Prvé skúsenosti s FMD

V tomto článku popíšeme prvé reálne skúsenosti s funkčnosťou systému, uvedieme niekoľko informácií o dátach nahratých v systéme a informácie o využívaní systému v prvých mesiacoch koncovými užívateľmi. Spomenieme tiež prvé skúsenosti lekárnikov s využívaním systému a najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávajú.

Slovenský verifikačný register liekov SK-NMVS k 24. 3. 2019 obsahoval údaje o vyše 36 miliónoch balení liekov, čo predstavuje približne 45 % očakávaného počtu balení liekov na predpis, ktoré sa dispenzujú v lekárňach za rok v SR. Je to optimistické a očakávané číslo vzhľadom na fakt, že tento rok v distribučnom reťazci bude ešte veľký objem liekov vyrobených pred 9. februárom 2019 a ktoré ešte neboli vybavené bezpečnostnými prvkami. K tomuto dátumu sa deaktivovalo z registra viac ako 1,1 milióna balení liekov pri ich výdaji a príslušnej verifikácii v lekárňach. Dnes sa deaktivuje denne okolo 50 tisíc balení na Slovensku, čo je okolo 20 % očakávaného objemu denných dispenzácií vzhľadom na projektované denné objemy dispenzácií. Čo sa týka pripojenosti lekární k systému, evidujeme 98 % lekární, ktoré sa v SOOL zaregistrovali a z nich viac ako 80 % už uskutočňuje verifikácie liekov pri ich výdaji pacientovi, čo pokladáme za veľký úspech vzhľadom na situáciu s implementáciou LIS v lekárňach pred 9. februárom 2019.

V minulom článku (uverejnenom v časopise Lekárnik 03/2019) sme sa zoznámili s pojmom incident pri verifikácii, ktorý vznikne vtedy, keď overované balenie lieku neprejde pozitívne verifikáciou. Týždenne registruje SOOL okolo 15 tisíc incidentov, z ktorých takmer 99 % je spôsobených chýbajúcimi údajmi o verifikovaných baleniach v SK-NMVS. Sú to balenia, ktoré výrobca síce vybavil jedným, alebo oboma bezpečnostnými prvkami, ale ich bohužiaľ nenahral do verifikačného systému a to preto, lebo ich vyrobil pred 9. februárom 2019 a tieto balenia ešte predmetnej legislatíve nepodliehajú. Našťastie usmernenie SLeK a SOOL spomínané v minulom článku umožňuje takéto balenie lieku vydať pacientovi a tak tieto incidenty nespôsobujú závažné problémy v lekárňach. Zvyšné percento incidentov je spôsobené najmä nesprávnou konfiguráciou čítacích skenerov v lekárňach, čo spôsobuje nesprávne prečítanie údajov z 2D kódu balenia a teda údaje odoslané na verifikáciu sú nesprávne a spôsobujú incident. SOOL analyzuje tieto incidenty a následne informuje relevantných koncových užívateľov o tejto chybnej konfigurácii a snaží sa v spolupráci s IT dodávateľmi LIS túto situáciu riešiť. Ďalšia skupina incidentov súvisí s exspiračnou dobou a to najmä možnosťou uvádzať ako exspiračnú dobu na obale len mesiac a rok exspirácie bez uvedenia konkrétneho dňa. Často sa stáva, že výrobca nahrá do SK-NMVS konkrétny dátum a nie presne to, čo je zakódované v 2D kóde a to spôsobuje incidenty. SOOL aj tieto incidenty analyzuje a kontaktuje príslušných výrobcov s cieľom urobiť nápravu v nesprávnych dátach.

Na správu incidentov SOOL spustil od marca 2019 nový nástroj, ktorý by mal lekárňam a distribútorom na jednej strane a výrobcom na druhej strane, zjednodušiť prácu pri riešení incidentov. V budúcej časti sa zameriame na tento nástroj, detailnejšie popíšeme jeho funkcionalitu a očakávaný prínos jeho použitia pre lekárnikov a distribútorov pri riešení incidentov.

 

autor: Ing. Roman Guba
výkonný riaditeľ – Slovenská organizácia pre overovanie liekov