Regionálne stretnutia lekárnikov na tému: PLUS LEKÁREŇ, Vízia a ciele pre rok 2017

Jarná séria regionálnych stretnutí lekárnikov virtuálneho zoskupenia PLUS LEKÁREŇ odštartovala 16. marca 2017 v Nitre, v príjemnom prostredí hotela Zlatý Kľúčik. Druhé stretnutie sa uskutočnilo 23. marca 2017 v Banskej Bystrici v hoteli Lux a séria bola zavŕšená 6. apríla v Košiciach v hoteli DoubleTree by Hilton. Školenia organizovala UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Reklamnými partnermi podujatí boli spoločnosti TEVA, GlaxoSmithKline, MSD a Reckitt Benckiser. Hlavnou témou akreditovaných podujatí bola PLUS LEKÁREŇ – Vízia a ciele pre rok 2017. Lekárnici si tak mohli opäť odniesť množstvo zaujímavých informácii z jednotlivých prednášok, ktoré využijú pri svojej dennodennej práci v lekárni.

Všetky stretnutia mali takmer rovnakú koncepciu, pozostávajúcu z 3 blokov prednášok. Za Unipharmu sa stretnutí zúčastnili Mgr. Andrej Kuklovský, riaditeľ pre PLUS LEKÁREŇ a Mgr. Juraj Dvonč, vedúci odboru predaja. Okrem nich si mohli lekárnici vypočuť aj prednášky obchodných partnerov. Odbornú diskusiu a záver viedol odborný garant podujatia, prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

Plus lekáreň – stratégia, vízia, ciele pre rok 2017

Ako prvý sa predstavil Mgr. Andrej Kuklovský, ktorý sa vo svojej prednáške venoval téme PLUS LEKÁREŇ – Stratégia, vízia, ciele pre rok 2017. Na začiatok pripomenul, prečo vznikol projekt PLUS LEKÁREŇ. K hlavným dôvodom patrili zhoršujúca sa situácia na slovenskom trhu s liekmi a potreba zlepšiť ekonomiku a konkurencieschopnosť lekární. „Hlavným cieľom projektu je zlepšiť ekonomiku nezávislých lekární, aby bežná nezávislá lekáreň bola konkurencie schopná na trhu so sieťovými lekárňami“ uvádza Mgr. Kuklovský. K 1. marcu 2017 eviduje PLUS LEKÁREŇ 505 lekární a je číslom 1 medzi virtuálnymi zoskupeniami. Tretí cyklus roku 2016 radí Mgr. Kuklovský ako jeden z najúspešnejších cyklov spoluprác v rámci PLUS LEKÁRNE. „Momentálne sme na trhu číslo jeden z pohľadu obratu a z pohľadu počtu lekární,“ uviedol Mgr. Kuklovský. Vyhodnotil spoluprácu s lekárňami za rok 2016 a uviedol aj pohľad na posledný  cyklus C3 2016. Prezentovaný bol aj vývoj vyplatených bonusov, ktorý vďaka novým prezentovaným marketingovým aktivitám smerom na pacienta, portálu PLUS LEKÁREŇ, novým spoluprácam s výrobnými spoločnosťami  medzi jednotlivými cyklami aj v porovnaní s rokom 2015 stále rastie. Venoval sa aj Top 10 výrobným spoločnostiam, ktoré výrazne prispeli k nárastu vyplatených bonusov pre spolupracujúce lekárne.

Hlavné zmeny a výsledky, marketingové ciele pre rok 2017

„V roku 2016 nastali v PLUS LEKÁRNI dôležité zmeny,“ uviedol Mgr. Kuklovský a doplnil: „Kampaň v roku 2016 prešla dôležitými zmenami, spustili sme novú formu letáku, ktorý má dnes 12 strán a je pre pacienta výrazne atraktívnejší. Spravili sme aj podstatné zmeny z pohľadu cenotvorby, vizualizácie plagátu, spustili sme neadresnú distribúciu cez slovenskú poštu.“

„Čo chystáme v roku 2017? Chceme sa viac orientovať na pacienta, nastaviť marketingové aktivity tak, aby sme pacienta pritiahli do spolupracujúcej „PLUS LEKÁRNE“. Je to jeden z podstatných cieľov pre rok 2017, „ vyjadril sa Mgr. Kuklovský a priblížil, čo už v tomto roku spustili a čo je v pláne: „Začiatkom roka 2017 sme pre väčšie oslovenie našej cieľovej skupiny pacientov spustili videoprojekciu v MHD a linkových spojoch. To čo nám chýba a chceme spustiť je mediálna kampaň.“ Do konca roka máme naplánovaných viacero kampaní pre oslovenie pacienta, doplnil Mgr. Kuklovský.

