POLIKLINIKA I. (LOGMAN KE-SLÁDKOVIČOVA, Sládkovičova 1)