PharmDr. Katarína Sýkorová, Lekáreň Pilula, Bratislava: „Vykonávanie pohotovostnej služby bude pre nás výrazne stratové“

„Liečivé rastliny sme s rodičmi zbierali každý deň“ – spomína si rodáčka z Prievidze PharmDr. Katarína Sýkorová na časy, ktoré ju inšpirovali k štúdiu farmácie. Vzhľadom na aktuálne legislatívne a ekonomicky nastavené prostredie či finančné ohodnotenie lekárnika smutne konštatuje, že vykonávanie lekárenskej pohotovostnej služby bude pre ich lekáreň hlboko stratové. Viac nám prezradila v rozhovore.

  PharmDr. Katarína Sýkorová a Mgr. Veronika Bavoľárová

Liečivé rastliny sme s rodičmi zbierali každý deň

„Vyrastala som v Prievidzi. Obaja rodičia boli stredoškolskí učitelia. Ich aprobáciou bol slovenský jazyk, dejepis a filozofia.  Maturovala som však už v Bratislave, kde sme sa presťahovali z Prievidze. Pri výbere vysokoškolského štúdia ma ovplyvnilo moje blízke okolie a jeho záujem o liečivé rastliny. Zbierali sme ich a používali každý deň. Chcela som vedieť viac nielen o liečivých rastlinách, ale aj o liekoch a ich vplyve na organizmus. Pri svojej práci mám rada osobnú komunikáciu s pacientom s možnosťou pacienta podrobne vypočuť a poradiť mu. Pacienti tento prístup dokážu oceniť a vážia si ho. Samozrejme tento spôsob komunikácie je veľmi náročný a všetci vieme, že niektorí súčasní pacienti sú veľmi nároční a často sú neotrasiteľne „poučení z dôveryhodných zdrojov”, napr. internetu…”.  Podľa PharmDr. Sýkorovej sa z práce lekárnika pomaly vytráca individuálna príprava liekov: „Paleta individuálne pripravovaných liekov v lekárňach sa určite zužuje. Súvisí to aj so širokým sortimentom hromadne vyrábaných prípravkov a nedostatočným vzdelávaním predpisujúcich lekárov v možnosti využitia individuálne pripravovaných liekov, nízkym finančným ohodnotením prípravy a domnievam sa, že ani u mnohých farmaceutov nepatrí príprava liekov práve k prioritám. V mojej lekárni lieky samozrejme pripravujeme.”

Práca lekárnika je náročná nielen časovo, preto nám pani doktorka priblížila ako rada oddychuje: „Mám veľmi aktívnu povahu. Preto sa vo svojom voľnom čase venujem predovšetkým aktivitám spojeným s pohybom: turistika, lyžovanie, cyklistika, plávanie. Samozrejme veľmi rada čítam a chodím do divadla.”

Aktuálny stav slovenského lekárenstva

„V súčasnosti farmaceut vo verejnej lekárni v SR pracuje v silne konkurenčnom prostredí orientovanom často na výraznú  maximalizáciu predaja, napr. formou pacientskych bonusov, cross-sellingu a pod. Verejný lekárnik je preto vystavený výraznému tlaku na svoju odbornú nezávislosť a na nezávislosť v rozhodovaní. Neraz je to aj o osobnej statočnosti lekárnika.”

Podľa PharmDr. K. Sýkorovej je finančné ohodnotenie lekární z dôvodu sústavného referencovania a zmien vo výške úhrad zo zdravotného postenia katastrofálne a ekonomické prežitie mnohých verejných lekární je pomaly za hranicou únosnosti. „Považujem preto za nevyhnutné, aby sa urýchlene rozvinula široká debata a pripravili sa podklady pre zmeny vo financovaní lekárenskej starostlivosti.” – dodáva k téme ohodnotenia lekárnikov.

„V legislatíve sú potrebné predovšetkým zmeny v systéme a rozsahu financovania verejných lekární. Je potrebné vypracovať ucelenú a perspektívnu stratégiu, ktorá bude citlivo riešiť vlastníctvo lekární farmaceutmi, demografické a geografické kritériá pre zriaďovanie verejných lekární.”