Vlastná značka je dôležitý míľnik roku 2016. Zaznamenala nárast o 130 % v porovnaní s rokom 2015. Aktuálne je v portfóliu UNIPHARMY 38 produktov vlastnej značky s logom PLUS LEKÁREŇ ktorá je výrazným nástrojom odlíšenia sa od konkurencie. Do tohto projektu sa postupne zapojili takmer všetky spolupracujúce lekárne. Vlastná značka sa stáva silným pilierom budovania brandu PLUS LEKÁREŇ a z pohľadu atraktívneho spätného bonusu aj silným finančným pilierom pre spolupracujúce lekárne.  Tento rok plánujeme mať 20 nových produktov s logom PLUS LEKÁREŇ. V tejto chvíli spúšťame detský produkt Pluskáči, doplnil Mgr. Kuklovský. Ako tiež uviedol, brandom PLUS LEKÁREŇ sú obrandované všetky spolupracujúce lekárne, zhruba 100 lekární má nadštandardný branding. Momentálne v tomto projekte pokračujeme, zároveň robíme  aj poradenstvo pre lekárne v spolupráci s Mgr. Elblovou.

Hlavné ciele pre rok 2017

Medzi ciele na rok 2017 patrí budovanie dôvery spolupracujúcich lekární, posilnenie spolupráce s lekárňami v 4 pilieroch spolupráce (Plagátová a letáková kampaň PLUS LEKÁREŇ, cyklické akcie v segmente RX a OTC, Zľavy z doplatkov pacientov, Vlastná značka s logom PLUS LEKÁREŇ.)


Dostupnosť liekov cez emergentný systém

Mgr. Juraj Dvonč, vedúci odboru predaja Unipharmy, sa venoval veľmi aktuálnej téme, ktorá v súčasnosti rezonuje na Slovensku a tou je Dostupnosť liekov cez emergentný systém. Prednáška bola zameraná na to, aké zmeny prináša novela zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

V úvode prednášky sa Mgr. Dvonč venoval aktuálnemu stavu dostupnosti liekov, ale aj príčinám nedostupnosti liekov a vplyvom na dostupnosť liekov. Zameral sa aj na model emergentného systému. Keďže s ním súvisiaca novela prináša nové pojmy, akými sú MAH/Držiteľ registrácie, anonymizovaný lekársky predpis, či emergentný systém ISMOl, prednášajúci s nimi oboznámil prítomných. Priblížil tiež povinnosti držiteľa registrácie (MAH/Výrobca), veľkodistribútora, aj lekárne. Lekárnikom objasnil, kedy má lekáreň využiť emergentný systém, či ako postupovať pri zadaní mimoriadnej objednávky v emergentnom systéme. Názorne ukázal prihlásenie do emergentného informačného systému cez Unipharma portál a prihlásenie aktívneho klienta UP do emergentného systému cez Unipharma portál. Lekárne, ktoré nemajú otvorené cez víkend, by v piatok systém nemali aktivovať. V prípade, že lekáreň v odsúhlasenom čase, napr. cez víkend nebude otvorená a neprevezme emergentnú zásielku, hrozí jej sankcia vo výške do 100 tis. Eur! Emergentná objednávka môže byť zo strany lekárne aj zrušená, mailom najneskôr do 24 hodín.

Vo svojej prednáške sa Mgr. Dvonč zastavil aj pri validácii lekárskeho predpisu: „Ak lekáreň nepriloží k objednávke uskutočnenej cez emergentný informačný systém lekársky predpis v anonymizovanej podobe, bude objednávka zamietnutá.“ Vymenoval aj dôvody zamietnutia emergentnej objednávky v zmysle Zákona o liekoch. V zmysle tejto novely bol doplnený aj reklamačný poriadok spol. Unipharma.

Záver prednášky Mgr. Dvonč venoval novým sankciám pre držiteľov registrácie (výrobcov), veľkodistribútorov a lekárne a prednášku uzavrel informáciami, ktoré si lekárnici mohli prečítať aj v marcovom čísle Lekárnika v článku právne rady na tému Ako postupovať pri mimoriadnom objednávaní liekov.

O ďalších prednáškach, ktorými boli:

  • Tlmenie horúčky v detskom veku v rámci samoliečby s ktorou sa za spoločnosť RECKITT – Marek Lapka,
  • Peňažné a nepeňažné plnenie v praxi lekárnikov – Ivan HUMENÍK, Ph.D. s podporou spoločnosti TEVA
  • Čo nového v skupine antikoagulans? Ivana Šoóšová, PhD, prezentácia podporená spoločnosťou MSD
  • Terapia bolesti v tehotenstve a pri kojení – Karel Vašut, PhD., za spoločnosť GlaxoSmithKline
  • Výživové doplnky a ich význam pre pacienta – Vladimír Voda, PhD., Astina Pharm, a. s.
  • Modernizácia lekární=prínos pre pacienta a lekárnika – Ilona Elblová,

si môžete viac prečítať v aprílovom čísle časopisu Lekárnik.

 

Autor: Mgr. Ing. Denisa Ižová

Foto: autorka