PharmDr. MUDr. Evelin Karim Aziz, MPH: Kým všetkým musíte byť, aby vaša lekáreň prežila

„Vediem malú lekáreň, ktorá si nemôže dovoliť platiť za mnohé činnosti, na ktoré veľké reťazce zamestnávajú celý tím pracovníkov. Ak chcem, aby lekáreň prežila musím byť  účtovníkom, ekonómom, personalistom, právnikom alebo počítačovým pseudoexpertom. Som z toho smutná, a bojujem s tým každý deň.“ – prezradila nám v rozhovore  PharmDr. MUDr. Evelin Karim Aziz, MPH, úspešná žena, lekárnička, lekárka a podnikateľka v jednom. Od roku 2010 vedie verejnú lekáreň PHARMACY U4 a je tiež výkonnou riaditeľkou zdravotníckeho zariadenia Centrum mentálneho zdravia MATKA, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore psychiatria formou ambulancie a stacionára. Vo voľnom čase skrášľuje ženy vo svojom kozmetickom salóne Fatima Beauty. Štúdium na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ukončila 13. júna 2017 a tak v súčasnosti začína pracovať aj ako lekárka v Centre mentálneho zdravia MATKA.

Currirculum vitae:

MUDr. PharmDr. Evelin Karim Aziz, MPH získala vysokoškolské vzdelanie v odbore farmácia  na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského. Svoje prvé skúsenosti ako lekárnik získala v mestskej lekárni Šaľa. V oblasti nemocničného lekárenstva pracovala ako lekárnik/asistent v nemocničnej lekárni Šaľa a neskôr ako vedúca nemocničnej lekárne na FNsP akad. L. Dérera na bratislavských Kramároch. Od roku 2003 pracovala na Ministerstve zdravotníctva SR, kde 7 rokov zastávala funkciu predsedu kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky. Pracovala v twiningovom projekte Market Surveillance Support on Medical Devices v Turecku a bola členkou pracovnej skupiny Working Group on Information to Patients on Pharmaceuticals v Bruseli. Vzdelanie odborníka pre riadenie Verejného zdravotníctva – Master of public health získala na Slovenskej zdravotníckej univerzite Bratislava.

 

Dosiahli ste vysokoškolské vzdelanie v odbore farmácia, čo vás k štúdiu viedlo?

Vždy som milovala vôňu lekárne. Je to niečo úžasné, keď vstúpite do galenického laboratória a cítite vôňu gerániového oleja, stearínu či kakaového oleja.  Už ako dieťa som cítila, že lekárnik dokáže niečo, čo ostatní nedokážu. Lekárnik vie pripraviť  úžasné veci zo surovín, ktoré vedia liečiť, vyliečiť, prípadne navrátiť mladosť. Mojim snom bolo naučiť sa to.

 

Čo vás viedlo k tomu, že ste sa stali vedúcou verejnej lekárne?

Pôsobila som v nemocničnej lekárni, neskôr na MZSR, ale vždy som cítila, že mi niečo chýba. Bol to pacient. Preto som sa rozhodla vrátiť sa za „táru“ a pomáhať pacientom nájsť najlepšie riešenie ich problémov.

Aké sú vaše vízie s lekárňou do budúcna?

Staré pravidlo obchodu hovorí, že business, ktorý neexpanduje, krachuje. Keď chcem, aby lekáreň prežila, musím nájsť cestu ako rozšíriť jej pôsobnosť.

 

Ako dlho už spolupracujete so spoločnosťou UNIPHARMA?

Naša spolupráca začala ešte v dobe môjho pôsobenia v nemocničnej lekárni a verím, že bude trvať pokiaľ budem pôsobiť v lekárenstve.

 

Pracujete ako zodpovedný farmaceut v lekárni PHARMACY U4, s akými problémami ste najviac bojovali a stále bojujete?

Vediem malú lekáreň, ktorá si nemôže dovoliť platiť za mnohé činnosti, na ktoré veľké reťazce zamestnávajú celý tím pracovníkov. Ak chcem, aby lekáreň prežila musím byť účtovníkom, ekonómom, personalistom, právnikom alebo počítačovým pseudoexpertom. Som z toho smutná, a bojujem s tým každý deň.

 

Stretli ste sa s nedostatkom liekov?

Samozrejme, všetci lekárnici sme sa s tým stretli a stretávame, ale teraz situácia je lepšia.

 

Použili ste emergentný systém pri objednávaní liekov?

Nie

VšZP chystá ozdravný program, v ktorom má bod o znížení obchodnej prirážky pre lekárne a distribučné firmy, ako vnímate tento krok?

Tento krok vnímam ako likvidačný. Už teraz ledva prežívame.

Ako by podľa vás mala fungovať spolupráca lekár – lekárnik a lekár – pacient či lekárnik -pacient?