Spolupráca lekára a lekárnika na Slovensku – ako vyzerá ezdravie v praxi?

„Spolupráca lekára a lekárnika nemá v SR žiaden ucelený koncept a stratégiu. Spolupráca závisí len od osobných kontaktov a od individuálnej odbornosti lekárnika. Mne v kontakte s lekármi veľmi pomáhajú odborné skúsenosti, ktoré som získala predovšetkým na mojom prvom pracovisku v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislave, kde som pracovala na oddelení klinickej farmakológie a neskôr ako primárka nemocničnej lekárne. Moje skúsenosti s ezdravím? Ambulantní lekári v okolí mojej lekárne ho takmer nepoužívajú a nemajú o neho veľký záujem. Hádam sa to časom zlepší. Má to svoj zmysel.”

Svitá na lepšie časy? FMD v praxi

„Overovanie originality liekov určite prinesie pre verejných lekárnikov len predĺženie času expedície liekov a ďalšie prevádzkové náklady bez akéhokoľvek odborného a finančného prínosu. Ostáva len veriť, že rozhodnutie poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočnilo len na základe skutočnej snahy o  ochranu bezpečnosti pacienta. V tomto prípade toto rozhodnutie akceptujem, aj keď nie s veľkým nadšením.”

Regulácia počtu lekární, aká je realita na Slovensku?

„Moja lekáreň je v mestskej časti Bratislava Ružinov, kde je najväčší počet lekární v Bratislave – takmer 30. Preto samozrejme každé otvorenie ďalšej lekárne je výrazným ekonomickým ohrozením existencie ostatných lekární. V mojom prípade som v priebehu rokov musela znížiť počet farmaceutov a farmaceutických laborantov a tak ako mnohé iné verejné lekárne na Slovensku, ani ja už nemám v lekárni ani jednu farmaceutickú laborantku. Myslím si, že by sa mali v SR zaviesť po veľmi starostlivom zvážení demografické a geografické kritériá pre otváranie nových lekární. Veľkou otázkou však zostáva, koľko verejných lekární v SR bude ešte o cca 10 rokov patriť farmaceutom. Otázkou je aj, či by zavedenie demografických a geografických kritérií malo pozitívny vplyv na využívanie odbornosti lekárnika na úkor maximalizácie zisku. Vieme si predstaviť „negatívny cross-selling” – lekárnik neodporučí, napr. výživový doplnok, keď je skutočne presvedčený, že nemá žiadny prínos pre pacienta a nemá ho v „bonusovom systéme”?”

„Vykonávanie lekárenskej pohotovostnej služby je v podmienkach mojej lekárne výrazne stratové. Považujem za potrebné, aby bolo vykonávanie lekárenskej pohotovostnej služby hradené zdravotnými poisťovňami alebo samosprávnymi krajmi aspoň v takom rozsahu, aby táto služba nebola stratová.“

Spolupráca s UNIPHARMOU a projekt PLUS LEKÁREŇ – voľba číslo jeden pre nezávislého lekárnika

„S Unipharmou a. s. spolupracujem dlhé roky. Spolupráca mi priniesla mnohé pekné pracovné a osobné zážitky s kolegami z Unipharmy, a. s. a krásne stretnutia s kolegami

lekárnikmi na mnohých výborných odborných a spoločenských podujatiach organizovaných Unipharmou a.s. Veľkým odborným prínosom pre mňa je pravidelná účasť na Lekárnickom kongrese, ktorý sa vyznačuje vždy aktuálnym programom s poprednými prednášateľmi zo SR a zahraničia. Už teraz sa teším na ďalšie odborné podujatia. Okrem odbornej spolupráce s PLUS LEKÁRŇOU oceňujem  aj dlhoročnú ekonomickú spoluprácu s Unipharmou a.s. Bez tejto spolupráce, by bola ekonomická stabilita mojej lekárne oveľa zložitejšia!”

 

Spracovali: Mgr. Alexandra Pechová, Mgr. Ing. Denisa Ižová

Foto: Mgr. Ing. Denisa Ižová

Článok je publikovaný v časopise Lekárnik č. 07/2018