POLIKLINIKA I. (FMC POVAŽSKÁ BYSTRICA, Nemocničná 986)