PharmDr. Vlasta Gombárová, MPH, MBA, MSc., Nemocničná lekáreň, Národný onkologický ústav: „V nemocničnej lekárni sa študenti oboznámia s iným sortimentom a náplňou práce ako vo verejnej lekárni”

Nemocničná lekáreň Národného onkologického ústavu má tri oddelenia. Oddelenie klinickej farmácie, Oddelenie zdravotníckych pomôcok a Oddelenie prípravy cytostatík. Tu sa pripravujú cytostatiká pre ambulantných aj hospitalizovaných pacientov. Je to odborná práca, ktorá si vyžaduje vysokú koncentráciu a precíznosť. Tím pod vedením PharmDr. Vlasty Gombárovej, MPH, MBA, MSc. tu zabezpečuje lekárenskú starostlivosť – poradenstvo a logistiku liekov a zdravotníckych pomôcok pre celú nemocnicu. V rozhovore s vedúcou nemocničnej lekárne PharmDr. Vlastou Gombárovou, MPH, MBA, MSc. sme sa dozvedeli viac o práci v nemocničnej lekárni, príprave cytostatík či praxi študentov v nemocničnej lekárni.

 

Venovali sa povolaniu lekárnika aj vaši rodičia, alebo niekto z prostredia, v ktorom ste vyrastali?

Moji rodičia sa nevenovali práci lekárnika, ale celý život podnikali. Vďaka nim som získala podnikateľské zručnosti a skúsenosti v podnikateľskom prostredí, ktoré využívam doteraz pri mojej práci farmaceuta aj manažéra.

Čo vás motivovalo k tomu, že ste sa rozhodli pre štúdium farmácie? Aká bola vaša cesta po štúdiu?

Pôvodne som chcela študovať pedagogickú fakultu, ale okolnosti sa nakoniec vyvinuli tak, že som išla na farmáciu. Dnes túto voľbu neľutujem a verím, že ešte budem mať možnosť rozvíjať moje pedagogické schopnosti.

Pripravila vás škola na prax v lekárni dostatočne?

Škola mi poskytla výborné teoretické vedomosti, ale s malým dôrazom na prax. Keďže práca v onkologickom ústave je špecifická, musela som venovať veľa času samo štúdiu.

Je podľa vás v súčasnosti dostatočná prax študentov aj v nemocničnej lekárni? Vedia študenti, aký je rozdiel v práci v nemocničnej a verejnej lekárni?

Študenti v minulosti nemali predstavu, čo obnáša práca farmaceuta v nemocničnej lekárni. Je pre nich veľkým prínosom povinná prax. Majú možnosť sa oboznámiť s úplne iným sortimentom liekov a zdravotníckych pomôcok, ako sú vo verejnej lekárni a tiež iným systémom práce.

Kolektív nemocničnej lekárne – oddelenie prípravy cytostatík

Aké je podľa vás v súčasnosti postavenie farmaceuta v spoločnosti?

Dnes musí byť farmaceut okrem farmaceuta ešte ekonómom, právnikom, psychológom a niekedy aj „predavačom v bielom”.

Čo máte na svojej práci najradšej a čo by ste, naopak, zmenili?

Bola by som rada, keby sa farmaceuti mohli viac venovať odbornej práci.

Magistraliter prípravky – vytrácajú sa podľa vás z náplne práce lekárnika?

Magistraliter mali v nemocničnej lekárni vždy svoje uplatnenie. Samotná príprava cytostatík je magistraliter. U nás sa mu venuje jedno celé oddelenie.

Kolektív nemocničnej lekárne – oddelenie klinickej farmácie

Ako vidíte perspektívu a vývoj slovenského lekárenstva? Ako sme na tom v rámci nemocničného lekárenstva na Slovensku a kam smeruje podľa vás jeho vývoj v porovnaní so zahraničím?

V zahraničí sa berie väčší dôraz na klinickú farmáciu. Nemocnice majú aspoň jedného klinického farmaceuta. V tomto máme ešte medzery.

Čo odporúčate pre zlepšenie v legislatívnej oblasti, čo by pomohlo nemocničným lekárnikom pri ich práci v lekárni?

Celkovo by sme uvítali menej administratívy a čo sa týka legislatívy, už dlhodobo sa snažíme zaradiť farmaceutické výkony do katalógu výkonov.

Ako podľa vás v súčasnosti funguje spolupráca lekárnik – lekárnik?

Veľmi dobre. Prispeli k tomu aj sociálne siete. Máme možnosť si veľmi rýchlo vymieňať informácie a adekvátne zareagovať na problém.

Od februára musia lekárne overovať pravosť liekov. Aký na to máte názor?

Pre nás lekárnikov by mala byť účinnosť a bezpečnosť na prvom mieste. Ale ešte potrvá, dokedy sa celý systém zabehne a bude stopercentný.

Je aj vo vašom okolí veľa lekární na počet obyvateľov? Mali by sa podľa vás zaviesť demografické a geografické kritériá pre vznik nových lekární?

Ťažko povedať… Myslím si, že zatiaľ to u nás funguje na báze trhového mechanizmu…

Aké sú výhody a nevýhody práce v nemocničnej lekárne v porovnaní s prácou vo verejnej lekárni?

Výhody a nevýhody sú vec pohľadu. Mne nemocničná lekáreň dáva stále širšie obzory nielen v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok, ale naučila ma mať komplexnejší pohľad na vec.

Ako hodnotíte spoluprácu s UNIPHARMOU?

Spoluprácu hodnotím vysoko pozitívne. Je to dlhoročný a spoľahlivý partner.

Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase?

S priateľom obľubujeme prechádzky. Mám rada cestovanie a spoločné chvíle s rodinou.

Prax v nemocničnej lekárni v Národnom onkologickom ústave má za sebou aj Paulínka, študentka FaF UK, ktorá sa s nami podelila o svoje skúsenosti.

„V nemocničnej lekárni v Národnom onkologickom ústave som počas štúdia na Farmaceutickej fakulte praxovala celkom 4 mesiace. Za tento čas som mala možnosť zistiť, ako to celé funguje v nemocničnej lekárni. Rozšírilo to môj obzor, pretože som sa tu stretla s liekmi, ktoré vo verejnej lekárni bežne nenájdeme. Úplne to zmenilo môj celkový pohľad na lekárne. Vďaka pani vedúcej PharmDr. Gombárovej, MPH, MBA, MSc. som mala možnosť spoznať prácu farmaceutov aj na Oddelení prípravy cytostatík. Dokonca sa mi podarilo zúčastniť sa aj operácie, čo bol pre mňa neskutočný zážitok. Som šťastná, že som mohla praxovať práve v tejto lekárni a stať sa súčasťou ich kolektívu, ktorý mi bol vždy nápomocný. Naučila som sa tu mnoho vecí, ku ktorým sa študenti vo verejných lekárňach nemajú možnosť dostať a preto by som sa sem po skončení štúdia aj rada vrátila. Ak teda milí študenti rozmýšľate nad tým, kde ísť praxovať, určite neváhajte, táto lekáreň je skvelou voľbou pre všetkých, ktorí sa neboja výziev a radi sa učia nové veci.”                                                           Paulínka L., študentka, FaF UK 5. ročník

 

Spracovala a foto:  Mgr. Ing. Denisa Ižová

Článok bol uverejnený v časopise Lekárnik 4/2019