Pre farmaceuta je liek terapeutický nástroj, nie spotrebný tovar

Obec Hliník nad Hronom, ktorá sa nachádza na strednom Slovensku v okrese Žiar nad Hronom, sa môže pochváliť príjemnou lekárňou Avicena, v ktorej pôsobí PharmDr. Eva Kasanová. Lekáreň je nezvyčajná aj tým, že sa v nej okrem klasického sortimentu nachádzajú aj minerály a polodrahokamy, ktorým sa venuje manžel PharmDr. Kasanovej. Viac sa o nej dozviete v rozhovore.

PharmDr. Eva Kasanová vyrastala v malebnej dedinke Machulince, v blízkosti Zlatých Moraviec. Lekárničkou sa stala napriek tomu, že v rodine nikdy nemali zdravotnícke povolanie. Jej rodičia i bratia pracujú v technickom segmente. PharmDr. Kasanová hovorí: „mojej mamičke sa páčilo povolanie lekárnika a tak som poslúchla jej dobre mienené rady a rozhodla sa pre štúdium farmácie.“

Spoločnosť už lekárnika nevníma ako garanta kvality

Ako mnohých lekárnikov, aj PharmDr. Kasanovú mrzí, že sa časom zmenilo postavenie lekárnika v spoločnosti: „Postavenie farmaceuta v súčasnosti je dehonestované. A z toho sú mnohí skeptickí a apatickí. Spoločnosť vníma lekárnika ako obchodníka, nie ako garanta kvality, ktorý má vzdelanie, odborné skúsenosti a zodpovednosť.”

„Čo sa týka práce v lekárni, najradšej mám, keď pacienti odchádzajú z lekárne spokojní a vďační. Zmenila by som, aby sa lekárne stali opäť miestom, kde dominuje odbornosť nad obchodnými a marketingovými praktikami v snahe maximalizácie zisku.“

Malo by sa obmedziť bezbrehé otváranie nových lekární

„V našom okrese, tak ako v mnohých, je veľa lekární. Je v záujme všetkých obmedziť ich bezbrehé otváranie a zastabilizovať počet. Aj liberalizácia musí mať jasné pravidlá. Prioritou je zavedenie demografických a geografických kritérií pri udeľovaní licencií a vlastníctvo lekárne obmedziť na osoby s farmaceutickým vzdelaním. Pre farmaceuta je liek terapeutický nástroj, nie spotrebný tovar.“

Nikto nerobí nič zadarmo, iba lekárnici

Lekáreň má povinnosť vykonávať lekárenskú pohotovostnú službu do 22.30, avšak nedostane za to nič. PharmDr. Kasanová s tým nesúhlasí, rovnako ako väčšina lekárnikov: „Nikto v našej spoločnosti nerobí zadarmo. Aj mäsiar, murár, či lekár majú za svoju prácu náležitú plácu. Nútená bezplatná pohotovostná služba je v rozpore s ohodnotením lekárnikov, ktoré by malo zodpovedať európskym štandardom.”

Ako nás tiež v rozhovore informovala, pohotovostné služby u nich nie sú využité. Lekáreň si tak nezarobí ani len na náklady, ktoré im počas pohotovosti vznikajú.

Potrebujeme legislatívu, ktorá by opäť zabezpečila slobodný výkon nášho povolania

Rozprávali sme sa tiež na tému degresívnej marže: „Pri degresívnej marži zákonite klesá obrat a spolu s inými nekonštruktívnymi opatreniami prispieva k ekonomickému tlaku, ktorého výsledkom je klesajúca ekonomická výkonnosť lekární. Je potrebná legislatíva, ktorá by znova zabezpečila slobodný výkon povolania. Liberalizácia lekárenského systému prispela k strate nezávislosti lekárenstva a lekárnika pri výkone povolania.”

Novinky v lekárenstve – náklady pre lekárne

„Na systém ezdravie sme nabehli od začiatku. Okrem benefitov pri poskytovaní efektívnej zdravotnej starostlivosti prináša aj úskalia vo forme technických problémov. Od februára budúceho roku nás čaká Overovanie originality liekov. Falšované lieky predstavujú vážne ohrozenie zdravia pacientov. Systém overujúci pravosť liekov pri výdaji bude veľmi prospešný v boji proti falzifikátom. Na druhej strane vzniknú ďalšie náklady súvisiace s prípravou zavedenia systému a edukáciou zamestnancov. Keďže bez zapojenia do systému overovania pravosti liekov nebude možné vydať žiadny liek na predpis, nemáme inú možnosť ako sa zapojiť.”

IPL je umenie vlastné výlučne farmaceutom

„Galenická farmácia sa postupne, žiaľ, vytráca z našich lekární, i keď by mala byť ich neodmysliteľnou súčasťou. V našej lekárni pripravujeme IPL radi, veď je to umenie vlastné výlučne farmaceutom.

Spolupráca lekár – lekárnik je v súčasnosti tiež nedostatočná aj napriek tomu, že našim spoločným cieľom je čo najlepšie zvládnuť zdravotný problém pacienta.”

Spolupráca s UNIPHARMOU je korektná

„UNIPHARMU registrujem od prvej praxe v lekárni. Aktívna spolupráca bola už počas môjho pôsobenia vo funkcii vedúceho lekárnika v nemocnici a pretrváva dodnes. Verím, že k spokojnosti oboch strán. Čo sa týka lekárnického kongresu, je to odborné podujatie s dlhoročnou tradíciou. Prednášky z farmácie, lekárskej obce odborníkmi z praxe zo Slovenska i zo zahraničia sú každému na prospech. Vernon Law povedal: „Keď si skončil s učením sa, skončil si”. Aj my ak chceme pokračovať, musíme sa vzdelávať a jednou z príležitostí je aj Lekárnický kongres. Patríme aj do virtuálneho zoskupenia PLUS LEKÁREŇ. Rozhodli sme sa vstúpiť hneď na začiatku, aby sme ľahšie mohli zvládnuť enormný ekonomický tlak, ktorý je vyvíjaný na nezávislých lekárnikov. Naša spolupráca je korektná.”

V lekárni musí byť lekárnik všetkým

„Vo voľnom čase som najradšej s rodinou – s 3 synmi a krstnými deťmi. Svojou nevšednou krásou ma očarili aj minerály a polodrahokamy, keďže manžel s nimi pracuje. Nepohrdnem ani dobrou knihou. Som členkou speváckeho zboru, no keďže v lekárni si musí byť lekárnik všetkým, aj hudby je už v mojom živote menej.”

Autor: Mgr. Ing. Denisa Ižová

Foto: autorka