PharmDr. Eva Raffajová: „Je ťažké presvedčiť verejnosť, aby nevnímala lekáreň ako obchod“

V rámci rubriky Zo života lekárnika sme tentokrát zavítali do Senca. Napriek tomu, že Senec nie je veľké mesto, lekární má až 11 na cca 20 000 obyvateľov. Pre nezávislého lekárnika je čoraz ťažšie udržať sa na trhu pri takej silnej konkurencii. Aj preto sa PharmDr. Eva Raffajová, ktorá je celý život verná lekárnickému povolaniu, rozhodla pre otvorenie kozmetického salóna, ale aj zapojenie sa do projektu PLUS LEKÁREŇ. Viac nám prezradila v rozhovore.

„Vyrastala som v nelekárnickej rodine, bývali sme oproti železničnej stanici v Senci. Otec pracoval na železnici ako výpravca vlakov a mama v učtárni na Národnom výbore, dnes je to mestský úrad. Už počas štúdia na gymnáziu som inklinovala k prírodovedeckým predmetom, čo ovplyvnilo moje rozhodnutie študovať farmáciu. Ja som zas ovplyvnila moju mladšiu dcéru Timeu na štúdium farmácie. Študovala som na FaF UK v Bratislave odbor klinická farmácia. Po ukončení štúdia som sa zamestnala v lekárni. Lekárnickému povolaniu som zostala verná dodnes.“

Lekáreň nie je obchod

„Lekárnik má dôležité a nezastupiteľné miesto v systéme zdravotníctva a preto by mali lekárne zostať zdravotníckymi pracoviskami. Je ťažké presvedčiť verejnosť, aby nevnímala lekáreň ako obchod, keď dnes je samoobslužná lekáreň v každom nákupnom centre, poskytujúca množstevné zľavy a rôzne benefity. Potom si ľudia neuvedomujú, že farmaceut je odborník na lieky s vysokoškolským vzdelaním. Dokedy bude existencia lekární závislá na kvantite a nie na kvalite?“ – hovorí PharmDr. Eva Raffajová. Na otázku s čím v súčasnosti lekárnik musí bojovať a čo by najviac lekárnikom pomohlo, nám odpovedala:

„Väčšina nezávislých lekární, ktorých majiteľom je lekárnik, zvádza každodenný boj o svoje prežitie. Zavedenie degresívnej marže, následné referencovanie cien liekov každý mesiac veľmi negatívne ovplyvnili ekonomickú situáciu väčšiny lekární. Nastal enormný nárast počtu lekární. Len v Senci ich máme 11 na cca 20 000 obyvateľov.

Každoročne nám stúpajú náklady na prevádzku lekárne. Či je to zavedenie ezdravia, alebo nové nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov, označované ako GDPR, ktoré nadobudne účinnosť od 25. mája 2018. Od februára 2019 nás čaká Overovanie originality liekov. Lekárne budú zodpovedné za vhodné HW a SW vybavenie, umožňujúce pripojiť sa na registračný systém a budú musieť nakúpiť nové skenery 2D pre príjem liekov, sklad a každé výdajné miesto. Sú to ďalšie zvýšené náklady. Pomohli by nám legislatívne zmeny, demografické a geografické kritériá pri otváraní nových lekární, spravodlivá marža pre lekárne. Práca lekárnika ako zdravotníckeho pracovníka by mala byť finančne ohodnotená tak, ako je to v iných krajinách EÚ.

Spolupráca s UNIPHARMOU

 „Lekárnickú distribúciu UNIPHARMA registrujem na trhu od začiatku jej existencie. So spoluprácou som spokojná. Koncom minulého roka sa naša lekáreň zapojila do projektu PLUS LEKÁREŇ, do ktorého sme sa rozhodli vstúpiť z dôvodu likvidácie nezávislých lekární sieťami. Ešte je skoro bilancovať, čo nám táto spolupráca prinesie.“

 „Otvorenie kozmetického salónu bolo správne rozhodnutie“

 „Okrem práce v lekárni prevádzkujem aj kozmetický salón. Je to tvorivá práca, ktorá ma napĺňa. Pracujete bez stresu, neriešite siete, vrátené recepty z poisťovní a nekonečnú administratívu. Je to obrovský rozdiel v porovnaní s prácou v lekárni. Máte dostatok času na klientov a cena práce má inú hodnotu ako cena práce v lekárni, kde pracujete s 15 percentnou maržou a bojujete o existenciu.

Bolo to správne rozhodnutie. Získala som si veľkú dôveru klientok. Pracujem s estetickými certifikovanými prístrojmi na telové a tvárové ošetrenia. Zúčastňujem sa školení a workshopov estetickej medicíny v Prahe. Spolupracujem s dvoma spoločnosťami z Prahy, ktorým poskytujem referenčné pracovisko na estetické prístroje pre SR.

Veľmi podporujem aj svoju dcéru v štúdiu tradičnej čínskej medicíny v Prahe, ktorú začala študovať už počas 5. ročníka štúdia farmácie. 

zľava: PharmDr. Timea Raffajová, Mgr. Dominika Vetráková, PharmDr. Eva Raffajová

Ako PharmDr. Eva Raffajová uviedla v úvode rozhovoru, na štúdium farmácie ovplyvnila aj svoju dcéru Timeu. Tá sa okrem práce v lekárni venuje aj štúdiu tradičnej čínskej medicíny, preto sme ju poprosili o vyjadrenie, čo ju k tomu inšpirovalo.

PharmDr. Timea Raffajová

„Už počas štúdia na farmaceutickej fakulte som inklinovala k alternatívnym metódam liečenia, predovšetkým k tradičnej čínskej medicíne (TČM). Mojim snom bolo venovať sa v lekárni pacientom a poskytovať im odborné poradenstvo zo západnej, ako aj východnej medicíny. Nepáčilo sa mi, akým smerom sa vyvíjalo naše lekárenstvo, predovšetkým od reforiem za ministra Zajaca. Postupom času sa vytratila z lekární odbornosť a kvantita nahradila kvalitu. Aj z týchto dôvodov som sa rozhodla študovať TČM ešte počas vysokej školy. Toto štúdium trvá 5 rokov a jeho náročnosť je porovnateľná s tým farmaceutickým. Vďaka pomoci a podpore mojej mamy som začlenila TČM do našej lekárne a začala poskytovať odborné poradenstvo z oboch smerov. Pacienti sa však stále viac zaujímali o alternatívne metódy liečby i prevencie. V polovici štúdia som sa rozhodla začať poskytovať komplexnú diagnostiku podľa zásad TČM, predpisovať individuálne bylinné zmesi a vytvárať jedálničky. V rámci lekárne sme spolu s mamou vytvorili časť voľnopredajných čínskych bylinných prípravkov a zdravej výživy. Práca lekárnika, ako aj budúceho terapeuta TČM ma núti sústavne sa vzdelávať a kombinovať oba smery, ako zapadnú tak aj východnú medicínu. Bola by som rada, ak by sa opäť lekárne vrátili k odbornosti, kvalite a k skutočným potrebám pacientov, a predovšetkým aby sa vrátili naspäť do rúk lekárnikov. Možno vtedy nás začnú pacienti vnímať ako skutočných odborníkov a nebudú si lekáreň vyberať podľa zľavy v reklame a zľavovým kartičkám.

autorka: Mgr. Ing. Denisa Ižová

foto: autorka