Spoločným cieľom lekára aj lekárnika by malo byť čo najoptimálnejšie riešiť  zdravotný problém pacienta. Moju predstavu spolupráce lekára a lekárnika by som prezentovala na svojom príklade. Ako lekár by som bola šťastná, keby som sa mohla venovať viac diagnostike, terapeutickému postupu a sledovaniu výsledku terapie. Ako lekárnik by som bola rada, keby som mohla byť lekárovi nápomocná  vo výbere vhodného lieku, poradiť mu ohľadom kombinácie, prípadne augmentácie farmakoterapie alebo možných interakcií liečiv.  Samozrejme otázka farmakoekonomiky je výsadou lekárnika.

Čo sa týka spolupráce lekárnik – pacient si myslím, že by mala spočívať  hlavne v usmernení poznatkov, ktoré si pacient prinesie do lekárne od „Dr. Googla“. Dnes pacient príde „edukovaný“ do lekárne, ale často jeho informácie nepochádzajú z dôveryhodných zdrojov.

Prečo vás po štúdiu farmácie zlákala aj medicína?

Mojim cieľom bolo ukázať cestu hlavne svojim deťom. Ukázať im, že keď človek chce, má dobré zdravie a vie si zadeliť čas, dokáže robiť veľa vecí aj naraz. Dokážem podnikať, viesť lekáreň, sanatórium, skrášľovať ženy v kozmetike a zároveň študovať napríklad aj medicínu.

Verím, že môj vzor bude motivujúci nielen pre moje deti, ale aj pre mnohých iných. Skutočne nikdy nie je neskoro!

 

Čo plánujete v blízkej budúcnosti vo vašom profesijnom živote?

Chcem liečiť ľudí somaticky, aj psychicky.

 

Na základe čoho ste sa začali venovať hypnóze?

Neoddeliteľnou súčasťou liečby poruchy zdravia je aj terapia slovom. Oboznámila som sa s viacerými smermi a dospela som k názoru, že hypnóza je najrýchlejšia a najúčinnejšia metóda, ktorá môže byť riešením mnohých problémov.

 

Čo vám dalo štúdium u PhDr. Jiřího Zíku a u Dr. Johna Butlera?

PhDr. Jiří Zíka boj môj prvý učiteľ, ktorý ma naučil techniku indukcie a základy hypnózy. U neho ma zaujala hlavne konverzačná hypnóza.

Smer hypnózy, ktorý je prezentovaný Dr. Johnom Butlerom je výnimočný tým, že pomáha klientom nájsť riešenie, ukryté v nich samých. Nepracuje s hotovými sugesiami, ale s tým, čo je ukryté vo vás. Na svoj problém poznáte vždy najlepšie riešenie vy sami, len ho neviete rozpoznať. Pomôcť vám ho nájsť je mojou úlohou.

 

S akými problémami za vami pacienti/klienti najčastejšie chodia?

Je to skutočne rôzne. Od zdanlivo banálnych problémov, až po ťažké životné situácie. Hypnóza môže pomôcť odvyknúť  si od fajčenia, či riešiť  problémy v partnerskom živote.  Veľmi často trápi ľudí, ktorí prídu na hypnózu hlavne úzkosť a panika. Tiež hypnóza môže byť účinná ako podporná terapia pri onkologických ochoreniach.

Veľmi účinne viem pomôcť, keď sa niekto potrebuje pripraviť na skúšku a potrebuje sa efektívne učiť.

 

Ako je vnímaná hypnóza na Slovensku v porovnaní so zahraničím? Nie je ešte táto metóda tak trochu tabu u nás?

Hyponoterapia nie je u nás akreditovaná ako psychoterapeutický smer. V Maďarsku môže lekár vykonávať hypnoterapeutickú prax po absolvovaní hypnoterapeutického výcviku a po získaní špecializácie z odboru psychiatria. V Nemecku môže vykonávať hypnoterapiu po absolvovaní Heilpraktiker Ausbildung. V Anglicku vykonávanie hypnoterapie nie je regulované.

 

Venujete sa ženám vo svojom kozmetickom salóne. Pracujete  so špeciálnou kozmetikou?

Pracujem s francúzskou kozmetikou Guinot, ktorá je pod vedením doktora farmácie Jean-Daniel Mondina. Je to farmaceutická firma. Farmaceuti ju vlastnia a aj vyvíjajú a efekt je vynikajúci.

 

Čo si myslíte o výroku: samotná cesta je cieľ?

Nesúhlasím s tým. Musíte mať jasný cieľ. Pokiaľ nemáte jasný cieľ, tak sa vám to celé rozplynie. To by som aj odkázala čitateľom, že si treba v živote nájsť motiváciu a to svoje prečo. Keď si nájdete prečo, potom dokážete veľa vecí. Ak človek nemá to svoje prečo, vtedy môže nastúpiť  psychoterapeut, aby mu ho pomohol nájsť.

 

 

Autor: Mgr. Alexandra Pechová

FOTO: Nikol Fuska

 

Článok bol uverejnený v časopise Lekárnik 08/2017