Prvá národná pacientska konferencia na tému dostupnejšej inovatívnej liečby

Horšia dostupnosť liekov s nízkym doplatkom, ale aj vylúčenie niektorých zdravotníckych pomôcok z kategorizácie boli 24. novembra 2017 témami na Prvej národnej pacientskej konferencii, organizovanej Asociáciou na ochranu práv pacientov SR. Novela zákona o úhrade liekov podľa najväčšej strešnej pacientskej organizácie nemusí vyriešiť problémy, ktoré by mala.

Dostupnosť inovatívnej liečby by sa od budúceho roka mala pre slovenských pacientov zlepšiť. „V minulosti sme riešili mnohé prípady, keď sa pacienti snažili získať výnimku na liečbu. Väčšinu takýchto prípadov vyrieši novela zákona, ktorú dnes schvaľuje zdravotnícky výbor parlamentu,“ uviedla PhDr. Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP). Krokom vpred je podľa nej predovšetkým zvýšenie výšky koeficientu prahovej hodnoty pre vstup nových liekov na 41-násobok priemernej mzdy.

Možným problémom do budúcnosti je podľa AOPP návrh 5 % spoluúčasti pacienta a poskytovateľa liečby na platbe za lieky, ktorý by mal vstúpiť do platnosti v roku 2019. „Pacient nepracuje a je teda v sociálne zlej situácii. Mnohé nemocnice, ktoré takúto liečbu poskytujú, sú zase zadĺžené. Čo ak ani jeden nebude môcť spoluúčasť zaplatiť?“  pýta sa M. Lévyová. Aj keď sa neoficiálne hovorí o zľavách zo strany farmaceutických spoločností práve vo výške tohto doplatku, podľa AOPP môže nastať situácia, že sa tak nestane. „Bude to iba na dobrej vôli výrobcu lieku, takáto zľava nie je nárokovateľná zo zákona,“ upozorňuje M. Lévyová.

Isté obavy pacientov vzbudzuje aj navrhovaná úprava podmienok pre vstup generických liekov do zoznamu kategorizovaných  liekov. „Navrhovaný spôsob úpravy ceny môže viesť k rozhodnutiu nedovážať ich na Slovensko. Tieto lieky sú bezpečnou alternatívou, lacnejšou nielen z pohľadu využitia peňazí zo zdravotného poistenia, ale aj z pohľadu doplatku pacientov,“ upozorňuje M. Lévyová. Ako dodáva, aj preto bude AOPP v priebehu budúceho roka podrobne sledovať situáciu okolo generických liekov.

Nedoriešený zostal aj problém úhrady niektorých zdravotníckych pomôcok, čo žiadalo AOPP aj v pripomienkovom konaní. Ide napríklad o plienky pre ležiacich pacientov, či parochne.

Najväčším limitom pre dostupnosť sa však napokon môžu ukázať opäť peniaze v zdravotníctve. „Viac inovatívnych, teda aj drahších liekov znamená aj viac peňazí z poistenia. Pritom budúci rok sa napríklad opäť znížia platby za poistencov štátu na historicky najnižšiu úroveň, tentokrát na 3,71 percenta,“ upozorňuje M. Lévyová. Podľa nej by mal štát prehodnotiť, či v konečnom dôsledku dobrý zámer zákona v oblasti drahšej liečby nezastaví nedostatok peňazí na túto liečbu.

Na Prvej národnej pacientskej konferencii AOPP diskutovali o témach súvisiacich s novelou zákona o úhrade liekov zástupcovia členských organizácií AOPP so zástupcami štátu, poisťovní, farmaceutického priemyslu.

 

Program konferencie bol rozdelený do troch blokov. Prvý blok mal názov Racionálna farmakoterapia = lieky ordinované a užívané s rozumom, druhý blok Pacient a Liek a 25. novembra 2017 sa uskutočnil tretí blok pod názvom Spoznajme sa navzájom.

Na začiatok sa predstavil MVDr. Mgr. Peter Mrva, MPH s prednáškou Hlavné ciele novely zákona č. 363/2011 Z.z. Nasledovali prednášky všetkých troch zdravotných poisťovní. MUDr. Marián Šoth z Asociácie súkromných lekárov SR predstavil Zmeny v zákone č. 363/2011 z pohľadu ambulantných lekárov, zameral sa aj na zavádzanie ezdravia do praxe. Ako pomáhajú generické lieky v liečbe chronických pacientov na Slovensku vysvetlila MUDr. Terézia Szádocká s Asociácie generických výrobcov GENAS. Na záver prvého bloku vystúpil prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD. zo Slovenskej lekárskej spoločnosti s prednáškou Aká je ideálna spolupráca lekára s pacientom pri predpisovaní liekov? Ako sa má správať pacient ako partner?

Autor: Asociácia na ochranu práv pacientov SR

Spracovala: Mgr. Ing. Denisa Ižová

Foto: Mgr. Ing. Denisa Ižová