ktorý obsahuje 6 zložiek (fermentovaná červená ryža, polikozanol, astaxantín, berberín, koenzým Q10 a kyselina listová) a má patentované zloženie. Štúdie dokázali, že tieto zložky pomáhajú znižovať celkový aj LDL cholesterol. Nedávno publikovaná  metaanalýza klinických štúdií (V. Barrios a spol., Atherosclerosis Supplements 2017, 24: 1 – 15) s prípravkom Armolipid Plus obsahujúcim fermentovanú červenú ryžu, polikosanol a berberín plus kyselinu listovú, astaxantín a koenzým Q10 preukázala, že jeho použitie viedlo k zníženiu LDL-C o 15 – 30 %.

Na záver sa pred publikum postavil Mgr. Ján Tomášik z NCZI s témou Aktuálny stav ezdravie a plán na rok 2018. Ezdravie samotné ma podľa neho veľmi veľa funkcionalít, ktoré sa nedali spustiť naraz, lebo by ich aj tak nikto nevedel použiť. Spustili modul erecept, sú spustené všetky tri ZP. Pre občanov je prístupná elektronická zdravotná knižka. Je spustený modul vyšetrenie. Ezdravie je pripravené aj na GDPR. Mgr. Tomášik priblížil, čo nás čaká tento rok z pohľadu lekární: „Od 1. 4. Je podľa legislatívy možné vypísať opakovaný recept. Na tretí kvartál chystáme blokovanie receptu. Z tých ostatných funkcionalít sú to v podstate veci, ktoré by mali zjednodušiť život lekárov.“ „Čo váš môže zaujímať ako pacientov je, že od 1. 1. 2019 sa bude dať k lekárom objednávať na tzv. doplnkové ordinačné hodiny. Pracujeme tiež na tom, aby sa v registroch čistili dáta, aby aj ku vám chodili recepty ktoré majú správne kódy, diagnózy,“ uzavrel prednášku Mgr. Tomášik.

 

autor: Mgr. Ing. Denisa Ižová

foto: autorka