POLIKLINIKA I. (B.BRAUN DOLNÝ KUBÍN, Nemocničná 1944/10)